Fundamentele analyse

Wat is een fundamentele analyse Wat is het beste moment om een bepaald aandeel te kopen? Of misschien juist aandelen te verkopen? Beleggers maken in sommige gevallen gebruik van een fundamentele analyse om de waarde van een aandeel te bepalen. Wat een fundamentele analyse precies is en waarom het populair is onder beleggers leggen we je graag uit in dit artikel.  

Wat is een fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse voor aandelen is een techniek die wordt gebruikt door beleggers om aandelen te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van trends en patronen om de werkelijke onderliggende waarde van een aandeel te berekenen.  

Een fundamentele analyse is gebaseerd financieel-economische gegevens die beursgenoteerde bedrijven regelmatig publiceren voor beleggers. Er wordt onder andere gekeken naar de omzet, winst, verwachte winst en schulden. Aan de hand van ratio’s wordt vervolgens geprobeerd inzicht te krijgen in de kansen die er op de markt liggen.  

Doel fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse is een belangrijk middel om de intrinsieke waarde van het bedrijf vast te stellen. Het doel is om te beoordelen of het bedrijf er financieel goed voor staat en of de aandelen zijn overgewaardeerd of juist zijn ondergewaardeerd. Dit helpen bij de beslissing aandelen te kopen of te verkopen.  

Hoe maak je een fundamentele analyse 

Een fundamentele analyse wordt gemaakt aan de hand van cijfers die beschikbaar zijn voor beleggers. Door bepaalde ratio’s kan er inzicht verkregen worden in gezondheid van het bedrijf en verschaft het informatie over de intrinsieke waarde van de aandelen.  

Jaarverslag van de onderneming 

Jaarverslag van de onderneming Het jaarverslag is veelal gepubliceerd op de website van de onderneming en biedt een transparantie over de gang van zaken binnen de onderneming.  

Er zijn drie verschillende rapporten uit het jaarverslag die belangrijk zijn bij het maken van een fundamentele analyse. De balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzicht.  

 • Balans 

De balans geeft aan de linkerzijde de activa van het bedrijf weer een aan de rechterzijde de passiva. De activa zijn de bedrijfsbezittingen (vaste activa), debiteuren (vlottende activa) en liquide middelen. De passivakant geeft het eigen vermogen en het vreemde vermogen weer. De totale activa is gelijk aan de financiële verplichtingen plus het eigen vermogen.  

 • Winst- en verlies rekening 

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het bedrijf over een bepaalde periode. Belangrijke gegevens uit de winst- en verliesrekening zijn de opbrengsten en de winst.   

 • Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht laat zien hoe de feitelijke geldstromen door het bedrijf zijn gegaan in deze periode. Het geeft inzicht in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Het overzicht geeft inzicht in het operationele gedeelte van het bedrijf, de investeringen en de financieringen.  

Inzicht in de gezondheid van de onderneming 

gezondheid van de onderneming Aan de hand van enkele ratio’s kan er gekeken worden naar de gezondheid van de onderneming. Dit is van belang om te bepalen of het bedrijf in staat is om winst te maken en hoe het gefinancierd is.   

 • Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft een beeld van de winstgevendheid van het bedrijf. Het geeft de verhouding weer tussen de winst van het bedrijf en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Je kan de rentabiliteit berekenen over het eigen vermogen, het vreemde vermogen of het totale vermogen. 

Rendement eigen vermogen = netto inkomen / eigen vermogen 

Hiermee wordt de winstgevendheid ten opzichte van het eigen vermogen weergegeven. 

Rendement vreemd vermogen = betaalde interest / vreemd vermogen 

Dit getal geeft weer hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemde vermogen dat de onderneming heeft aangetrokken.  

Rendement totale vermogen = netto inkomen / totale vermogen 

Het rendement op het totale activa geeft de hoeveelheid winst weer die het genereert uit de activa die belegt is.  

 • Solvabiliteit  

Hiermee wordt de financiële onafhankelijkheid van de onderneming aangeduid. Een gezonde onderneming heeft een solvabiliteit van ten minste 20%. Hoe hoger de solvabiliteit hoe meer de onderneming gefinancierd is met eigen vermogen.  

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen 

 • Liquiditeit  

De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan aan de hand van de current ratio, de quick ratio en nettowinstkapitaal. 

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen 

 Quick ratio = (vlottende activa + liquide middelen – voorraden) /kort vreemd vermogen 

 Netto winstkapitaal = vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen 

Waarde van de aandelen in het bedrijf beoordelen  

 • Marktkapitalisatie 

Waarde van de aandelenHet is belangrijk om de marktkapitalisatie te berekenen om te bepalen hoe het bedrijf gekwalificeerd kan worden. Dit kan zijn een large-cap, dat geldt voor bedrijven van een marktkapitalisatie boven de €10 miljard. Een mid-cap waarbij de marktkapitalisatie ligt tussen de €2 miljard en de €10 miljard. Of een small-cap waar de marktkapitalisatie tussen de €300 miljoen en €2 miljard ligt.  

Marktkapitalisatie = huidige aandelenkoers x totaal aantal uitgegeven aandelen  

 • Koerswinst 

De koerswinst verhouding is voor beleggers misschien wel de belangrijkste ratio. Deze ratio wordt ook wel aangeduid als Price-earnings ratio en zet de waarde van het aandeel weg tegen de winst per aandeel. Hierbij geldt dat hoe lager deze verhouding is hoe beter. 

Koers winstverhouding = Aandelenkoers / winst per aandeel 

 • Verhouding koerswinst ten opzichte van groei 

De koers winstverhouding geeft snel enige informatie maar er wordt geen rekening gehouden met de toekomstige prestaties. Daarvoor wordt de PEG (Price/Earnings to growth) ratio gebruikt. 

PEG = koerswinstverhouding / Jaarlijkse winstgroei  

 • Winst per aandeel  

Hiermee wordt de winst per uitgegeven aandeel berekend.  

Winst per aandeel = winst / totaal aantal uitstaande aandelen 

 • Winstbekwaamheid  

De winstbekwaamheid van een onderneming wordt weergegeven met de ratio dividend per aandeel. Hiermee kan berekend worden hoeveel inkomsten er ontvangen worden als aandeelhouder. ` 

Dividend per aandeel = totaal betaalde dividend / uitstaande aandelen 

Voor- en nadelen fundamentele analyse   

Voor- en nadelen fundamentele analyse  Een fundamentele analyse heeft als voordeel dat het inzicht geeft in de investeringsmogelijkheden op de middellange en lange termijn. Met behulp van de analyse kan je voorspellingen maken over de toekomst van een aandeel. Hiermee kunnen beleggers hun beleggingsstrategie bepalen. 

Het nadeel is echter dat het enige tijd in beslag neemt en als beginnende belegger ben je misschien niet bekend met alle cijfers.  

Daarnaast spreekt de fundamentele analyse de efficiënte-markt-hypothese tegen.  Deze stelt dat de marktprijs een reflectie is van het verleden. Een marktanalyse zou volgens deze theorie overbodig zijn. 

Conclusie 

Een fundamentele analyse is gebaseerd op cijfers van de onderneming en geeft inzicht in hoe de onderneming ervoor staat. Aan de hand van ratio’s kan een analyse gemaakt worden over de gezondheid van het bedrijf. Dit kan bepalend zijn voor de beleggingsstrategie.  

Ondanks een goede analyse blijft een belegging altijd risico’s met zich meebrengen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.