Google
Google

Begin- en eindbalans

Alles over de begin- en eindbalans!

De begin- en eindbalans geven opBegin- en eindbalans een goede manier aan hoe een onderneming ervoor staat. U heeft op basis hiervan onder andere de mogelijkheid om een aantal verschillende ratio’s te berekenen, waarmee u inzicht kunt krijgen in bijvoorbeeld de liquiditeit of de solvabiliteit van de onderneming.

Dit zijn belangrijke elementen, vooral wanneer u van plan bent om aandelen van een onderneming aan te kopen. U kunt de begin- en eindbalans vinden in het jaarverslag. De verschillende ondernemingen met een notering aan de beurs zijn verplicht om dit jaarlijks uit te brengen. Dat betekent dat u op basis van de begin- en eindbalans een goed beeld kunt krijgen van de situatie van een onderneming.

 

Resultaat van de onderneming

U kunt dankzij de begin- en eindbalans allereerst kijken naar het resultaat van de onderneming. Hoe zit het met de winst die men heeft weten te maken en hoe wordt deze verdeeld of gereserveerd? Kijk onder andere naar de afschrijvingen die men heeft gedaan en aan de andere kant naar de activa die men beschikbaar heeft. Is de hoeveelheid vlottende activa toegenomen, of is de onderneming er bijvoorbeeld in geslaagd om de voorraden (en daarmee de kosten) terug te dringen? Het zijn zaken die u aan de hand van de begin- en eindbalans na kunt gaan.

U kunt de begin- en eindbalans gebruiken om voor uzelf na te gaan hoe een onderneming ervoor staat, maar het is daarnaast goed mogelijk om in te schatten hoe het met het vertrouwen van andere beleggers zal staan. Dit gaat iets meer in op het sentiment van de omgeving, maar heeft wel degelijk betrekking op gegevens met het oog op de begin- en eindbalans. Op het moment dat de balansen goede cijfers laten zien is de kans groot dat ook andere beleggers dit op zullen pikken en u kunt rekenen op een gunstige koersontwikkeling.

Bovendien kunt u de begin- en eindbalans gebruiken om na te gaan hoe men om is gegaan met de winst (of het verlies) die er gemaakt is. Kiest men er binnen de onderneming voor om dit uit te keren aan de aandeelhouders, of wordt er aan de andere kant voor een reservering gekozen? Het is niet per se beter om de winst uit te keren. Het is desalniettemin wel van belang om aan de hand van de begin- en eindbalans goed na te gaan hoe een onderneming hiermee omgaat en welke gevolgen dat heeft voor de koers van een aandeel.

Gebruik de begin- en eindbalans ook om na te gaan hoe het zit met de kansen voor de toekomst. Zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar om uit te breiden of te investeren, of zal er aan de andere kant vreemd of eigen vermogen nodig zijn om verder vooruit te kunnen? U kunt dankzij de verschillende ratio’s zelf berekenen hoe de onderneming ervoor staat. Gebruik hiervoor onder andere de vuistregels die er bestaan, maar kijk ook naar de specifieke gegevens binnen de begin- en eindbalans zelf.

Activa op de balans

Activa op de balans staat voor alle bezittingen. We maken onderscheid tussen de vaste activa, de vlottende activa en de liquide middelen. Dit laatste staat voor het geld dat een onderneming in kas heeft, of de bedragen die er op een rekening staan. De liquide middelen zijn gemakkelijk in te zetten om crediteuren te betalen, of aan de andere schulden te voldoen. De overige activa zijn wel van waarde voor de onderneming, maar zijn minder gemakkelijk in te zetten.

Tot de vlottende activa van een onderneming behoort onder andere de voorraad, maar daarnaast behoren ook de uitstaande betalingen (debiteuren) tot deze categorie. Het gaat om alle waarde van een onderneming die op korte termijn (binnen een jaar) beschikbaar zal komen. Op het moment dat de voorraad verkocht wordt kan de onderneming deze waarde omzetten in liquide middelen en datzelfde geldt voor het moment waarop de debiteuren betalen. De vaste activa staan voor onder andere de machines van een onderneming, net als bijvoorbeeld het gebouw waar het bedrijf gebruik van maakt. Deze vaste activa hebben een waarde die meerdere jaren mee zal gaan en die niet zomaar om te zetten valt in liquide middelen.

Houd er rekening mee dat het van belang is om afschrijvingen te doen op de vaste en eventueel de vlottende activa. Het is van belang om deze netjes op de balans te vermelden, of in de toelichting in ieder geval aan te geven hoe u met de afschrijvingen omgaat.

 

Passiva op de balans

Tegenover de activa op de balans vinden we de passiva. Dit is de som van de schulden en het eigen vermogen. De schulden van een onderneming bestaan doorgaans uit kortlopende en langlopende schulden. De uitgifte van obligaties of het aangaan van een lening bij de bank zorgt voor een langlopende schuld. Op het moment dat er nog Btw betaald dient te worden of er een rekening van een leverancier open staat spreken we van een kortlopende schuld. Het is uiteraard van belang dat de som van de schulden niet te hoog oploopt, ten opzichte van het eigen vermogen. De activa en passiva van een onderneming horen onder de streep gelijk te zijn. Op dat moment is de balans in orde en zitten er waarschijnlijk geen fouten in de administratie van het bedrijf.

 

Ratio’s

De ratio’s kunt u berekenen op basis van de gegevens zoals die op de begin- en eindbalans vermeld staan. Ga onder andere uit van het kortlopend en langlopend vreemd vermogen, ten opzichte van bijvoorbeeld de activa of alleen de vlottende activa. Het berekenen van de ratio’s geeft u onder andere meer inzicht in de weerbaarheid van de onderneming, op het moment dat het financieel tegenzit en bijvoorbeeld de betalingen door debiteuren uit zullen blijven. Wat dat betreft heeft u met de begin- en eindbalans in handen een goed startpunt om na te gaan of een onderneming de moeite waard is om in te investeren.

Eén gedachte over “Begin- en eindbalans”

Arco Verolme schreef:

Leuk basis artikel maar om het te begrijpen is visueel maken beter. Stop er een balans in met 2 boekjaren en leg adhv concrete cijfers dan de ontwikkeling uit.
Ook het vermogensverloop is essentieel en de zin de boekhouding is in orde xou beter te omschrijven zijn dat er vanuit de kolommenbalans een juiste eindbalans tot stand is gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *