Derivaten

Derivaten geven je de mogelijkheid om te speculeren op de toekomst of om risico’s af te dekken. Wil je weten wat derivaten precies zijn, welke derivaten er zijn wat de risico’s zijn? Lees er alles over in dit artikel.  

Wat zijn derivaten   

wat zijn derivatenDerivaten bestaan al eeuwenlang. In de Middeleeuwen dekten boeren doormiddel van derivaten de risico’s voor hun agrarische producten af. De meest bekende derivatenmarkt was de Amsterdamse tulpenbeurs.  

In 1865 lanceerde de Chicago Board of Trade (CBOT) de eerste gestandaardiseerd futures op tarwe. Met deze futures konden boeren het prijsrisico afdekken en een vooraf afgesproken prijs voor hun tarwe krijgen.  

Derivaten zijn afgeleide financiële producten. Het is een beleggingsproduct waarbij de waarde van het derivaat is afgeleid van het onderliggende product. Het onderliggende product kan bijvoorbeeld aandelen, obligaties, indexen of grondstoffen zijn.  

Het derivaat is een contract tussen twee partijen waarbij beide partijen overeenkomen dat het onderliggende product op een bepaalde, vooraf afgesproken, datum kan worden gekocht of verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs.  

Wanneer investeren in derivaten 

wanneer investeren in derivatenFinanciële derivaten worden verhandeld op de effectenbeurs of over the counter (onderling, buiten de beurs om). Als particuliere belegger zal je waarschijnlijk gebruik maken van de beurs voor de aankoop van derivaten.  

Over the counter derivaten zijn niet beursgenoteerd en worden direct en niet in het openbaar afgesloten. Met name investeringsbanken maken hier gebruik van. 

Derivaten worden voor twee verschillende doeleinden gebruikt: speculeren of het afdekken van risico’s.  

Risico’s afdekken  

Derivaten kunnen worden gebruikt al een soort verzekering waarmee je het risico op een prijsverandering afdekt.  

Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer je als boer de zekerheid wilt hebben dat je graanoogst tegen een bepaalde prijs verkocht wordt. Om het risico van een prijsdaling af te dekken kan de boer vroegtijdig, voor de graanoogst, een prijsafspraak maken met de handelaar of bedrijf. Deze prijsafspraak is een derivaat en kan grote financiële tegenvallers tegengaan.  

Speculeren 

In het geval je verwacht dat de koers van een aandeel of een product zal dalen of juist gaat stijgen dan kan je hierop inspelen met behulp van een derivaat. Je koopt in dat geval een contract in de hoop dat het in de toekomst meer waard zal zijn.  

Soorten derivaten 

soorten derivatenEr zijn verschillende soorten derivaten die verhandeld worden op de effectenbeurs. De meest bekende zijn futures, forwards, CFD’s, opties en swaps  

Future 

Futures zijn overeenkomsten waarbij koper en verkoper vooraf een contract afsluiten waarin afgesproken is voor welke prijs het product op een specifieke datum in de toekomst gekocht of verkocht wordt. Een future is een standaardovereenkomst en verplicht beide partijen tot nakoming van de gemaakte afspraken. Futures worden bijvoorbeeld gebruikt worden voor financiële producten zoals aandelen maar ook voor goud en olie.  

Forward 

Een forward is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaald product op een bepaald moment tegen een vastgestelde prijs te verhandelen. In tegenstelling tot futures is er bij een forward geen sprake van een standaardovereenkomst.  

Een Forward wordt meestal rechtstreeks in privésferen overeengekomen waarbij beide partijen de voorwaarden opstellen met behulp van een broker.   

CFD’s 

Contract For Difference (CFD) is een contract waarbij je koper en verkoper afspreken om het waardeverschil van de onderliggende waarde vanaf het moment van de overeenkomst te verrekenen. CFD’s zijn onderhandse overeenkomsten die je afsluit bij een online broker.  

Beleggen in CFD’s wordt gezien als zeer risicovol omdat je bij dit beleggingsproduct de mogelijkheid hebt met een zogeheten hefboom te speculeren op een koersstijging of -daling.  

Voorbeeld 

Je investeert €500 in CFD’s. In het geval de waarde van de CFD’s stijgen met 10% en je besluit de aandelen te verkopen dan maak je €50 winst. Je totaal is dan €550. 

Zet je een hefboom van 1:20 dan heb je niet €500 maar €10.000 aan CFD’s. In het geval de CFD’s stijgen met 10% en je verkoopt de aandelen dan heb je een winst van €1.000.  

De keerzijde is dat het verlies bij het inzetten van een hefboom ook veel groter is.  

Voorbeeld 

Je investeert €500 in CFD’s. In het geval de waarde van de CFD’s zakt met 10% en je de aandelen verkoopt dan maak je een verlies van €50. Je totaal is dan €450. 

Zet je een hefboom van 1:20 dan heb je niet €500 maar €10.000 aan CFD’s. In het geval de CFD’s met 10% in waarde dalen dan is je verlies €1.000. Je balans is in dat geval – €500. 

Opties 

Een optie is een financieel product waarmee de koper van de optie het recht heeft om een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs op een afgesproken datum te kopen of te verkopen. Anders dan een future geeft dit derivaat het recht om te kopen of te verkopen. Het levert geen verplichting op.  

Swaps 

Een swap is een ruilcontract waarbij partijen de afspraak maken dat de ene partij een bepaalde kasstroom of risico ruilt met een kasstroom of risico van de andere partij. In de meeste gevallen gaat het om renteswaps of valutaswap.  

Een renteswap is een derivaat waarmee het renterisico wordt afgedekt of een rentepositie wordt ingenomen. Het is een financieel product waarmee partijen rentebetalingen uitruilen.  

Er bestaan twee soorten renteswaps: de payer swap en de receiver swap 

De payer swap wordt gebruikt bij het indekken tegen een rentestijging. Er wordt een vaste rente betaald en een variabele rente ontvangen. Een receiver swap is winstgevend wanneer er een rentedaling wordt verwacht. Er wordt een variabele rente betaald en je ontvangt een vaste rente.   

Risico van investeren in derivaten 

risico's in derivatenBeleggen is nooit zonder risico’s. Het is belangrijk om vooraf bekend te zijn van de mogelijk risico’s voordat je gaat investeren in derivaten. 

Hefboomwerking 

Bij het inzetten van een hefboom kan een kleine koerswijziging in de onderliggende waarde grote gevolgen hebben. Waar je aan de ene kant grote winsten kan behalen betekent dit ook dat je grote verliezen kan leiden.  

Om niet meer te verliezen dan je inzet wordt er vaak een stop-loss ingebouwd. Wanneer de koers waarde meer daalt dan je inleg wordt de stekker eruit getrokken. Dit betekent wel dat je de inleg kwijt bent.  

Counterparty risk 

Dit risico komt met name voor bij een over the counter transactie. Bij faillissement van de tegenpartij valt de uitstaande positie in dat geval in de gehele boedel van het bedrijf. Als schuldeiser heb je geen voorrang en zal je moeten wachten tot de boedelschulden en preferente schuldeisers zijn voldaan.  

Marktrisico 

Derivaten vertegenwoordigen geen reële waarde maar zijn gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde. In het geval dat de waarde van het onderliggende product te hoog is ingeschat dan leidt dit tot een enorme afwaardering van de derivatenpositie.  

Voor en nadelen derivaten 

Voor en nadelen derivaten Voordelen 

  • Derivaten geven de mogelijkheid tot hedging; het overdragen van het risico van de ene op de andere partij 
  • Met derivaten kan je zowel speculeren op een stijgende als een dalende koers  
  • Het gebruik van een hefboom geeft de mogelijkheid om met een kleine investering een hoog rendement te behalen  
  • Derivaten maken het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen in de markt. Hierdoor kan er op korte termijn veel verdiend worden  
  • Met financiële derivaten kan je beleggen in alle bekende aandelen 

Nadelen 

  • Beleggen in derivaten gaat vaak gepaard met hoge kosten  
  • De inzet van een hefboom kan leiden tot grote verliezen  
  • Derivaten zijn een complex beleggingsproduct en daardoor minder geschikt voor beginnende beleggers.  

Conclusie 

Derivaten zijn afgeleide financiële producten waarbij de waarde afhankelijk is van het onderliggende product. Onderliggende producten kunnen aandelen, obligaties of grondstoffen zijn.  

De meest bekende derivaten zijn futures, forwards, CFD’s, swaps en opties. Hierbij hebben de eerste drie betrekking op een koop in de toekomst waar een verplichting aan verbonden is. Een optie geeft je het recht om een product te kopen of verkopen maar geeft je niet de verplichting. In het geval van een CFD kan je een hefboom inzetten waardoor een kleine koerswijziging een groot rendement of een groot verlies kan veroorzaken.  

Beleggen in derivaten staat bekend als risicovol en is daarom minder geschikt voor beginnende beleggers 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.