Wat is de koers-/winstverhouding?

De koers-/winstverhouding is een ratio die men verhoudinggebruikt om een bedrijf te waarderen, op basis van de aandelen die er beschikbaar zijn. U kunt de koers-/winstverhouding berekenen door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel (WPA).

Het is wat dat betreft van belang om eerst de WPA te berekenen, door uit te gaan van de totale winst (na belasting en afschrijvingen) van de onderneming en dat te delen door het aantal aandelen dat men uit heeft staan.

Beleggen met kennis
 

Wat is de koers-/winstverhouding?

De koers-/winstverhouding geeft aan wat de beleggers bereid zijn voor een aandeel te betalen. Door de koers door de winst per aandeel te delen komt u uit op een bepaald getal, dat het aantal keren de winst aangeeft, dat men wil betalen. Is de verhouding erg hoog (>20)? Dan is de kans groot dat de koerswaarde is overgewaardeerd, of de winst de laatste tijd enorm is toegenomen. De ratio geeft een goed beeld van het idee dat andere beleggers bij een bepaalde onderneming hebben, waardoor u de mogelijkheid heeft die kennis mee te nemen in uw eigen beslissing om een bepaalde aandeel wel of niet aan te schaffen.

 

Wat zegt de koers-/winstverhouding mij?

De koers-/winstverhouding kan u wat vertellen over de waardering van het bedrijf door de aandelenmarkt. Een bedrijf kan worden overgewaardeerd (er kan een koersstijging worden verwacht) of worden ondergewaardeerd (er kan een koersdaling worden verwacht). U kunt de volgende tabel gebruiken om de koers-/winstverhouding te interpreteren:

Koers-/winstverhouding Betekenis
n.v.t. Heeft een onderneming geen winst? Dan is de koers-/winstverhouding niet te berekenen.
0 – 10 Dit geeft een ondergewaardeerde koerswaarde aan, of de winst zal afnemen
10 – 17 Dit geeft een redelijke koers-/winstverhouding verhouding aan
17 – 25 Dit geeft een overgewaardeerde koerswaarde aan, of er wordt een hogere winst verwacht
25 + Deze onderneming heeft een zeer zonnige toekomst, of er kan sprake zijn van een zeepbeleffect

 

Hoe kan ik de koers-/winstverhouding berekenen?

Om de koers-/winstverhouding te berekenen dient u in principe twee verschillende stappen te zetten. U heeft de WPA nodig om de K/W-verhouding te kunnen berekenen. U kunt met de WPA (winst per aandeel) beginnen door uit te gaan van de nettowinst die een onderneming heeft gemaakt. Stel dat men in een bepaald jaar €1.000.000 winst heeft gemaakt. Op basis van het aantal uitstaande aandelen (bijvoorbeeld 1.000.000) kunt u dan de WPA berekenen. In dit geval zou de WPA €1 zijn, op basis van de genoemde winst en het aantal uitstaande aandelen.

Met behulp van de WPA kunt u vervolgens de koers-/winstverhouding berekenen. U dient de koers van het aandeel dan namelijk te delen door de winst per aandeel. Indien de koers van het aandeel bijvoorbeeld €12,50 bedraagt, kunt u dit bedrag delen door de winst per aandeel en komt u uit op een K/W van 12,5. Dit is een prima score voor een onderneming, aangezien alles tussen de 10 en 17 wordt gezien als redelijk voor het grootste deel van de ondernemingen, ook die met aandelen op de AEX.

Begin met beleggen!

 

De Shiller K/W…

Bij het beleggen op de beurs zijn er meerdere maatstaven die kunnen beoordelen of de beurs ondergewaardeerd of juist overgewaardeerd is. Één van de belangrijkste maatstaven is de Shiller koers/winstverhouding. De Shiller K/W is terug te leiden tot 1871 en is dan ook een maatstaf die al erg lang wordt toegepast. De Shiller K/W is toepasbaar op de beurs in de Verenigde Staten en is dus vooral van toepassing op de aandelen die in de VS genoteerd staan.

De index zegt iets over de toekomstige rendementen die beleggers kunnen behalen. Het gemiddelde van de index is 15,9 en in principe is het zo dat de Shiller K/W altijd weer terugkeert naar dit gemiddelde. Het is alleen wel zo dat de maatstaf in sommige gevallen voorloopt of in andere gevallen iets achterloopt op de werkelijkheid. De Shiller koers/winstverhouding wordt berekend door de huidige koers te delen door de gemiddelde winst over de afgelopen tien jaar.

Op het moment van schrijven noteert de Shiller K/W een ratio van rond de 27. Dit geeft aan dat aandelen vrij fors zijn gewaardeerd. Wij van aandelenkopen.nl stellen dan ook dat er sprake is van een overwaardering van de Amerikaanse aandelenmarkt. De overwaardering is nog niet zo erg als in de tijden van de internetbubbel, maar wanneer de trend zich op deze manier doorzet, zal er een correctie kunnen volgen.

 Shiller PE Ratio

Bekijk hier het verloop van de Shiller K/W

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *