Bekijk deze aandelentips voor de korte termijn!Aandelentips voor de korte termijn

Wilt u graag handelen op de korte termijn, bijvoorbeeld op basis van daytrading? Dan is het verstandig om gebruik te maken van deze tips, die u helpen om de verliezen te beperken en er aan de andere kant voor te zorgen dat u niet teveel risico loopt. Met name deze elementen zijn van groot belang, aangezien die het kaf van het koren scheiden en uiteindelijk leiden tot de professionele beleggers die hier veel geld mee weten te verdienen.

 

Sluit verliezende posities

‘Averaging down’, het is de Engelse benaming voor het te lang vasthouden van een positie, die geregeld daytraders in de problemen brengt. Op het moment dat u wilt beleggen op de korte termijn is het van belang om eventuele verliezen te nemen, aangezien het langer vasthouden hiervan tot verdere problemen kan leiden. De koersen zullen niet zomaar een trend reversal laten zien. Bovendien kost een te lang aangehouden positie niet alleen geld, het kost daarnaast ook tijd die u had kunnen gebruiken om een andere goede belegging te doen. Houd er bovendien rekening mee dat u een 50% verlies aan waarde dient goed te maken met een 100% winst ten opzichte van de nieuwe waarde. Beperk het verlies, zodat u minder winst nodig heeft om een positief rendement te kunnen maken.

 

Houd het nieuws in de gaten

Houd het nieuws bovendien goed in de gaten, aangezien dit er bij het beleggen op de korte termijn voor kan zorgen dat u de juiste positie inneemt, of u op basis hiervan kunt handelen. Indien u veel volatiliteit in een bepaalde richting verwacht is het mogelijk om alvast een positie in te nemen, op het moment dat de eerste berichten naar buiten komen. Dit is een relatief risicovolle manier van handelen op de korte termijn, maar het zorgt aan de andere kant voor behoorlijke rendementen indien u er goed in slaagt.

Daarnaast kunt u het nieuws gebruiken om er direct op in te haken, wanneer zich inderdaad een bepaalde trend op de markt voordoet. Het is ook in dat geval van belang om het nieuws goed te volgen en er zeker van te zijn dat u op basis hiervan direct kunt handelen. Deze strategie is over het algemeen iets minder risicovol, maar vraagt aan de andere kant om sneller handelen. Ook zijn de rendementen waar u op kunt rekenen iets kleiner, aangezien u later instapt dan wanneer u dit al tijdens de eerste berichten had gedaan.

 

Riskeer maximaal 1%

Verder is het bij het daytraden of het handelen in aandelen op de korte termijn verstandig om nooit meer dan 1% van uw kapitaal te riskeren, in een bepaalde investering of positie die u inneemt. Professionele beleggers gebruiken zelfs nog veel minder dan 1%, waardoor ze altijd de mogelijkheid hebben om eventuele verliezen goed te maken en er hiermee voor te zorgen dat ze uiteindelijk niet in de problemen komen. Ga uit van maximaal 1% in een bepaalde trade en probeer dit terug te brengen naarmate u erin slaagt om het kapitaal te laten groeien en meerdere investeringen te kunnen doen.