Welk rendement op aandelen is realistisch?

Het rendement is één van de belangrijkste begrippen uit de beleggingswereld. Hier gaat het immers om het bedrag dat dat u bovenop uw investering ontvangt. In tijden van een stijgende beurskoers kiezen veel brokers of beleggingsfondsen ervoor om te pronken met de hoge rendementen die zij de afgelopen periode hebben gerealiseerd. Deze advertenties geven vaak een vertekend beeld; ze focussen alleen op de periode van groei. Na een beurscrash zullen deze partijen zich dan ook gedeisd houden.

Wat is nou een te verwachten rendement op een bepaalde investering wanneer deze wordt bekeken over meerdere jaren? Dit is natuurlijk voor elk beleggingsproduct verschillend, al is het wel mogelijk om per periode het gemiddelde verloop te bepalen.

 

Gemiddeld rendement in het verleden

Aandelen hebben gedurende de afgelopen 200 jaar een hoger rendement opgeleverd dan alle andere beleggingsproducten. De aandelen bereikte over de afgelopen twee eeuwen een gemiddeld rendement van 7%. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Duitse vermogensbeheerder Allianz. Het bedrijf nam de gegevens van de Amerikaanse markt sinds 1800. Deze gegevens wijzen op een positief reëel rendement per 30 jaar sinds 1800.

Uit de historische gegevens is gebleken dat de aandelen jaarlijks een gemiddeld rendement hebben bereikt van 6.9%. Hierbij moet echter worden vermeld dat de rendementen met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Rentement op aandelen

 

Gedeeltelijk stabiel optimisme

De belegger is 2014 gematigd positief ingegaan. Opvallend is hierbij dat de eigen toekomstige financiële situatie negatiever wordt ingeschat dan de economische situatie in het algemeen. Naar onderzoek verwacht 53% dat de Nederlandse economie zal aansterken, terwijl maar 23% dezelfde positieve instelling heeft over de eigen financiële situatie.

 

De komende 4 jaar

Gedurende 2013 hebben beleggers gemiddeld een rendement van 9% op hun beleggingsproducten behaald. De meeste beleggers gaan uit van een rendement van rond de 5% a 10% per jaar. De wereldeconomie zal de komende jaren aan kracht winnen, maar de verwachte rendementen zullen enigszins achter blijven.

Robeco voorspelde in het rapport “Expected Returns 2014-2018” dat de wereldeconomie flink zal aansterken. Het inflatierisico zal aanwezig blijven, maar het bedrijf verwacht dat deze geen grote rol gaat spelen. Hierbij wordt er uit gegaan van een inflatiepercentage van 2%. De rente zal zeker iets oplopen in verband met het afbouwen van het stimuleringsprogramma van de FED.

 In het kort komen in het verslag de volgende punten naar voren:

 

FED-besluit tot tapering

Het besluit van de FED (de Amerikaanse Federal Reserve) heeft eind 2013 besluit genomen tot het afbouwen van het stimuleringsbeleid. Deze aankondiging veroorzaakte opluchting en duidelijkheid op de wereldwijde markt.

 

Hoge verwachtingen per regio

ING heeft een onderzoek gedaan waarbij zij de deelnemers vroeg wat de meest rendabele regio zal zijn in de komende jaren. De verwachtingen wijzen uit dat de opkomende markten hoog zullen gaan scoren. De meerderheid (56%) zetten de opkomende markten op nummer één als het gaat om verwachtingen naar hoge rendementen. Bij 17% van de ondervraagde stond Japan op de eerste plaats en 14% zei dat de VS het de komende tijd het beste zal gaan doen. Europa stond bij het onderzoek bij een schamele 12% op nummer één.

Van Heijster (Investment manager ING) concludeerde dat de hoge verwachtingen van de komende markten een opvallende constatering is. De opkomende markten waren de laatste 4 jaar namelijk de enige categorie met een negatief rendement. Dit had tot gevolg dat de waarderingen relatief laag zijn geworden. Men verwacht in de komende jaren dus een inhaalslag van deze categorie.

 

Obligaties

De obligaties gaan het naar verwachting minder goed doen de komende tijd. Robeco schat in haar vooruitzichten dat als gevolg van de stijgende rente, de waarde van de obligaties zullen gaan dalen. Het uiteindelijke rendement van veilige staatsobligaties zal naar verwachting uitkomen op een magere 0.5% per jaar. Dit rendement zal dus negatief uitvallen wanneer de verwachte inflatie van 2% zal worden bereikt. De obligatiebelegger zal het de komende jaren dus moeten gaan hebben van high yield en schuldpapieren uit de opkomende landen.

 

De beleggingsportefeuille

Voor aandelen verwacht Robeco een gemiddeld rendement van 6.75% per jaar. De opkomende landen zullen naar alle waarschijnlijkheid meer opbrengen, maar dit gaat dan logischerwijs gepaard met hogere risico’s. Artino Janssen (Investment Solutions & Research Robeco) stelt dat kan worden overwogen om beleggingen in investment gradeoverheidsobligaties in te wisselen voor voor high yield of eersteklas aandelen. Daarnaast zijn naar zijn mening ook private equity en beursgenoteerd vastgoed interessant.

 

Behaal vandaag al rendement op aandelen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *