Dividend aandelen

Dividend! Wat is het eigenlijk?

 

Een heel belangrijk aspect waar u als belegger mee te maken krijgt is dividend. Dividend is iets dat bij veel beleggers tot verschillende vragen leidt. Want wat is dividend nou eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van dividenduitkeringen op de koers van een aandeel? En wat heeft u als belegger aan dividend? Dit artikel beantwoordt de volgende vijf cruciale vragen:

  1. Wat is dividend?
  2. Hoe kan dividend worden berekend?
  3. Welke stappen vinden er plaats bij de uitkering van dividend?
  4. Wat zijn goede dividendaandelen?

Het is belangrijk om te weten dat dividend de belangrijkste wijze is waarop de gerealiseerde winst van een onderneming wordt uitgekeerd aan de eigenaren/ aandeelhouders. Als aandeelhouder bent u eigenlijk voor een stukje eigenaar van een onderneming, waardoor u het recht heeft op de winst die er overblijft na eventuele herinvesteringen.

Dividend aandelen zijn aandelen waarbij er bovenop de potentiële winst door koersschommelingen, ook nog eens in de zoveel tijd dividend wordt uitgekeerd. Het is belangrijk om te beseffen dat het dividend van bepaalde aandelen zelfs hoger is dan de spaarrente van de meeste spaarrekeningen. Beleggen in dividend aandelen is hierdoor zeker de moeite waard!

1. Wat is dividend?

Als belegger kunt u op twee manieren rendement op aandelen realiseren. Het gaat hierbij om koersrendement en dividendrendement. Koersrendement is de meest bekende manier en vindt plaats wanneer u winsten behaalt door een stijging of daling van de koers van een aandeel (ligt eraan of u long of short zit). De tweede manier om rendement met aandelen te realiseren is door te profiteren van dividendrendement. Dividend speelt een cruciale rol bij beleggen. Het kan zijn dat een aandeel in een jaar 4% daalt, maar als u een dividendrendement van 5% ophaalt, heeft u netto nog steeds winst op het aandeel. Vooral op de lange termijn kan dividend een enorm verschil opleveren voor de belegger.

Dividendrendement ontstaat wanneer een deel van de winst van een onderneming aan een aandeelhouder wordt uitgekeerd. Dividend is de belangrijkste wijze waarop de gerealiseerde winst van een onderneming wordt uitgekeerd aan de eigenaren/aandeelhouders.

Er zijn twee vormen van dividend betekenissen. Het gaat hierbij om cashdividend en stockdividend. Cashdividend houdt in dat het dividend op uw beleggingsrekening wordt gestort. Stockdividend betekent dat er aandelen worden uitgekeerd als vorm van dividend. U krijgt dan dus extra aandelen toegewezen.

2. Hoe kun je dividend berekenen?

Het berekenen van het dividendpercentage is voor zowel de belegger als de ondernemer handig om te kunnen. Neem hiervoor de onderstaande fictieve voorbeelden door!

Rolent BV heeft een aandelenkapitaal van €2.500.000,-, hiervan is €2.000.000 geplaatst,-. De winst na belasting is €570.000,-. Het dividendpercentage is als volgt te berekenen: (€570.000,-/€2.000.000,-) x 100% = 28,5%.

Het netto dividend per aandeel kan ook worden berekend. Hanteer hierbij de volgende berekening.

Stel de winst na belasting is nog steeds €570.000,- en de nominale waarde van een aandeel is €20,-. Er moet nu rekening worden gehouden met de dividendbelasting. Deze is 15%. €570.000,- x 0,85 = €484.500,-. Geplaatste aandelen: €2.000.000,-/€20,- = 100.000 aandelen. €484.500,- netto dividenduitkering/100.000 aandelen = €4,85,- netto dividend per aandeel.

3. Welke stappen vinden er plaats bij de uitkering van dividend?

De uitkering van dividend kan worden onderverdeeld in 5 stappen. Het is van belang dat u deze stappen begrijpt. Om de stappen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen, werken we met het onderstaande voorbeeld.

1. Vaststellen dividend

Allereerst wordt vastgesteld hoeveel winst ING heeft gerealiseerd. Het bestuur stelt een pay-out ratio vast en bepaalt hoeveel dividend ING per aandeel aan de aandeelhouders wil verstrekken. Dit moet worden goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering.

2. Aankondiging

ING kondigt op 1 juli 2016 aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. Bij deze aankondiging wordt ook aangegeven wat de ex dividend datum is en wanneer het dividend betaalbaar zal worden gesteld. ING geeft aan dat de ex dividend datum op 10 juli plaatsvind. De betaalbaarstelling vindt op 10 augustus plaats.

