Wat is de solvabiliteit betekenis?Solvabiliteit

Naast de liquiditeit en rentabiliteit bestaat er ook nog de solvabiliteit. Deze kengetallen of ratio’s geven aan hoe het gesteld is met de mate waarin de onderneming op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit speelt een belangrijke rol binnen het beleggen. U kunt er hiermee binnen de fundamentele analyse voor zorgen dat u een goed beeld krijgt van de financiële conditie van een onderneming. Zit een onderneming in financieel zwaar weer, of gaat het hen aan de andere kant juist voor de wind? Dit zijn belangrijke inzichten, met het oog op de wijze waarop de beurskoers zich waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.

Er zijn twee formules beschikbaar om de solvabiliteit te berekenen, die sterk op elkaar lijken. Zorg er in ieder geval voor dat u dezelfde formule gebruikt op het moment dat u ondernemingen met elkaar wenst te vergelijken.

 

Pas uw kennis hier toe in de praktijk!

 

Wat zegt de solvabiliteit?

De solvabiliteit zegt iets over het vermogen van een onderneming, om bij een liquidatie aan de financiële verplichtingen te voldoen, richting de verschaffers van vreemd vermogen. Ondernemingen sluiten leningen af, zowel op de korte als op de lange termijn. Aan de andere kant heeft de onderneming activa op de balans staan, zoals gebouwen, cash voorraden en halffabrikaten of eindproducten. U kunt de solvabiliteit berekenen om na te gaan in hoeverre een verkoop van de activa voldoende op zal leveren om het vreemd vermogen terug te betalen. Des te beter een onderneming hiertoe in staat is, des te gezonder we deze onderneming kunnen zien.

 

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteitsratio en de debt ratio zijn als volgt te berekenen:

Het berekenen van de solvabiliteitsratio is niet moeilijk. Wanneer u de begin- of eindbalans van een bedrijf ter beschikking heeft is het mogelijk om de solvabiliteitsratio te berekenen. De solvabiliteit berekenen kan op twee manieren, zoals hierboven aan de hand van de solvabiliteit formule aangetoond. Bedrijfseconomisch gezien is het erg belangrijk om de solvabiliteitspercentage te berekenen en op een goed niveau te houden. Er zijn bepaalde normen voor de solvabiliteit, hieronder is deze norm weergeven!

 

Verhouding eigen en vreemd vermogen

De verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen geeft aan in hoeverre de onderneming gebruik maakt van vreemd vermogen. Dit is van belang op het moment dat u wenst te gaan beleggen, aangezien een te groot vreemd vermogen ertoe kan leiden dat een onderneming niet meer aan de eigen verplichtingen kan voldoen. Het is in dat geval van groot belang om aan de bel te trekken, of uit te kijken met investeringen. Normaal gesproken zal een onderneming niet zomaar geliquideerd worden, maar op het moment dat verschaffers van vreemd vermogen hun geld terugeisen kunnen de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

 

Signaal vanuit de solvabiliteit

Daarnaast gaat er voor beleggers een belangrijk signaal uit van de solvabiliteit. Op het moment dat de onderneming gezonde cijfers kan laten zien is dat goed voor het vertrouwen van handelaren, het sentiment op de beurs. Dit zal er in de meeste gevallen toe leiden dat een bepaald aandeel aan populariteit weet te winnen, waardoor de waarde van het eigen vermogen toe zal nemen. Hierdoor neemt ook de solvabiliteit weer verder toe, waardoor dit voor ondernemingen een interessante ratio is, om goed in de gaten te houden.

 

Solvabiliteit norm

Hoe hoger de solvabiliteitspercentage van een ondernemen, hoe gezonder het bedrijf. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt als gezond gezien. Alles dat daarboven zit is natuurlijk ook alleen maar goed! Natuurlijk verschilt dit percentage per branche. Banken hebben vaak een veel lagere solvabiliteit dan normale bedrijven. Dit is uiteraard ook te begrijpen, gezien het feit dat banken relatief veel vreemd vermogen bezitten.

Een hoge solvabiliteitsratio ontstaat wanneer er meer eigen vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen. Voor de debt ratio geldt dat wanneer deze laag is, dat dit juist goed is. Dit houdt dan in dat er minder schulden zijn ten opzichte van het totale vermogen. Een solvabiliteitsratio kan worden beïnvloed door meer eigen vermogen aan te trekken of door het vreemd vermogen te verminderen. Wat sommige bedrijven dus doen aan het eind van het jaar, is nog wat schulden aflossen! Hierdoor daalt het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen.

Wat is een goede solvabiliteit?

Er kan worden vastgesteld dat het bij het analyseren van een onderneming ontzettend belangrijk is om goed te kijken naar de ratio. Wanneer een onderneming veel vreemd vermogen en weinig eigen reserves enz. heeft is dit geen goede en stabiele situatie. Daar komt nog bij dat er ook rentes moeten worden betaald over vreemd vermogen. Wanneer een onderneming teveel schulden heeft staat dit ook groei in de weg. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een nieuwe lening wil aangaan, zal de bank erg goed gekeken worden of een bedrijf beschikt over een gezonde solvabiliteit. Deze ratio voor de lange termijn is dus bijzonder belangrijk!

 

Solvabiliteit in de praktijk brengen!

Als u de solvabiliteit van een onderneming heeft berekend of al beschikbaar heeft, heeft u een belangrijke ratio in handen. Het is verstandig om ook iets te gaan doen met deze ratio. Dit kan door ondernemingen te analyseren en deze vervolgens ook op de juiste manier te beoordelen. U kunt veel geld verdienen, als u weet hoe het gesteld is met de solvabiliteit van een onderneming. Solvabiliteit zorgt ervoor dat u weet hoe het gesteld is met de schuldpositie van ondernemingen, waarderingen kunt analyseren en zelfs het toekomstige verloop van de aandelen kunt voorspellen! Pas uw kennis dus vandaag nog  toe in de praktijk!

aandelen

Bekijk ook: