Wat is een fundamentele analyse Wat is het beste moment om een bepaald aandeel te kopen? Of misschien juist aandelen te verkopen? Beleggers maken in sommige gevallen gebruik van een fundamentele analyse om de waarde van een aandeel te bepalen. Wat een fundamentele analyse precies is en waarom het populair is onder beleggers leggen we je graag uit in dit artikel.  

Wat is een fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse voor aandelen is een techniek die wordt gebruikt door beleggers om aandelen te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van trends en patronen om de werkelijke onderliggende waarde van een aandeel te berekenen.  

Een fundamentele analyse is gebaseerd financieel-economische gegevens die beursgenoteerde bedrijven regelmatig publiceren voor beleggers. Er wordt onder andere gekeken naar de omzet, winst, verwachte winst en schulden. Aan de hand van ratio’s wordt vervolgens geprobeerd inzicht te krijgen in de kansen die er op de markt liggen.  

Doel fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse is een belangrijk middel om de intrinsieke waarde van het bedrijf vast te stellen. Het doel is om te beoordelen of het bedrijf er financieel goed voor staat en of de aandelen zijn overgewaardeerd of juist zijn ondergewaardeerd. Dit helpen bij de beslissing aandelen te kopen of te verkopen.  

Hoe maak je een fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse wordt gemaakt aan de hand van cijfers die beschikbaar zijn voor beleggers. Door bepaalde ratio’s kan er inzicht verkregen worden in gezondheid van het bedrijf en verschaft het informatie over de intrinsieke waarde van de aandelen.  

Jaarverslag van de onderneming 

Jaarverslag van de onderneming Het jaarverslag is veelal gepubliceerd op de website van de onderneming en biedt een transparantie over de gang van zaken binnen de onderneming.  

Er zijn drie verschillende rapporten uit het jaarverslag die belangrijk zijn bij het maken van een fundamentele analyse. De balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzicht.  

De balans geeft aan de linkerzijde de activa van het bedrijf weer een aan de rechterzijde de passiva. De activa zijn de bedrijfsbezittingen (vaste activa), debiteuren (vlottende activa) en liquide middelen. De passivakant geeft het eigen vermogen en het vreemde vermogen weer. De totale activa is gelijk aan de financiële verplichtingen plus het eigen vermogen.  

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het bedrijf over een bepaalde periode. Belangrijke gegevens uit de winst- en verliesrekening zijn de opbrengsten en de winst.   

Het kasstroomoverzicht laat zien hoe de feitelijke geldstromen door het bedrijf zijn gegaan in deze periode. Het geeft inzicht in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Het overzicht geeft inzicht in het operationele gedeelte van het bedrijf, de investeringen en de financieringen.  

Inzicht in de gezondheid van de onderneming 

gezondheid van de onderneming Aan de hand van enkele ratio’s kan er gekeken worden naar de gezondheid van de onderneming. Dit is van belang om te bepalen of het bedrijf in staat is om winst te maken en hoe het gefinancierd is.   

De rentabiliteit geeft een beeld van de winstgevendheid van het bedrijf. Het geeft de verhouding weer tussen de winst van het bedrijf en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Je kan de rentabiliteit berekenen over het eigen vermogen, het vreemde vermogen of het totale vermogen. 

Rendement eigen vermogen = netto inkomen / eigen vermogen 

Hiermee wordt de winstgevendheid ten opzichte van het eigen vermogen weergegeven. 

Rendement vreemd vermogen = betaalde interest / vreemd vermogen 

Dit getal geeft weer hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemde vermogen dat de onderneming heeft aangetrokken.  

Rendement totale vermogen = netto inkomen / totale vermogen 

Het rendement op het totale activa geeft de hoeveelheid winst weer die het genereert uit de activa die belegt is.  

Hiermee wordt de financiële onafhankelijkheid van de onderneming aangeduid. Een gezonde onderneming heeft een solvabiliteit van ten minste 20%. Hoe hoger de solvabiliteit hoe meer de onderneming gefinancierd is met eigen vermogen.  

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen 

De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan aan de hand van de current ratio, de quick ratio en nettowinstkapitaal. 

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen 

 Quick ratio = (vlottende activa + liquide middelen – voorraden) /kort vreemd vermogen 

 Netto winstkapitaal = vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen 

Waarde van de aandelen in het bedrijf beoordelen  

Waarde van de aandelenHet is belangrijk om de marktkapitalisatie te berekenen om te bepalen hoe het bedrijf gekwalificeerd kan worden. Dit kan zijn een large-cap, dat geldt voor bedrijven van een marktkapitalisatie boven de €10 miljard. Een mid-cap waarbij de marktkapitalisatie ligt tussen de €2 miljard en de €10 miljard. Of een small-cap waar de marktkapitalisatie tussen de €300 miljoen en €2 miljard ligt.  

Marktkapitalisatie = huidige aandelenkoers x totaal aantal uitgegeven aandelen  

De koerswinst verhouding is voor beleggers misschien wel de belangrijkste ratio. Deze ratio wordt ook wel aangeduid als Price-earnings ratio en zet de waarde van het aandeel weg tegen de winst per aandeel. Hierbij geldt dat hoe lager deze verhouding is hoe beter. 

Koers winstverhouding = Aandelenkoers / winst per aandeel 

De koers winstverhouding geeft snel enige informatie maar er wordt geen rekening gehouden met de toekomstige prestaties. Daarvoor wordt de PEG (Price/Earnings to growth) ratio gebruikt. 

PEG = koerswinstverhouding / Jaarlijkse winstgroei  

Hiermee wordt de winst per uitgegeven aandeel berekend.  

Winst per aandeel = winst / totaal aantal uitstaande aandelen 

De winstbekwaamheid van een onderneming wordt weergegeven met de ratio dividend per aandeel. Hiermee kan berekend worden hoeveel inkomsten er ontvangen worden als aandeelhouder. ` 

Dividend per aandeel = totaal betaalde dividend / uitstaande aandelen 

Voor- en nadelen fundamentele analyse   

Voor- en nadelen fundamentele analyse  Een fundamentele analyse heeft als voordeel dat het inzicht geeft in de investeringsmogelijkheden op de middellange en lange termijn. Met behulp van de analyse kan je voorspellingen maken over de toekomst van een aandeel. Hiermee kunnen beleggers hun beleggingsstrategie bepalen. 

Het nadeel is echter dat het enige tijd in beslag neemt en als beginnende belegger ben je misschien niet bekend met alle cijfers.  

Daarnaast spreekt de fundamentele analyse de efficiënte-markt-hypothese tegen.  Deze stelt dat de marktprijs een reflectie is van het verleden. Een marktanalyse zou volgens deze theorie overbodig zijn. 

Conclusie 

Een fundamentele analyse is gebaseerd op cijfers van de onderneming en geeft inzicht in hoe de onderneming ervoor staat. Aan de hand van ratio’s kan een analyse gemaakt worden over de gezondheid van het bedrijf. Dit kan bepalend zijn voor de beleggingsstrategie.  

Ondanks een goede analyse blijft een belegging altijd risico’s met zich meebrengen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fundamentele analyse makenHet is natuurlijk niet verstandig om zomaar een aandeel te kopen zonder inzicht te hebben in de manier waarop een onderneming presteert. Bij het aandelen kopen voor de lange termijn is het daarom vooral van belang om een goede fundamentele analyse te maken. Maar wat is nu eigenlijk de fundamentele analyse en op welke manier kan de fundamentele analyse het beste worden toegepast?

In dit artikel krijgt u eerst een algemeen beeld over de fundamentele analyse. Vervolgens gaan we in op de verschillende manieren waarop u een fundamentele analyse kunt uitvoeren. Als u deze vorm van analyseren goed begrijpt, is het mogelijk om op de lange termijn structurele winsten te behalen, daarom kan het erg interessant zijn om u hier goed in te verdiepen.

 

Wat is de fundamentele analyse?

Een fundamentele analyse houdt het volgende in:

De waarde een onderneming vaststellen door omzet, winst, schulden, marktaandeel etc. te analyseren en te beoordelen.

