Het salaris van Jan Modaal

Voorbeeld van Jan ModaalWie is Jan Modaal?

Jan Modaal is een veelgebruikte term in de volksmond, politiek en de media. Met Jan Modaal wordt het bruto modaal jaarinkomen van 1 persoon, ongeacht de samenlevingsvorm, of het aantal gewerkte uren per maand bedoeld.

Velen denken Jan Modaal het gemiddelde inkomen van de gewone man is. Dit is echter een foute aanname. Het modaal inkomen is namelijk het inkomen dat het meeste voorkomt. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Stel er zijn 10 werknemers die 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 8, 9, 10 verdienen, dan ligt het modale inkomen op 4. Het gemiddelde inkomen (mediane inkomen) ligt echter op 4,8.

 

Jan Modaal in 2017

Het bruto modale jaarinkomen ligt in 2017 op €37.000,-. Per maand komt dit neer op €2.846,- bruto, exclusief 8% vakantietoeslag. Kunt u zich hierin vinden? We hopen van harte dat u boven modaal zit.

Het bruto modaal jaarinkomen wordt sinds 1970 nauwkeurig bijgehouden door het CPB. Het CPB publiceert vier keer per jaar een schatting van het modaal inkomen. Het bedrag is de afgelopen decennia hard opgelopen. De inflatie speelt hierbij een cruciale rol. Hieronder ziet u hoe Jan Modaal is gestegen:

 • 1970: € 5.559,-
 • 1975: € 10.437,-
 • 1980: € 15.202,-
 • 1985: € 18.151,-
 • 1990: € 19.059,-
 • 1995: € 22.235,-
 • 2000: € 24.958,-
 • 2005: € 29.000,-
 • 2010: € 32.500,-
 • 2015: € 35.500,-
 • 2016: € 36.500,-
 • 2017: € 37.000,-
 

Over Jan Modaal

De term ‘Jan Modaal’ werd in 1968 geboren. Het kabinet De Jong vroeg toen aan het Centraal Planbureau (CPB) om door te berekenen wat het financiële beleid zou betekenen op lage en hoge inkomens. Om op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken wat het beleid van de regering teweeg zou brengen, werd besloten om te gaan werken met de term ‘Jan Modaal’.

Jan Modaal is het inkomen dat het meeste voorkomt en waar de meeste mensen zich ook in kunnen vinden. Jan Modaal is eigenlijk een ‘geprikt inkomensniveau’. Dit inkomensniveau ligt net onder de maximum premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW). Het Centraal Planbureau (CPB) stelt het modaal inkomen op 79% van het gemiddeld inkomen per arbeidsjaar. De 79% is bepaald met een historische cijferreeks. Bij de berekening van Jan Modaal worden ook part-timers meegenomen. Het daadwerkelijke fulltime bruto jaarinkomen ligt dus eigenlijk hoger.

 

Het gemiddelde inkomen in 2017Gemiddelde mediane inkomen

Het echte gemiddelde inkomen ligt altijd iets hoger dan Jan Modaal. Dit heet ook wel het mediane inkomen. In de statistiek is de mediaan het midden van alle gegevens. Het mediane inkomen is dus eigenlijk het echte gemiddelde inkomen waar precies 50% van de werkende bevolking onder en 50% van de werkende bevolking boven zit.

Bij het mediane inkomen is het belangrijk om op te merken dat hier ook de topsalarissen van CEO’s en ministers enz. bij worden meegenomen. Dit krikt het gemiddelde flink omhoog. Het bruto mediane jaarinkomen ligt in 2017 op €46.835,-.

 

Jan Modaal in andere landen

Het modale inkomen ligt in Nederland vrij hoog ten opzichte van andere landen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we vaak in de buurt van de top 10 komen. Over het algemeen mogen we dus niet klagen. De top 3 ziet er als volgt uit

 1. Monaco $15.263
 2. Liechtenstein $11.423
 3. Noorwegen $7.406

Er zijn ook landen waar de burgers het met een stuk lager inkomen moeten doen. Denk aan Somalië met $13 per maand, Congo-Kinshasa met $16 en Burundi met $21. Bekijk ook de onderstaande video met een overzicht van alle landen.