winst per aandeelWanneer je op zoek gaat naar geschikte aandelen voor een belegging, zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de markt als geheel, let op de koersbewegingen uit de afgelopen periode, beoordeel de prestaties van belangrijke concurrenten, enzovoorts. Ook de WPA, winst per aandeel, is een cruciale factor. In dit artikel lees je meer over de wijze waarop je de winst per aandeel berekent en hetgeen dit zegt over een aandeel. Bij het bekijken van de cijfers van een aandeel zie je WPA regelmatig terug als EPS, het is de Engelse tegenhanger: Earnings Per Share.  

Winst per aandeel maakt bedrijven vergelijken eenvoudig

De belangrijkste reden om de winst per aandeel te berekenen, is het feit dat je op deze manier bedrijven met elkaar kunt vergelijken. Onderling verschillen bedrijven van elkaar op basis van het aantal uitstaande aandelen en de winst die ze boeken. Door een factor te berekenen die voor ieder bedrijf hetzelfde is, maak je het makkelijker om deze bedrijven naast elkaar te zetten.  

Hoe bereken je de winst per aandeel?  

winst per aandeel berekenenOm de winst per aandeel te berekenen heb je twee cijfers nodig, namelijk: de winst die het bedrijf geboekt heeft in een bepaalde periode en het aantal uitstaande aandelen wat door het bedrijf is verkocht. Door beide cijfers te delen, bereken je hoeveel elk aandeel waard is en daarmee hoe goed een bedrijf momenteel presteert.  

Soms is niet direct duidelijk wat de nettowinst van een bedrijf is. Je kunt de nettowinst zelf berekenen, door de netto-inkomsten van een bedrijf te verminderen met het nog uit te betalen dividend. De netto-inkomsten vind je altijd terug op de balans van een bedrijf wat je analyseert. Deze balans is altijd openbaar.  

Voorbeeldberekening van de WPA 

We nemen ter illustratie een bedrijf X, welke een nettowinst heeft van 750.000 euro. Het bedrijf heeft momenteel 50.000 uitstaande aandelen. De winst per aandeel berekenen betekent nu dat we de 750.000 delen door de 50.000 aandelen, wat neerkomt op een WPA van 15 euro. Als we ook een bedrijf Y hebben met een nettowinst van 500.000 en 35.000 uitstaande aandelen, zien we dat de WPA van bedrijf Y 14,3 euro betreft. Op basis van deze berekening kunnen we nu stellen dat bedrijf X momenteel beter presteert.  

Verwaterde winst per aandeel

verwaterde winst per aandeelEr zijn verschillende manieren om het aantal uitstaande aandelen vast te stellen. Een variant van de WPA is de verwaterde winst per aandeel, wat in het Engels diluted earnings per share genoemd wordt. Bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met een mogelijke verwatering van de uitstaande aandelen. Onder het verwateren van aandelen verstaan we het omzetten van reeds uitgekeerde opties naar aandelen.

Iets wat nu een optie is ontvangt nog geen dividend. De kans is groot dat een optie na omzetting naar een aandeel wel dividend gaat ontvangen. Hier is geen rekening mee gehouden in de berekening van de WPA, wanneer niet wordt uitgegaan van de verwaterde winst per aandeel. Het maakt dat de WPA na het omzetten van deze opties afwijkt van de WPA op het moment van berekenen.   

Vaststellen van winstgevendheid bedrijven

winstgevendheid vaststellenVanzelfsprekend is de WPA niet de enige factor waar investeerders naar kijken. Het is echter wel een van de belangrijkere factoren! Dit valt te verklaren door het feit, dat op basis van de winst per aandeel vast te stellen is hoe winstgevend een bedrijf momenteel is. Daarnaast wordt deze factor gebruikt om de koers-winstverhouding vast te stellen.

Voor de koers-winstverhouding, vaak afgekort tot K/W-verhouding, deel je de marktwaarde van een aandeel door de winst per aandeel. Wanneer deze som ver boven de 1.0 uitkomt, duidt dit op een verwachte groei. Heeft het aandeel een K/W-verhouding onder de 1.0, dan duidt dit op een verwachte daling. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat is de winst per aandeel?

winst per aandeel

De winst per aandeel is een veelgebruikte term in de financiële wereld. Het wordt afgekort als WPA. De WPA geeft aan hoeveel winst er per aandeel beschikbaar is. De Engelse term die hierbij gebruikt wordt is EPS. Het is de afkorting voor earnings per share. Bij het kopen van aandelen zijn er meerdere doelen die u als belegger wilt halen. Het behalen van winst is daar misschien wel de belangrijkste in. Met de winst per aandeel kan worden gekeken of het winstgevend kan zijn om een aandeel te kopen. Erg belangrijk dus! We vertellen u er graag meer over.

De winst per aandeel kan eenvoudig worden berekend en geeft een goed beeld van de winst die een onderneming maximaal uit kan keren aan aandeelhouders. Op het moment dat een onderneming nettowinst maakt kan men besluiten dit uit te keren aan de eigenaren (aandeelhouders), maar kan men ook besluiten een winstreserve (algemene reserve) aan te maken. De winst per aandeel (WPA) is daarmee een ratio en hoeft niet gelijk te zijn aan het bedrag aan dividend dat men daadwerkelijk uitkeert.

Profiteren van deze kennis? Begin bij CFD-aanbieder Plus500! *CFD service. 76,4% verliest geld

 

 

Wat is de winst per aandeel?

De WPA is een indicatie of ratio van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden. De winst wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het gaat bij de winst dus om het bedrag na afschrijving, belasting en preferente dividenden. Er zijn twee soorten WPA. Enerzijds is er de verwaterde WPA. Anderzijds is er de niet-verwaterde WPA. Dat is de basismethode. De WPA wordt dan berekend op basis van alle werkelijk uitgegeven aandelen. De ratio wordt berekend met een formule.

Bij de verwaterde WPA gaat het om de effecten die tot verwatering van de winst leiden. Denk bijvoorbeeld aan: warrants, convertibles en opties. In dit geval wordt het als een gewoon aandeel beschouwd. Er wordt bij de verwaterde WPA ook rekening gehouden met alle uitgegeven aandelenopties. Ondernemingen die uitstaande warrants, convertibles en opties hebben, dienen de verwaterde WPA in de jaarrekening op te nemen.

 

Winst per aandeel berekenen

De winst per aandeel valt als volgt te berekenen:

Totale nettowinst / aantal uitstaande aandelen = winst per aandeel (WPA)

U kunt de winst per aandeel van een onderneming eenvoudig berekenen, mits u de nettowinst en het aantal uitstaande aandelen kent. Deze cijfers kunt u vinden in het jaarverslag dat iedere onderneming op de beurs verplicht is uit te brengen. Gebruik hiervoor de jaarcijfers. Het gaat bij de WPA om de volgende berekening: nettowinst / aantal aandelen (uitgegeven). We leggen het graag uit aan de hand van een voorbeeld. Een bedrijf heeft 3 miljard euro winst gemaakt. Er zijn 30.000.000 aandelen. De WPA is dan: 3.000.000.000 / 30.000.000 = WPA = 100 euro. Uiteraard maakt de koers van het aandeel ook een boel uit. Wanneer deze erg laag staat, is het mogelijk om meerdere aandelen te kopen voor hetzelfde bedrag.

Een ander voorbeeld: stel dat onderneming X het afgelopen jaar een nettowinst (dus na belastingen, afschrijvingen en preferente dividenden) van €1.000.000 heeft gemaakt. Er stonden 100.000 aandelen uit en er was geen sprake van warrants, convertibles of opties. De WPA is in dat geval €10:

€1.000.000 totale nettowinst / 100.000 aandelen = €10 winst per aandeel.

 

 

 

Stijgen of dalen

Stijgt het aantal aandelen wat uitgegeven wordt, harder dan de winst per jaar? De ratio zal in dat geval dalen. De winst per aandeel neemt dan dus af. Uiteraard kan het tegenovergestelde ook het geval zijn. De cijfers van een bedrijf zijn een erg belangrijk gegeven. Als belegger is het daarom van groot belang een goede fundamentele analyse te doen. Zo bepaald u of geld investeren in een bepaald aandeel al dan niet de moeite waard is.

 

Aantal uitgegeven aandelen

Het aantal uitgegeven aandelen kan per bedrijf binnen dezelfde bedrijfstak behoorlijk uiteenlopen. Een jaarlijks achtereen groeiende winst per aandeel geeft een indicatie voor een gezonde bedrijfsvoering. En daarnaast voor het bewerkstelligen van een goede vertaling van innovatief vermogen in concreet rendement voor het bedrijf.

 

Vergelijk meerdere jaren

Om te onderzoeken wat de winst per aandeel is, zal u als belegger niet alleen moeten kijken naar de WPA van het afgelopen jaar. Vergelijk de winst van meerdere jaren om te achterhalen van welke trend er bij het bedrijf sprake is. Deze trend kunt u vervolgens gebruiken voor het inschatten van de WPA in de toekomst. De WPA laat ook echt zien hoe winstgevend een bedrijf is voor u als aandeelhouder. Dit in vergelijking met andere bedrijven.

 

Dividend uitkeren

De bedrijven zijn niet verplicht de volledige winst uit te keren als dividend. Zo kan het bedrijf er bijvoorbeeld voor kiezen een deel van de winst opzij te leggen in de vorm van reserveringen voor de toekomst. Een bedrijf is dan meer solvabel als er sprake zou zijn van minder goede tijden op financieel gebied.

 

Winst per aandeel bij ING, Philips en Apple

De winst per aandeel is uiteraard ook voor daadwerkelijke ondernemingen te berekenen. In de tabel hieronder vindt u de WPA voor ING, Philips en Apple, voor de jaren 2009 tot en met 2012. Houd er rekening mee dat de winst per aandeel pas te berekenen is op het moment dat de jaarcijfers bekend zijn gemaakt, in het jaarverslag. Tot die tijd is het natuurlijk wel mogelijk om met de geschatte winst per aandeel te werken. Het is dan echter van belang om de bekende slag om de arm te houden.

2009 2010 2011 2012
ING €-0,44 €0,85 €1,12 €1,03
Philips €0,44 €1,52 €-1,35 €0,24
Apple $9,08 $15,15 $27,68 $44,15

 

Koers/winstverhouding

U kunt de WPA ook gebruiken om de koers-winstverhouding te berekenen. U deelt de actuele koers dan door de winst per aandeel. In het Engels wordt er gesproken van de P/E Ratio of PER, een belangrijke indicator voor het koersverloop. Een hoge verhouding tussen de koers en de winst betekent dat er hoge verwachtingen zijn. Dit kunt u dus zien als een relatief riskante belegging.

Ons advies: ga voor een aandeel wat een goede of misschien wel de beste ratio heeft. U kansen op het behalen van winsten wordt daarmee vergroot. Zeker op de langere termijn. Met de CFD-broker Plus500 wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze de aandelen te bekijken en ze te analyseren. Verschillende grafieken en indicatoren helpen u daarbij.

 

Het kopen van aandelen

Het kopen van aandelen kan interessant zijn om rendement op uw vermogen te behalen. Wij van aandelenkopen.nl zijn er om dat makkelijker te maken voor u. Handelen in aandelen kan door een persoonlijke account aan te maken bij de CFD-broker Plus500. U kunt daar op eenvoudige wijze beleggen in allerlei fondsen. En dat kan al voor een bedrag vanaf 100 euro. Met het gebruik van een hefboom worden er enerzijds grotere winsten geboekt. Anderzijds is het verlies groter. Mocht u eerst willen oefenen met beleggen, dan is het verstandig om een demo account aan te maken.