Wat is de term “Pari”?

Pari vormt een belangrijk begrip binnen de wereld van beleggers en aandelen. Het begrip kennen we vooral vanuit de obligaties, maar ook binnen de opties is het van belang om er rekening mee te houden. Pari staat voor de nominale waarde van een bepaalde optie, in vergelijking tot de onderliggende waarde van een aandeel. Daarnaast kan pari betrekking hebben op de nominale waarde van een aantal, ten opzichte van de intrinsieke waarde hiervan. Houd rekening met pari en zorgt er op die manier voor dat u iets kunt zeggen over de waardering van bepaalde aandelen of opties. Op het moment dat deze zijn ondergewaardeerd kan zich een mogelijkheid voordoen om deze te kopen en een positief rendement te maken.

 

A pari en beneden pari

We spreken binnen de wereld van beleggingen van boven pari, a pari en beneden pari. Op het moment dat we een boven pari situatie hebben is er sprake van een overwaardering van het aandeel of een optie en is het verstandig om deze niet aan te schaffen. De kans is groot dat de waarde zal afnemen. Als onderneming is het interessant om een aandeel boven pari uit te geven, aangezien dit leidt tot een grotere inname van kapitaal.

Op het moment dat er sprake is van a pari spreken we ook wel van een parikoers van een bepaalde optie, een aandeel of een obligatie. De waarde hiervan is dan 100% gelijk aan de nominale waarde. Dit geeft aan dat er sprake is van een eerlijke waarde van een bepaalde optie of een aandeel, waardoor het niet onverstandig is om hierin te investeren.

Op het moment dat er sprake is van een waarde beneden pari is de kans groot dat deze in de toekomst op zal lopen. Het is dan interessant om het aandeel of een bepaalde optie aan te kopen. Op het moment dat een onderneming de aandelen beneden pari uit dient te geven komt er relatief weinig kapitaal binnen, in vergelijking tot wat er mogelijk had moeten zijn.

 

Parikoers

De parikoers is gelijk aan 100% van de nominale waarde. Binnen het beleggen in opties geeft dit aan dat er sprake is van pariteit. De nominale waarde is gelijk aan de waarde van de optie, waardoor er geen mogelijkheden bestaan om hier op korte termijn een positief rendement mee te maken, behalve wanneer er sprake is van een hoge volatiliteit. Er is geen sprake van een onderwaardering of overwaardering, waardoor de belegging vooral mogelijkheden biedt tot een stabiele investering.

 

Pariteit

We spreken van pariteit op het moment dat de waarde van een optie samen met de premie gelijk is aan de waarde van het onderliggende aandeel. Op het moment dat de waarde van een optie €25 bedraagt en u €2,50 aan premie dient te betalen, spreken we van pariteit indien de onderliggende waarde van het aandeel €27,50 bedraagt. Het is verstandig om na te gaan of er sprake is van pariteit, op het moment dat u een bepaalde investering wenst te doen. U zorgt er daarmee voor dat u een juiste inschatting van uw mogelijkheden tot rendement kunt maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.