AEX koers

De AEX is de graadmeter van de Amsterdamse beurs, waarmee het voor Nederland een belangrijk instituut is. Aan de beurs vinden we de grote ondernemingen in Nederland, waar onder andere ABN AMRO, Shell, Heineken en Unilever goede voorbeelden van zijn.

Leer hier alles over de AEX!

De AEX geeft een overzicht van de 25 grootste aandelen op de beurs, op basis van hun handelsvermogen. Naast de AEX maken we in Nederland ook gebruik van de AMX (Amsterdam Midkap Index) en de AScX index. Samen geven deze graadmeters een goed beeld van de ontwikkeling van de grote ondernemingen die in Nederland actief zijn.

AEX aandelen

De AEX bestaat uit een lijst van de 25 grootste aandelen en aandelenfondsen, zoals die aan de Amsterdamse beurs worden verhandeld. Dit zorgt voor een goed inzicht in de algehele ontwikkeling op de beurs. De fondsen worden op basis van hun handelsomzet gerangschikt, waardoor het op basis daarvan mogelijk is om een indeling te maken en de 25 grootste aandelen te selecteren. Er wordt voor de berekening van de AEX gebruik gemaakt van een gewogen gemiddelde, om bepaalde ondernemingen wat meer gewicht te geven in het berekenen van de beursgraadmeter.

Over de AEX

De AEX is eigendom van Euronext, dat bovendien de eigenaar is van Amsterdamse effectenbeurs. De AEX werd in 1983 opgericht, al kreeg het toen de naam EOE-index. Dit stond toen voor European Options Exchange en was een idee van Tjerk Westerterp. Hij had dit idee in Amerika opgepikt en besloot het in deze vorm ook in Nederland aan te gaan bieden. Het werd mogelijk om opties te gaan verhandelen, iets dat tot op dat moment in Nederland nog niet mogelijk was. Dankzij de AEX werd het mogelijk om opties te nemen op de index als geheel, in plaats van op de verschillende aandelen die er aan de Amsterdamse beurs worden verhandeld.

 Het Damrak

Beurs als geheel

Bij de start van de AEX zaten er 13 verschillende ondernemingen in de index. Deze aandelen waren: ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd. Inmiddels zitten er 25 aandelen in de AEX en er hebben dan ook een aantal mutaties plaatsgevonden. De naam AEX wordt sinds 1994 gebruikt, waardoor de index wat dat betreft nog behoorlijk jong is. Net als andere indices loopt de AEX volgens analisten ongeveer een half jaar voor op de ontwikkelingen in de echte economie, waardoor dit een goede indicatie geeft van wat het land te wachten staat.

Berekening van de AEX

In vergelijking tot veel andere indices werkt de berekening van de AEX eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Men gaat uit van een eigen wegingsfactor van de verschillende fondsen binnen de AEX. Het is vervolgens van belang om de fondsen te vermenigvuldigen met hun wegingsfactor, om de totale score daarna door het totaal van de wegingen te delen. Op die manier ontstaat er een AEX-index, aan de hand waarvan het mogelijk is om de ontwikkeling van het land in te schatten. De wegingsfactoren worden aangepast op het moment dat zich belangrijke gebeurtenissen voordoen, om deze zo actueel mogelijk te houden en te zorgen voor een goede afspiegeling.

Onze 5 topplatformen

9,9Meer informatie

Jouw kapitaal is in gevaar


9,8Meer informatie

9,6Meer informatie
9,4Meer informatie