Rechten bij beleggen

Neem deze rechten bij beleggen goed door!Rechten bij beleggen

De rechten bij beleggen zijn vooral van toepassing op het handelen in aandelen. Dat heeft te maken met het feit dat u dan van oudsher een waardepapier in handen heeft, al staan de meeste aandelen tegenwoordig niet meer op naam. In vervlogen tijden stonden aandelen standaard op naam, wat betekende dat u daar diverse rechten bij het beleggen aan kon ontlenen.

Ook nu de meeste aandelen aan toonder worden uitgegeven kunt u nog gebruik maken van verschillende rechten. Deze rechten zijn niet van toepassing wanneer u bijvoorbeeld investeert in een beleggingsfonds, u gebruik maakt van een derivaat of u op een andere manier speculeert op koerswinst.

 

Recht op dividend en stemrecht bij aandelen

De rechten bij beleggen in aandelen bestaan bijvoorbeeld uit het recht op dividend en het stemrecht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het recht op dividend heeft betrekking op de winst die een bedrijf uit zal keren, nadat het boekjaar is afgesloten. Indien een beursgenoteerde onderneming erin slaagt om winst te maken zal het een deel hiervan reserveren voor bijvoorbeeld investeringen. Op het moment dat er daarna winst overblijft zal de onderneming dit uitkeren aan de eigenaars, in dit geval de aandeelhouders.

U ontvangt een deel van de winst op basis van het aantal aandelen dat u bezit. Dit vormt een van de rechten bij het beleggen, al bestaan hier verschillende vormen van. De preferente aandelen gaan bij het dividend bijvoorbeeld voor op de rest. Bovendien bestaan er cumulatief preferente aandelen, wat betekent dat zij een winstuitkering krijgen op het moment dat er na enkele jaren weer winst gemaakt wordt, ook op basis van de gemiste winsten uit de afgelopen jaren.

Daarnaast vormt het stemrecht een van de rechten bij het beleggen in aandelen. Op het moment dat u een of meerdere aandelen van een bedrijf in uw bezit heeft (minimaal 5%) kunt u aanwezig zijn tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, om mede te beslissen over de koers van de onderneming en andere belangrijke besluiten. Des te meer aandelen u bezit, des te beter het zal lukken om invloed uit te oefenen op de koers van het bedrijf. Deze rechten bij beleggen zijn voorbehouden aan de daadwerkelijke eigenaars van aandelen, hier is geen sprake van op het moment dat u bijvoorbeeld investeert in een beleggingsfonds.

 

Certificaten en derivaten

Houd er daarnaast rekening mee dat er certificaten van aandelen uitgegeven kunnen worden. In dat geval wordt u in die mate eigenaar van het aandeel, dat u de financiële winsten of verliezen voor uw rekening kunt nemen. Aan de andere kant zal het stemrecht bij het administratiekantoor blijven, waardoor u daar geen gebruik van kunt maken.

Tenslotte beleggen we vandaag de dag veel in derivaten. Het kan gaan om opties, turbo’s, trackers en futures. In dat geval gaat het om een effect op basis van een onderliggende waarde, zonder dat we het aandeel zelf daadwerkelijk in handen hebben. Uiteraard heeft u dan minder rechten bij het beleggen. Dit blijft dan beperkt tot de winst die u hiermee weet te maken. Houd ook rekening met de plichten bij het beleggen, die van toepassing kunnen zijn.

 

Geef een reactie