3. Ex dividend datum

Op de ex dividend datum (10 juli) wordt de koers van het aandeel gecorrigeerd met de hoogte van het dividend. Als het dividend per aandeel €0,20 bedraagt, zal de koers van het aandeel ook met €0,20 dalen. De koers van ING staat bij de beursopening al direct €0,20 lager.

Let op:  als u als belegger dividend wilt ontvangen, moet u één dag voor de ex dividend datum de aandelen in uw bezit hebben. Op de ex dividend datum wordt er nog geen geld uitgekeerd. De betaalbaarstelling van dividend vindt meestal een maand na de ex dividend datum plaats.

4. Record date

Op de record date (15 juli) gaat de onderneming na welke aandeelhouders recht hebben op het dividend. ING registreert elke aandeelhouder die aandelen in zijn bezit had op de dag voor de ex dividend datum (9 juli). Aandeelhouders die op 10 juli pas ING aandelen kochten hebben geen recht op dividend. Alleen aandeelhouders die op 9 juli of eerder aandelen van ING in bezit hadden, hebben recht op de dividenduitkering.

5. Betaalbaarstelling

Dit is de laatste stap bij de uitkering van dividend. De betaalbaarstelling aan de aandeelhouders (10 augustus) is het moment waarop het dividend ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De betaalbaarstelling vindt plaats in de vorm van cashdividend of stockdividend.

4. Wat zijn goede dividendaandelen?

Dividend draagt vaak voor een groot deel bij aan het rendement van een portefeuille. Dividend wordt door veel beleggers onderschat, maar het is juist van groot belang bij het beleggen (op de lange termijn). Dividendaandelen zijn vaak de wat saaiere aandelen. Deze ondernemingen hebben een robuuste balans en een degelijke bedrijfsvoering, die jaar in, jaar uit tot goede resultaten leiden. Ondernemingen met een hoog dividendrendement hebben ervoor gekozen om hun aandeelhouders te belonen als ze de aandelen vasthouden. Een hoog dividend bieden kan dan ook invloed hebben op de koers van een aandeel. Wat zijn goede dividendaandelen om in te beleggen? Hieronder ziet u een aantal bekende aandelen dividend, met het bijbehorende dividendrendement.

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Ahold Delhaize AEX €28,43 08-12-2022 +0,46% €1.740.690 €28,30 €28,49 €28,07
Artisan Partners Asset Management NYSE $34,63 08-12-2022 +0,32% $367.822 $34,52 $35,04 $34,25
Brookfield Infrastructure NYSE $43,14 08-12-2022 +1,15% $282.212 $42,65 $43,63 $42,61
Coca-Cola NYSE $63,81 08-12-2022 +0,33% $9.946.173 $63,60 $63,85 $63,35
Lowe`s Cos. NYSE $203,56 08-12-2022 0,70% $3.150.188 $205,00 $206,41 $202,46
PepsiCo Nasdaq $183,78 08-12-2022 +1,08% $3.800.879 $181,81 $183,98 $181,26
PostNL AEX €1,76 08-12-2022 2,14% €1.710.168 €1,80 €1,81 €1,76
Shell AEX €18,85 29-11-2021 +0,07% €13.969.160 €18,84 €19,29 €18,66

Wat zijn aandelen met hoog dividend?

Hoog dividend aandelen zijn aandelen die veel aan dividend opleveren. Welke dit precies zijn zal blijken uit een analyse van de AEX aandelen overzicht. Let bij het kopen van aandelen met hoog dividend op de koers-winstverhouding van een aandeel en andere fundamentele aspecten die hierin van invloed zijn

 

 

Dividend aandelen kopen

Als belegger kunt u kiezen voor bedrijven die dividend uitkeren. Nu is het niet verstandig om zomaar in te stappen in een bedrijf. Zo is het belangrijk om een goede technische- en fundamentele analyse te doen. Wanneer u daar een goede start mee wilt maken, kunt u een van onze Basiscursussen doornemen. Ook raden wij de demo account van Plus500 aan. Daar kunt u met een fictief vermogen experimenteren met beleggen op de beurs.

Wanneer u interesse heeft in het beleggen in aandelen met een hoog dividend, is het verstandig om direct een account aan te maken bij Binckbank. U kunt daar alle mogelijkheden op de beurs bekijken en analyseren! Het is belangrijk om bij het beleggen in aandelen zoveel mogelijk winsten te behalen. Anders heeft het beleggen natuurlijk geen nut. Dividend van een aandeel kan een belangrijke inkomstenbron zijn bij de totale winst. Zorg er dus voor dat u zoveel mogelijk zoekt naar aandelen met hoge dividend

Doel van dividend aandelen

Het uitkeren van dividend heeft als doel om beleggers aan te trekken. Het kan dan ook gezien worden als beloning voor mensen die gedurende langere tijd de aandelen vasthouden. Voor veel bedrijven is het belangrijk om met regelmaat dividend uit te keren. Zonder dividend is het minder aantrekkelijk om een aandeel vast te houden. In dat geval kunnen beleggers besluiten om de aandelen te verkopen met een koersdaling als gevolg.

