Privacyverklaring

Bekijk hieronder de privacyverklaring van Aandelenkopen.nl

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Aandelenkopen.nl

Aandelenkopen.nl is onderdeel van het bedrijf ZBSEO. ZBSEO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. ZBSEO verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking Persoonsgegevens

Aandelenkopen.nl verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld een reactie onder een artikel achter te laten, of door ons te mailen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer

Doelen verwerking persoonsgegevens

Aandelenkopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 • Om reacties op deze site te kunnen plaatsen
 • Om nieuwsbrieven te verzenden
 • Om mails te kunnen versturen (indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren)
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via onze contactpagina.

Wijzigingen

Wij behouden te alle tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen.