Jaarrekening

Een investering in de aandelen van een bedrijf begint bij een technische- en fundamentele analyse. Bij een technische analyse kijk je voornamelijk naar de grafieken en recente koersbewegingen. Is een aandeel oversold, of is er sprake van een overbought aandeel? Een fundamentele analyse richt zich op de fundamenten van het bedrijf. Produceert het bedrijf producten welke toekomst hebben, of zullen deze de komende tijd vervangen worden? Wat is de marktpositie van het bedrijf? Enzovoorts. Het analyseren van de jaarrekening van een onderneming kan onderdeel zijn van een dergelijke analyse. Dit artikel geeft antwoord op de vraag: wat is een jaarrekening?  

Wat is een jaarrekening?

Ieder groot bedrijf, wat geen eenmanszaak is, dient jaarlijks een jaarrekening op te stellen. De jaarrekening is feitelijk een samenvatting van de financiële situatie van de onderneming. Onderdeel van de jaarrekening zijn onder meer de balans en een winst- en verliesrekening, waarbij beide componenten worden voorzien van een toelichting. Belangrijk om te vermelden is het onderscheid wat gemaakt wordt tussen een fiscale jaarrekening en een bedrijfseconomische jaarrekening.  

Fiscale jaarrekening van een bedrijf  

De fiscale jaarrekening voldoet aan normen die zijn opgesteld door de fiscus. Het document berekent de fiscale winst, op basis waarvan vervolgens de inkomsten- en vennootschapsbelasting berekend kan worden. Overigens is het ook voor een eenmanszaak noodzakelijk om zo’n fiscale jaarrekening op te stellen, wanneer de eigenaar hiervan als ondernemer wordt aangemerkt door de fiscus.  

Bedrijfseconomische jaarrekening 

Naast de fiscale jaarrekening stelt een bedrijf een bedrijfseconomische jaarrekening op. Dit geeft een uitgebreider beeld van de prestaties van het bedrijf, dan de fiscale jaarrekening. Voor investeerders is het om deze reden voornamelijk interessant om naar de bedrijfseconomische jaarrekening te kijken. Dit overzicht geeft een goed beeld van het vermogen en de geboekte resultaten van het bedrijf. 

Balans van de onderneming beoordelen

Onderdeel van een jaarrekening maken is het opstellen van een balans. Let bij het analyseren van een balans op het feit, dat dit een momentopname is. De meeste bedrijven stellen de balans aan het eind van een kalenderjaar op. Dit is overigens niet verplicht, bij sommige bedrijven loopt het boekjaar bijvoorbeeld tot halverwege het kalenderjaar. Op de balans vind je de schulden en bezittingen van een onderneming.  

De bezittingen van de onderneming staan aan de linkerzijde van de balans, het worden ook wel activa genoemd. Aan de rechterzijde vind je de schulden, welke passiva genoemd worden. De combinatie is heel interessant, om als investeerder te bepalen hoe goed een bedrijf presteert. Des te minder schulden er openstaan, des te gunstiger dit logischerwijs is bij een gelijke hoeveelheid bezittingen. Kijk ook of de bezittingen veel meer waard zijn, dan het totaal aan schulden.  

Winst- en verliesrekening op de jaarrekening

Wanneer je een jaarrekening voorbeeld bekijkt, zal je niet alleen een balans van de onderneming vinden maar ook een winst- en verliesrekening. Een ander woord voor winst- en verliesrekening is resultatenrekening. Het geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van een onderneming over een bepaalde periode. Door de uitgaven van de inkomsten af te trekken, zie je of er winst of verlies geleden is in de gekozen periode. Door de winst- en verliesrekeningen van aansluitende periodes naast elkaar te leggen, krijg je een beeld van de trend binnen het bedrijf. Presteert het bedrijf naar behoren, of lijdt het bedrijf veel verlies? In dat laatste geval zal het minder aantrekkelijk zijn om in de aandelen van de onderneming te investeren.  

Kijk altijd naar de toelichting bij een jaarrekening  

Die laatste conclusie gaat niet altijd op! Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een situatie, waarbij het bedrijf de afgelopen jaren flink geïnvesteerd heeft in de productiecapaciteit, om daar de komende jaren de vruchten van te kunnen plukken. In zo’n situatie wordt hier een opmerking over opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening van de onderneming. Ook wordt in de toelichting vaak ingegaan op het medewerkersbestand en daarmee de organisatorische ontwikkelingen binnen de onderneming. Het is vaak zelfs mogelijk om betalingen die aan de directie gedaan zijn te achterhalen in de toelichting bij een jaarrekening. Reden genoeg om deze te analyseren!  

Belangrijkste cijfers in een jaarrekening 

Nu je weet wat een jaarrekening is en hoe je deze kunt analyseren, is het zaak om de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening kort toe te licht. Kijk bijvoorbeeld altijd naar de positieve kasstromen van het bedrijf. Bedrijven die een stabiele en daarmee goed voorspelbare positieve kasstroom hebben doen het vaak goed bij investeerders. Als investeerder wil je niet voor plotselinge verrassingen komen te staan. Wanneer er sprake is van een positieve kasstroom komt er meer geld binnen, dan er wegstroomt.  

Tip: probeer de kasstroom in jaren dat het financieel minder ging nog eens terug te zoeken. Is de kasstroom in zo’n laagconjunctuur ook positief en stabiel?  

Solvabiliteit van een onderneming  

Een andere factor om naar te kijken is de solvabiliteit van de organisatie. De solvabiliteit geeft aan, welke deel van het vermogen van een bedrijf gefinancierd is met eigen vermogen. Dit deel wordt uitgedrukt in een percentage. Wanneer een bedrijf een lage solvabiliteit heeft, geeft dit aan dat het bedrijf relatief veel schulden open heeft staan. Zeker wanneer er economisch mindere tijden worden verwacht, kan dit een risico met zich meebrengen voor jou als investeerder. In markten met sterke conjunctuurschommelingen is een hoge solvabiliteit belangrijk.    

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.