Korte termijn beleggingen

De inzakkende economie brengt veel investeerders ertoe om contant geld aan te houden terwijl we ons nog in de coronavirus-crisis bevinden en ondanks dat de economie probeert verloren terrein te herstellen blijft het nog even afwachten. Mede hierdoor is er een groeiende belangstelling voor kort termijn investeringen waar de vrijheid om snel en risicoloos bij je geld te kunnen wanneer nodig voorop staat.

Korte termijn beleggingen zijn activa die in contanten kunnen worden omgezet of binnen een korte periode, doorgaans binnen 1-3 jaar, kunnen worden verkocht. Als men een korte termijn investering doet, doet men dit vaak omdat men het geld op een bepaald moment nodig heeft. Korte termijn doelen kunnen het opzetten van een noodfonds, sparen voor een droomvakantie of het opzijzetten van een aanbetaling voor een nieuwe auto zijn.

Voor dit soort doelen zijn korte termijn beleggingen het overwegen waard, omdat ze een relatief lager risico bieden dan beleggingen in aandelen (die vanwege het risico een langere periode vergen). Het is de moeite waard om de verschillende tarieven, eventuele boetes en het totaal te verwachte rendement met elkaar te vergelijken voordat je een beslissing neemt. Als je bijvoorbeeld spaart voor een aanbetaling op een huis of een bruiloft, moet je -boetevrij- bij je spaargeld kunnen komen. Je offert in principe een mogelijk hoger rendement op en daartegen over staat dat je geld eerder beschikbaar is.

Korte termijn beleggingen behoed voor bepaalde risico’s

In plaats van je geld te verspillen aan een mogelijk risicovolle investering is veiligheid het belangrijkste waar je je als belegger mee bezig moet houden, je wilt immers ervoor zorgen dat je over je geld beschikt wanneer je het nodig hebt. Aan veiligheid zijn echter kosten verbonden en feit is dat je waarschijnlijk niet zoveel zult verdienen met een korte termijn investering als met een lange termijn investering.

Wanneer je voor de korte termijn belegt, ben je beperkt tot bepaalde soorten beleggingen en dien je geen risicovolle soorten te kopen, zoals aandelen en aandelenfondsen. Beleggen in zaken als spaarrekeningen, kortlopende bedrijfsobligatie fondsen, geldmarkt rekeningen, kasbeheer rekeningen en deposito certificaten zijn enkele van de producten die zich goed lenen voor een korte termijn investering.

Welke kenmerken hebben korte termijn investeringen?

Goede korte termijn investeringen hebben misschien veel gemeen, maar worden doorgaans gekenmerkt door stabiliteit. Goede korte termijn investeringen fluctueren niet te veel of zijn niet erg turbulent. Het geld is er wanneer je het nodig hebt en wordt vaak beschermd door een overheidsgarantie. Een ander kenmerk is liquiditeit – een goede korte termijn investering biedt gewoonlijk een hoge liquiditeit, wat betekent dat je snel toegang hebt tot het geld dat erin is geïnvesteerd. Let echter goed op dat er geen boete aan verbonden is. Verder wil je lage transactiekosten – een goede investering op korte termijn kost je niet veel extra geld om in of uit te stappen. Dat laatste is vooral belangrijk wanneer de rendementen op korte termijn investeringen in ene historisch laag zijn.

Korte termijn beleggingsproducten?

Bedrijfsobligaties zijn obligaties die zijn uitgegeven door grote bedrijven om hun investeringen te financieren. Ze worden doorgaans als veilig beschouwd en betalen met regelmatige tussenpozen, bijvoorbeeld per kwartaal of tweemaal per jaar.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen zijn verzamelingen van deze bedrijfsobligaties van veel verschillende bedrijven, meestal in vele bedrijfstakken en bedrijfsgroottes. Deze diversificatie betekent dat een slecht presterende obligatie het algehele rendement niet erg zal schaden. Het obligatiefonds zal op regelmatige basisrente betalen.

ETF’s

ETF’s voor kortlopende bedrijfsobligaties trachten de kortere looptijd van de markt voor bedrijfsobligaties te volgen. Dit zijn bijvoorbeeld schuldverklaringen die zijn uitgegeven door bedrijven. Kortlopende obligaties worden doorgaans gedefinieerd als obligaties met een looptijd van minder dan vijf jaar.

Al deze types van beleggingsvormen houden in principe in dat je geld weinig risico loopt en beschikbaar is wanneer je het nodig hebt, waar het in beginsel natuurlijk om te doen is. Verder biedt beleggen op korte termijn je flexibiliteit, aangezien je niet hoeft te wachten tot het effect is vervallen om contanten te krijgen. Ook is het minder riskant omdat het geïnvesteerde geld per transactie aanzienlijk lager is en kun je in zeer korte tijd aanzienlijke winsten maken.

Waar moet ik rekening mee houden?

Alle soorten beleggingen brengen een aanzienlijke mate van risico met zich mee en dat geld ook voor speculeren in korte termijn beleggingen of daghandel alhoewel het risicogehalte laag is. Het meest waarschijnlijke risico voor de belegger is dat je onderworpen wordt aan rente en valutarisico’s wat de waarde van de geïnvesteerde hoofdsom of het rendement van je investering beïnvloedt. Verder zijn kortlopende bedrijfsobligatie fondsen niet altijd verzekerd door de overheid en kan je dus geld verliezen. Inflatierisico kan ook voorkomen wanneer het tempo van prijsstijgingen in de economie het rendement van de obligatie verslechtert.

Herbeleggingsrisico

Een ander risico dat verband houdt met de obligatiemarkt, wordt het herbeleggingsrisico genoemd. In wezen vormt een obligatie een her-beleggingsrisico voor beleggers als de opbrengsten van de obligatie of toekomstige kasstromen moeten worden herbelegd met een lager rendement dan de oorspronkelijk verstrekte obligatie. Herbeleggingsrisico’s kunnen ook gepaard gaan met opvraagbare obligaties – beleggingen die kunnen worden opgevraagd vóór de vervaldatum. Dit wordt meestal gedaan wanneer de rentetarieven substantieel dalen sinds de uitgiftedatum en stelt het fonds in staat om de schuldbekentenissen met hoge rente in te ruilen tegen nieuwe met een lage rente.

De veiligste manier om te beleggen in obligaties is een breed gediversifieerde verzameling ervan te kopen. Een korte termijn fonds biedt het minste risico met betrekking tot veranderingen in rentetarieven. Stijgende of dalende rentetarieven zullen de prijs van het fonds niet al te veel beïnvloeden. Bovendien is een kortlopend bedrijfsobligatie fonds zeer liquide en kan op elke dag dat de aandelenmarkt open is, worden gekocht en verkocht.

Hoe pak je het aan?

Zoals hierboven al aangestipt is het dus belangrijk om transacties te zoeken die een minimaal risico met zich meebrengen. Uitgebreid marktonderzoek is belangrijk om potentiële kandidaten efficiënt te herkennen. Allereerst kun je kijken naar het gemiddelde van de prijs van een bepaald aandeel over een bepaalde periode. Een aandeel met een oplopend gemiddelde kan worden gekocht, terwijl je een aandeel met een neerwaarts aflopende ‘curve’ ‘t best kan overslaan. Het komt erop neer dat hoe beter je je huiswerk doet hoe beter je snel kunt schakelen indien nodig.

Daarom moeten trends nauwlettend worden gevolgd. Negatieve trends suggereren weinig (ver)koopkansen en externe situaties kunnen een enorm effect hebben op de beurskoersen. Het is dus belangrijk om zakelijk nieuws, zoals schikkingen, nieuwe regelgeving, schandalen en veranderende politieke standpunten, te volgen indien deze invloed hebben op de bedrijven in de door jou gekozen fondsen. Je hebt immers niet de luxe om een lange tijd af te wachten tot een bepaalde storm is gaan liggen.

Doe aan diversificatie

Verder is diversificatie oftewel gespreid beleggen een prima methode om risico’s te beheersen of te beperken en tegelijkertijd het rendement te maximaliseren. Het betreft een mix van verschillende soorten activa met verschillende risico’s en opbrengsten. Hou rekening dat diversificatie alleen werkt in situaties waarin de soorten activa waarin wordt geïnvesteerd elkaar wederzijds uitsluiten. Een portefeuille die bijvoorbeeld beleggingen in meerdere effecten in dezelfde sector omvat, d.w.z. die gecorreleerd zijn, vallen daar dus in principe niet onder.

Verder kun je risico’s afdekken. Beleggingen zoals opties, futures en dergelijke ontlenen hun waarde aan onderliggende factoren zoals valuta en/of rente. Het afdekken hiervan stelt je als belegger in staat je te verzekeren tegen het risico dat aan de betreffende activa is verbonden.

Haal je voordeel uit paniek-verkoop

Een nichestrategie die meestal alleen wordt toegepast door ervaren beleggers is het aankopen en verhandelen van aandelen in de nasleep van periodes van paniekverkopen als gevolg van recessie of andere externe bedreigingen. Beleggers kunnen tegen de ongewoon lage prijzen kopen en kort daarna winst maken. Het is mogelijk omdat de lage prijzen die worden gecreëerd als gevolg van paniek verkopen niet de werkelijke onderliggende waarde van het actief weerspiegelen, die veel hoger kan zijn.

Tevens kun je je begeven op het real-time Forex trading platform waar een belegger gokt op de toekomstige prijsbewegingen van een bepaalde valuta. Dit soort van speculeren gebruikt technische indicatoren om verwachte veranderingen in de wisselkoersverhoudingen van valuta’s te meten. Het is een vorm van algoritmische handel, wat betekent dat het niet echt mogelijk is zonder het gebruik van geavanceerde software.

En tot slot

Voor alle bovenstaande vormen geld hetzelfde – als je de basisprincipes van beleggen begrijpt – en je houdt aan belangrijke beleggingstips – kun je prima beginnen met het opbouwen van een portefeuille om de juiste combinatie van veiligheid, inkomen en groei te bereiken. Ontwikkel jezelf, leer wat je kunt over investeringen en maak jezelf vertrouwd met het jargon door video’s op YouTube te bekijken, artikelen van experts te lezen, naar podcasts te luisteren en met adviseurs te praten.

Financiële planning helpt je bij het bepalen van jouw financiële doelen op korte termijn en bij het opstellen van een plan om je doelstelling te bereiken. Het is raadzaam om te beginnen met een beoordeling van jouw eigen financiële omstandigheden, eventuele verwachte veranderingen en toekomstige doelen. Je beleggingsstrategie kan dan de doelen weerspiegelen die je probeert te bereiken, evenals je tolerantie voor beleggingsrisico’s. Of je nu de opleiding van je kinderen wilt financieren, een nieuw huis wilt kopen of wilt sparen voor je huwelijksreis, het financiële planningsproces helpt je te bepalen hoeveel je moet en kunt investeren. Vergeet niet dat een goed rendement op je investeringen mede afhankelijk is van goede investeringsbeslissingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.