Bij het doen van een fundamentele analyse kunt u naar jaarrekeningen en kwartaalcijfers kijken. Beursgenoteerde ondernemingen zijn namelijk verplicht om financiële informatie te verschaffen aan beleggers. De jaarrekening bestaat onder andere uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een winst en verliesrekening (resultatenrekening), een toelichting, een kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring. Kwartaalcijfers zijn korte updates op de jaarrekening. In de jaarrekeningen en in kwartaalcijfers kunt u dan ook veel informatie vinden. U vindt hier onder andere:

Zoals u hierboven kunt zien, er zijn vrij veel onderdelen waar u naar kunt kijken. Als beginner kan het dan ook best lastig zijn om een goede analyse te maken via deze methode. Beleggen is gelukkig wel een werkwoord en oefening baart kunst. Wanneer u eenmaal meerdere keren een jaarverslag en kwartaalcijfers heeft gezien, zult u merken dat u er steeds beter in wordt. Elk jaarverslag is wel verschillend en bevat volledig andere informatie, maar de basis is altijd hetzelfde.

Als u een fundamentele analyse helemaal heeft uitgevoerd, heeft u inzicht in de bedrijfsvoering van een onderneming. U weet wat de sterke en de zwakke punten zijn en u weet ook waar de kansen en de bedreigingen liggen. Neem in ieder geval wel echt de tijd om de analyse goed uit te voeren. Zorg ervoor dat u zich volledig in de onderneming heeft verdiept voordat u aandelen voor de lange termijn gaat kopen.

Als u de vorm van analyseren echt goed onder de knie heeft, is het interessant om eens te kijken of u ook daadwerkelijk tot een prijs per aandeel kunt komen. Deze prijs kunt u vervolgens gaan vergelijken met de huidige koers van het aandeel. Wanneer blijkt dat uw prijs veel hoger is dan de huidige koers, moet u de aandelen kopen.

 

Wanneer moet u een fundamentele analyse uitvoeren?

Het is Fundamenteel beleggenniet altijd nodig om een fundamentele analyse uit te voeren. Voor korte termijn beleggingen heeft het geen nut om een fundamentele analyse te doen, aangezien de korte termijn trends dan veel belangrijker zijn. Bij korte termijn beleggen is het verstandiger om vooral gebruik te maken van de technische analyse.

Voordat u gaat beleggen is het verstandig om uw beleggingsdoel (wat wilt u bereiken met uw beleggingen) en uw beleggingshorizon (binnen welke periode wilt u het doel bereiken) vast te stellen. Als u het doel heeft om deze maand 20% winst te maken, is het verstandig om u te richten op het doen van analyses volgens de technische analyse. Als u als doel heeft om de komende 10 jaar een jaarlijks rendement van 6% te behalen, is het verstandig om u te richten op de fundamentele analyse.

Een fundamentele analyse heeft vooral echt nut bij het lange termijn beleggen. Veel experts twijfelen dan alleen water er precies moet worden gezien als “lange termijn”. De meesten vinden dat dit moet worden gezien als een periode die groter is dan 2-3 jaar, maar het zou ook kunnen gaan om een periode van bijvoorbeeld 50 jaar. De beleggingshorizon kan zo kort of lang zijn als u zelf wilt, maar pas wel uw beleggingen hierop aan.

 

Warren Buffett

Een goed voorbeeld van een persoon met een lange beleggingshorizon is Warren Buffett. Warren Buffett is eigenlijk wel de koning van de fundamentele analyse. Hij heeft een fortuin opgebouwd dat uit miljarden bestaat, dit heeft hij allemaal bereikt door ondernemingen op de juiste manier te analyseren. Warren Buffett heeft dit altijd voor de lange termijn gedaan en op deze manier is hij in staat geweest om één van de rijkste mensen ter wereld te worden.

Het is erg interessant om te zien hoeveel er mogelijk is als u de juiste methode structureel toepast. Warren Buffett heeft altijd een ijzeren discipline gehad en heeft bij alle aandelen die hij kocht altijd een goede fundamentele analyse uitgevoerd. Door structureel de juiste beslissingen te maken, is het hem gelukt om zichzelf, maar ook mensen die in hem hebben geïnvesteerd erg rijk te maken. Verdiep u vooral in Warren Buffett via ons uitgebreide artikel over hem.

 

Welke vragen zijn van belang?

Als u een fundamentele analyse uitvoert kan het helpen om uzelf meerdere vragen te stellen. Er zijn talloze vragen mogelijk, maar denk hierbij o.a. aan:

Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van fundamentele analyses. U kunt contact met ons opnemen mochten er nog vragen bestaan.

 

Bekijk ook deze interessante artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *