Wat is de nominale waarde van een aandeel?

De nominale waarde van een aandeel staat voor het bedrag dat hierop vermeld staat, het bedrag waarvoor men het aandeel oorspronkelijk heeft uitgegeven. Op het moment van uitgeven kunt u de nominale waarde van een aandeel berekenen door het eigen vermogen te delen door het aantal aandelen dat men uitgeeft. Uiteraard kan de koers in de loop der tijd veranderen, waardoor de daadwerkelijke waarde verschilt ten opzichte van de nominale waarde.

Nominale waarde van een aandeel

 

Wat is nominale waarde?

De nominale waarde komen we ook buiten aandelen tegen, bijvoorbeeld op munten en andere waardepapieren. Op het moment dat we handelen in gouden munten kan daar een bepaalde nominale waarde van bijvoorbeeld €10 bij horen, terwijl de munt in werkelijkheid veel meer waard is. De vraag en het aanbod zorgen ervoor dat de waarde toeneemt, net als bij aandelen.

Op het moment dat een onderneming winst maakt is het interessant om een aantal aandelen te kopen, waardoor de vraag toe zal nemen. De koers zal daardoor over het algemeen boven de nominale waarde van het aandeel uitstijgen. Er is dan sprake van een agioreserve, bovenop de nominale waarde van het aandeel. Dat neemt aan de andere kant natuurlijk niet weg dat de waarde waarvoor het aandeel ooit is uitgegeven behouden blijft. Op het moment dat de vraag naar het aandeel afneemt zal de koers verder richting de nominale waarde van het aandeel zakken.

 

Waar is de nominale waarde aandeel op gebaseerd?

De nominale waarde van het aandeel is gebaseerd op de waarde van de onderneming, op het moment dat men de aandelen uit wenst te geven. Is de onderneming bijvoorbeeld €1.000.000 waard en is men van plan om 10.000 aandelen uit te geven voor de helft van het eigen vermogen? Dan bedraagt de nominale waarde per aandeel €50. De daadwerkelijke koers kan vanaf dat moment gaan fluctueren, waardoor die hoger of lager uit kan vallen.

De nominale waarde van het aandeel geeft een indicatie van de ontwikkeling van de onderneming, waardoor u op basis daarvan een aan- of verkoopbeslissing kunt nemen. Het is in ieder geval van belang om er rekening mee te houden dat de nominale waarde van het aandeel weinig tot niets zegt over de huidige koers.

 

Hoe kan ik de nominale waarde aandelen berekenen?

U kunt de nominale waarde aandelen berekenen op het moment dat deze worden uitgegeven. Na dat moment is het niet langer nodig om deze waarde te berekenen, aangezien u die gewoon terug kunt vinden op het aandeel. Vergelijk het met de munten van €1 die we momenteel gebruiken. Nu dat de munten worden uitgegeven kunt u op de munt zien dat de waarde €1 bedraagt. Betalen we niet langer met de munt en wordt het een verzamelobject? Dan kan de nominale waarde afwijken van de daadwerkelijke waarde, door een grote vraag naar de munt. U kunt de nominale waarde dan echter nog altijd aflezen op de munt.