Altijd dividend?

Niet elk bedrijf keert dividend uit. Het bestuur van een bedrijf bepaald uiteindelijk of het al dan niet wordt uitgekeerd. Wanneer het bijvoorbeeld niet zo goed gaat met het bedrijf, kan er worden besloten om geen dividend uit te keren. Vooral in minder goede tijden is er geen vermogen beschikbaar om dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

Wees u ervan bewust dat een dividenduitkering van dividend aandelen niet altijd kan worden gegarandeerd. Dividend is het uitkeren van winst van de onderneming aan de aandeelhouders en om een dividenduitkering mogelijk te maken, moeten er dus wel winsten worden gerealiseerd. Wees bij het selecteren van de juiste aandelen altijd erg kritisch en analyseer de omzet- en winstcijfers uitvoerig. Als u in staat bent om gezonde ondernemingen te selecteren, is de kans veel groter dat het dividend elke keer netjes op uw beleggingsrekening wordt gestort.

Dividenduitbetaling

De koers van het aandeel daalt na een dividenduitbetaling vaak met het bedrag van de uitbetaling. Wanneer u daar over nadenkt, is dat ook vrij logisch. Zo krijgt de aandeelhouder het dividend immers gestort op een vaste datum en dat feit is bekend bij de mensen die handelen in aandelen. Op het moment dat het dividend uitbetaald is, wordt de cashflow niet meer gestort, waardoor het aandeel (weliswaar tijdelijk) in prijs verlaagd.

Deel van de winst

Doorgaans zal een bedrijf niet alle winst als dividend uitkeren. Een bedrijf moet namelijk kunnen groeien. Voor de groei is vermogen nodig. Om die reden wordt een deel van de winst behouden om in de toekomst de investeringen te kunnen doen. Met name bij een hoog rendement op investeringen is het aantrekkelijk om geen dividend uit te betalen. De waardestijging van het aandeel in de toekomst ten gevolge van de dividenduitbetaling, is dan waardevoller dan de uitbetaling van dividend.

Dividendstabilisatie

Ook moet een bedrijf reserves opbouwen. Denk aan reserves voor groot onderhoud of slechtere tijden. Daarnaast doen veel bedrijven aan dividendstabilisatie. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het gaat eigenlijk om geld opzijzetten. Middels het opzijzetten van geld kunnen bedrijven de aandeelhouders ook in minder goede tijden een appeltje voor de dorst bieden.

Soorten dividend

Er zijn verschillende soorten dividend. Zo kunnen bedrijven ervoor kiezen om dividend in geld uit te keren. In dat geval wordt er gesproken over cashdividend. Anderzijds in aandelen. In dat geval gaat het om stockdividend. De meeste bedrijven keren eenmaal per jaar dividend uit. Echter zijn er ook bedrijven die tussentijds winst uitkeren. In dat geval wordt er gesproken over interimdividend. Dat is een gedeelte van het definitief vast te stellen dividend over het boekjaar. Aan het einde van het jaar wordt vastgesteld hoeveel dividend er nog uitbetaald moet worden.

Ex dividend datum

Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, wordt er eerst een aankondiging gedaan. Hierbij wordt aangegeven hoeveel dividend er wordt uitgegeven en op welke datum. Een belangrijke datum is de ex dividend datum. Dat is het moment waarop er wordt bepaald wie er recht op dividend hebben. Alle mensen die voor het moment van ex dividend aandelen in het bedrijf bezitten, ontvangen het dividend.

Het is als belegger ook van belang om goed rekening te houden met de ex dividend datum. Hier kunt u eventueel leuk op inspelen door voor deze datum de dividend aandelen te kopen.

Prijs van het aandeel

Dividendaankondigingen hebben invloed op de prijs van een aandeel. Wanneer een verwacht dividend niet uitgekeerd wordt, is er een grote kans dat de prijs van het aandeel op dat moment daalt. Anderzijds kan een bovengemiddeld dividend (ten gevolge van een hoge winst) de prijs doen stijgen. Let wel: dividend is alleen een winstuitkering en zegt dus niet noodzakelijk wat over het succes van een bedrijf.

Rendement behalen

Eigenlijk is dividend dus een andere manier om winst te maken. En dat met het vasthouden van aandelen. Ondanks een daling van de koers is het op die manier dus mogelijk om een positief rendement te behalen op aandelen. Vooral wanneer de aandelen meerdere jaren op een vermogensrekening worden aangehouden, zal het dividend meedragen aan een positief rendement. Voor u als particuliere belegger is dat natuurlijk interessant.