Investeren in Schone Energie

Overal ter wereld vertrouwen we op een steeds groter wordende mix van hernieuwbare energiebronnen om onze huizen en werkplekken van stroom te voorzien. Een heel eenvoudige definitie is dat hernieuwbare energie wordt geproduceerd met behulp van natuurlijke hulpbronnen die voortdurend worden vervangen en nooit opraken. Dus, net zoals er veel natuurlijke energiebronnen zijn, zijn er veel technologieën voor hernieuwbare energie.

Hoewel hernieuwbare energie al duizenden jaren bestaat – onze voorouders gebruikten bijvoorbeeld wind om zeilboten aan te drijven of graan te malen – komt de meeste van onze energie tegenwoordig uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas…..maar dit begint te veranderen.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat bijna 90% van de nieuwe elektriciteitsopwekking hernieuwbaar is, terwijl slechts 10% wordt aangedreven door gas en kolen. Volgens het IEA zet deze trend hernieuwbare energiebronnen op schema om de grootste bron van elektriciteitsopwekking ter wereld te worden en kolen te vervangen. We bevinden ons midden in een energie transitie die de manier waarop we onze huizen, ons transport en onze industrieën van stroom voorzien zal veranderen.

Is investeren in hernieuwbare energie een goed idee?

De verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is dus al een poosje gaande. Investeringen in hernieuwbare energie nemen toe nu steeds meer landen overschakelen op hernieuwbare energie om de energiezekerheid te verbeteren. Er komen veel investeerders en steeds meer financierbare projecten. Het International Renewable Energy Agency (IRENA) beweert dat de transitie tegen 2050 minimaal $100 biljoen aan investeringen kan opleveren.

De aantrekkelijkheid van de markt voor hernieuwbare energie is sterk afhankelijk van het regelgevingskader en het marktontwerp, maar het is niet langer nodig om hoge niveaus van prikkels te bieden voor zon-PV en wind op land. Dalende prijzen voor hernieuwbare energie leiden tot een natuurlijke neiging om het aandeel van hernieuwbare energie in de portefeuille van een land te vergroten. Dit wordt waarschijnlijk ondersteund door internationale beleidsontwikkelingen op het gebied van koolstofarm milieu, die leiden tot geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen en toenemende koolstof beprijzingsmechanismen.

Welke soorten hernieuwbare energie zijn er en welke producten kan ik in investeren?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in hernieuwbare energie, namelijk door directe investeringen in schone energieprojecten (hoewel deze niet algemeen beschikbaar zijn voor particuliere beleggers), door aandelen te kopen in groene energiebedrijven of door te investeren in duurzame exchange traded funds (ETF’s).

De meest bekende hernieuwbare energiebronnen zijn zonne-en windenergie, waterkracht en bio-energie. Over het algemeen wordt zonne-energie op twee manieren opgewekt: kleinschalige opwekking (denk aan zonnepanelen op je dak) of grootschalige projecten zoals zonneparken. Onze oude houten windmolens hebben zich ontwikkeld tot hoge turbines met lange wieken die windenergie benutten, die vervolgens wordt geleverd aan een elektrische generatie om elektriciteit te produceren. Dit is een van de belangrijkste hernieuwbare bronnen ter wereld. Waterkracht vangt de energie van stromend water op om er stroom van te maken. Het is een van de oudste vormen van hernieuwbare energie. De hydro-elektrische dam van Snowy Mountains in Australië, voltooid in 1974, is hier een goed voorbeeld van.

Bio-energie, tot slot, is een vorm van hernieuwbare energie die organische hernieuwbare materialen gebruikt om warmte, elektriciteit, biogas en vloeibare brandstoffen te produceren, en is de bron van de helft van alle hernieuwbare energie die wereldwijd wordt gebruikt. Hoewel bio-energie broeikasgassen uitstoot, is het veel minder belastend voor het milieu in termen van algehele vervuiling in vergelijking met fossiele brandstoffen. Hoewel bovenstaande de meest bekende zijn er veel meer hernieuwbare energiebronnen die onder de radar vliegen als het gaat om alternatieve schone energiebronnen.

Zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor kleine beleggers?

Er zijn een aantal factoren die investeringen in hernieuwbare energie in de toekomst zullen stimuleren. Enkele hiervan zijn onder meer hoge elektriciteitsprijzen, lagere kosten van hernieuwbare energie, overheidsbeleid en lagere financieringskosten. Investeringen in grootschalige projecten voor hernieuwbare energie zijn aanzienlijk toegenomen.

Eén van de dingen waarmee je rekening moet houden bij het investeren in energie is het risico en de duurzaamheid van het investeren in fossiele brandstoffen. De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen uit fossiele brandstoffen is echt versneld sinds de pandemie en met de ineenstorting van de olieprijzen. Tegelijkertijd dumpen veel economieën ook steenkool en stellen landen energiedoelen, dus de verwachting is dat die markten kleiner zullen worden. Het belangrijkste punt hier is dat de verschuiving een kans vormt om te profiteren van hernieuwbare energiebronnen.

Terwijl fossiele-brandstofbedrijven worden geplaagd door afschrijvingen van activa en lagere aandelenkoersen, hebben hernieuwbare energiebronnen het voor en tijdens de pandemie vrij goed standgehouden.

Wat zijn de risico’s?

Duurzame aandelenIn veel bedrijfstakken worden de risico’s van opkomende technologieën als enkele van de belangrijkste beschouwd en vooral in de sector hernieuwbare energie is het bijzonder relevant om de risico’s van opkomende technologieën te begrijpen.

Hoewel de basisprincipes van het opvangen van energie uit hernieuwbare bronnen goed bekend zijn, ontwikkelen of vervaardigen sommige bedrijven die op de aandelenmarkt handelen opkomende hernieuwbare technologieën die voor het grootste deel ongetest zijn. Inzicht in het overheidsbeleid en de regelgeving is noodzakelijk om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. Juist omdat overheidsbeleid meestal de belangrijkstee drijfveer is voor investeringen in hernieuwbare energie kan het zomaar voorkomen dat sommige bedrijven of projecten mogelijk niet meer verder kunnen met alle -financiële- gevolgen van dien.

Hoe te investeren in hernieuwbare energiebronnen en groene energie

groene energieEr zijn verschillende manieren om te investeren in hernieuwbare energie, namelijk door directe investeringen in schone energieprojecten (hoewel deze niet algemeen beschikbaar zijn voor particuliere beleggers), door aandelen te kopen in groene energiebedrijven of door te investeren in duurzame exchange traded funds (ETF’s).

Directe investeringen in hernieuwbare projecten worden vaak als het meest ‘lage risico’ beschouwd, hoewel dit discutabel is. Waarom zouden sommigen ze als ‘laag risico’ beschouwen? Neem bijvoorbeeld een grootschalig zonne-energieproject: als het eenmaal draait, loopt er weinig kans dat er fout gaat. Voor een particuliere belegger is de aankoop van bedrijfsobligaties de meest waarschijnlijke vorm van directe investering.

Zoals met al het nieuwe geld ook hier dat eerder instappen beleggers een mooi rendement kan opleveren, maar hou er rekening mee dat je jezelf ook openstelt aan aanzienlijke risico’s. Naarmate de sector zich ontwikkelt en meer mainstream wordt, zal het risico van hernieuwbare energiebronnen waarschijnlijk afnemen dus indien je de tijd hebt is het investeren in hernieuwbare energie zeer zeker een overweging waard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.