Dividend! Wat is het eigenlijk?Dividend

Een heel belangrijk aspect waar u als belegger mee te maken krijgt is dividend. Dividend is iets dat bij veel beleggers tot verschillende vragen leidt. Want wat is dividend nou eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van dividenduitkeringen op de koers van een aandeel? En wat heeft u als belegger aan dividend? Dit artikel beantwoordt de volgende vijf cruciale vragen:

  1. Wat is dividend?
  2. Hoe kan dividend worden berekend?
  3. Welke stappen vinden er plaats bij de uitkering van dividend?
  4. Wat zijn goede dividendaandelen?
  5. Hoe zit het met dividendbelasting?

 

1. Wat is dividend?

Als belegger kunt u op twee manieren rendement op aandelen realiseren. Het gaat hierbij om koersrendement en dividendrendement. Koersrendement is de meest bekende manier en vindt plaats wanneer u winsten behaalt door een stijging of daling van de koers van een aandeel (ligt eraan of u long of short zit). De tweede manier om rendement met aandelen te realiseren is door te profiteren van dividendrendement. Dividend speelt een cruciale rol bij beleggen. Het kan zijn dat een aandeel in een jaar 4% daalt, maar als u een dividendrendement van 5% ophaalt, heeft u netto nog steeds winst op het aandeel. Vooral op de lange termijn kan dividend een enorm verschil opleveren voor de belegger.

Dividendrendement ontstaat wanneer een deel van de winst van een onderneming aan een aandeelhouder wordt uitgekeerd. Dividend is de belangrijkste wijze waarop de gerealiseerde winst van een onderneming wordt uitgekeerd aan de eigenaren/aandeelhouders.

Er zijn twee vormen van dividend betekenissen. Het gaat hierbij om cashdividend en stockdividend. Cashdividend houdt in dat het dividend op uw beleggingsrekening wordt gestort. Stockdividend betekent dat er aandelen worden uitgekeerd als vorm van dividend. U krijgt dan dus extra aandelen toegewezen.

Beleg hier direct in dividendaandelen!

 

Een dividenduitkering

Bij een dividenduitkering nemen de reserves van de onderneming af. Sommige ondernemingen kiezen er daarom voor om geen dividend uit te keren, om zo meer vermogen beschikbaar te houden voor investeringen of om de schuldpositie van de onderneming terug te brengen. De hoogte van dividenduitkeringen wordt bepaald door het bestuur van de onderneming, maar moet worden goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering.

De pay-out ratio heeft betrekking op het dividend dat een onderneming uitkeert, ten opzichte van de winst die het maakt. Op het moment dat een onderneming zou besluiten om alle winst als dividend uit te keren, is er sprake van een pay-out ratio van 100%. Aan de andere kant zou de pay-out ratio 0% bedragen op het moment dat een onderneming besluit om geen dividend uit te keren, terwijl er wel winst gemaakt is. Uiteraard gaan hier belangrijke signalen van uit en is het mogelijk om een onderscheid te maken op basis van het type bedrijven.

Stabiele ondernemingen met een volwassen status (blue chips) hanteren over het algemeen een vrij hoge pay-out ratio. Zij maken stabiele winsten en gebruiken dit om hun aandeelhouders uit te betalen, aangezien het niet langer nodig is om hard te groeien. Dat betekent dat er slechts beperkte investeringen nodig zijn en de onderneming er vooral bestaat om de aandeelhouders een mooi rendement op te leveren, of een maatschappelijke functie te bekleden. De hoge pay-out ratio zorgt er echter vaak voor dat de koerswinst op dergelijke aandelen beperkt zal zijn.

Aan de andere kant kunnen ondernemingen er ook voor kiezen om een lage pay-out ratio te hanteren. Dit zien we onder andere veel gebeuren bij bedrijven die nog hard willen groeien. Zij gebruiken de winst om de investeren in de toekomst en zorgen daarmee over het algemeen voor een hogere koerswinst. Dit betekent dat aandeelhouders de extra waarde niet direct in handen krijgen op basis van de pay-out ratio, maar dat ze op termijn de mogelijkheid hebben om hun aandelen met winst te verkopen.

 

2. Hoe kun je dividend berekenen?

Het berekenen van het dividendpercentage is voor zowel de belegger als de ondernemer handig om te kunnen. Neem hiervoor de onderstaande fictieve voorbeelden door!

Rolent BV heeft een aandelenkapitaal van €2.500.000,-, hiervan is €2.000.000 geplaatst,-. De winst na belasting is €570.000,-. Het dividendpercentage is als volgt te berekenen: (€570.000,-/€2.000.000,-) x 100% = 28,5%.

Het netto dividend per aandeel kan ook worden berekend. Hanteer hierbij de volgende berekening.

Stel de winst na belasting is nog steeds €570.000,- en de nominale waarde van een aandeel is €20,-. Er moet nu rekening worden gehouden met de dividendbelasting. Deze is 15%. €570.000,- x 0,85 = €484.500,-. Geplaatste aandelen: €2.000.000,-/€20,- = 100.000 aandelen. €484.500,- netto dividenduitkering/100.000 aandelen = €4,85,- netto dividend per aandeel.

 

3. Welke stappen vinden er plaats bij de uitkering van dividend?

De uitkering van dividend kan worden onderverdeeld in 5 stappen. Het is van belang dat u deze stappen begrijpt. Om de stappen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen, werken we met het onderstaande voorbeeld.

1. Vaststellen dividend

Allereerst wordt vastgesteld hoeveel winst ING heeft gerealiseerd. Het bestuur stelt een pay-out ratio vast en bepaalt hoeveel dividend ING per aandeel aan de aandeelhouders wil verstrekken. Dit moet worden goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering.

2. Aankondiging

ING kondigt op 1 juli 2016 aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. Bij deze aankondiging wordt ook aangegeven wat de ex dividend datum is en wanneer het dividend betaalbaar zal worden gesteld. ING geeft aan dat de ex dividend datum op 10 juli plaatsvind. De betaalbaarstelling vindt op 10 augustus plaats.

3. Ex dividend datum

Op de ex dividend datum (10 juli) wordt de koers van het aandeel gecorrigeerd met de hoogte van het dividend. Als het dividend per aandeel €0,20 bedraagt, zal de koers van het aandeel ook met €0,20 dalen. De koers van ING staat bij de beursopening al direct €0,20 lager.

Let op:  als u als belegger dividend wilt ontvangen, moet u één dag voor de ex dividend datum de aandelen in uw bezit hebben. Op de ex dividend datum wordt er nog geen geld uitgekeerd. De betaalbaarstelling van dividend vindt meestal een maand na de ex dividend datum plaats.

4. Record date

Op de record date (15 juli) gaat de onderneming na welke aandeelhouders recht hebben op het dividend. ING registreert elke aandeelhouder die aandelen in zijn bezit had op de dag voor de ex dividend datum (9 juli). Aandeelhouders die op 10 juli pas ING aandelen kochten hebben geen recht op dividend. Alleen aandeelhouders die op 9 juli of eerder aandelen van ING in bezit hadden, hebben recht op de dividenduitkering.

5. Betaalbaarstelling

Dit is de laatste stap bij de uitkering van dividend. De betaalbaarstelling aan de aandeelhouders (10 augustus) is het moment waarop het dividend ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De betaalbaarstelling vindt plaats in de vorm van cashdividend of stockdividend.

 

4. Wat zijn goede dividendaandelen?

Dividend draagt vaak voor een groot deel bij aan het rendement van een portefeuille. Dividend wordt door veel beleggers onderschat, maar het is juist van groot belang bij het beleggen (op de lange termijn). Dividendaandelen zijn vaak de wat saaiere aandelen. Deze ondernemingen hebben een robuuste balans en een degelijke bedrijfsvoering, die jaar in, jaar uit tot goede resultaten leiden. Ondernemingen met een hoog dividendrendement hebben ervoor gekozen om hun aandeelhouders te belonen als ze de aandelen vasthouden. Een hoog dividend bieden kan dan ook invloed hebben op de koers van een aandeel. Wat zijn goede dividendaandelen om in te beleggen? Hieronder ziet u een aantal bekende aandelen dividend, met het bijbehorende dividendrendement.

 

Bekijk ook deze volledige lijst met dividendaandelen!

Begin hier met beleggen in dividendaandelen!

 

5. Hoe zit het met dividendbelasting?

Brief van belastingdienstStel u bent aandeelhouder van Shell en u heeft over 2016 €85,- dividend ontvangen. Het is dan interessant om te weten dat Shell in dit geval niet het volledig bedrag aan u heeft uitgekeerd. De beursgenoteerde onderneming waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering 15% dividendbelasting inhouden. Shell heeft dus eigenlijk €100,- uitgekeerd, maar u ziet er maar €85,- van terug. De ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Geef aan hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden. Het kan soms om kleine bedragen gaan en dan vindt u het misschien niet de moeite waard, maar waarom zou u geld laten liggen? Voor alles over dividendbelasting kunt u het beste naar de pagina van de belastingdienst gaan.

Overigens is er bij vraag 1 ingegaan op de twee vormen van dividend (cash en stock).  Het is goed om op te merken dat er ook bij stockdividend dividendbelasting moet worden betaald. Dit kan niet in aandelen worden overgemaakt naar de fiscus. Er moet daarom naast het stockdividend ook een deel cashdividend uitgekeerd worden (minimaal gelijk aan het bedrag van de dividendbelasting). Een NV/BV kan ook dividend uitkeren voordat het dividend over het afgelopen boekjaar is bekendgemaakt. Dit noemen wij interim-dividend. Na het bekendmaken van het dividend zal dit verrekend worden met het interim-dividend.

 

Laatste tips

Wees u ervan bewust dat een dividenduitkering van dividend aandelen niet altijd kan worden gegarandeerd. Dividend is het uitkeren van winst van de onderneming aan de aandeelhouders en om een dividenduitkering mogelijk te maken, moeten er dus wel winsten worden gerealiseerd. Wees bij het selecteren van de juiste aandelen altijd erg kritisch en analyseer de omzet- en winstcijfers uitvoerig. Als u in staat bent om gezonde ondernemingen te selecteren, is de kans veel groter dat het dividend elke keer netjes op uw beleggingsrekening wordt gestort.

Het is als belegger ook van belang om goed rekening te houden met de ex dividend datum. Hier kunt u eventueel leuk op inspelen door voor deze datum de dividend aandelen te kopen. Veel succes met het beleggen in dividendaandelen!

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *