FED

Federal Reserve: de centrale bank van de VS

Federal reserve systemDe Federal Reserve is de centrale bank van de VS. Een andere naam die ook wel wordt gebruikt is Federal Reserve System. Deze centrale bank wordt bestuurd door de zogeheten board of governors. Zij worden door de president van de VS benoemd. In tegenstelling tot wat te verwachten is, is de bank geen eigendom van de staat. Door alle deelnemende banken worden de aandelen verplicht aangehouden.

Lees ook: ECB

 

Monetair beleid

Hetgeen waar de FED zich vooral mee bezighoudt, is het monetair beleid. Hierbij gaat het om de maatregelen die de centrale bank neemt om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden. Er wordt een beleid gevoerd wat gunstig moet zijn voor het ontwikkelen van het lange termijn economisch potentieel van het land waarbij de inflatie en werkloosheid laag zijn.

 

Fundamentele taak

De fundamentele taak van de FED richt zich dus vooral op het garanderen van een stabiel financieel economisch systeem. De doelstellingen op het gebied van economie zijn: het bevorderen van een economische groei, groei van de werkgelegenheid zonder koopkrachtverlies en mét het behoud van een stabiele betalingsbalans. Ook wordt er toezicht gehouden op de particuliere banken en wordt er goed toezicht gehouden op het binnenlands betaalverkeer. Dan zijn we er nog niet. Zo vervult de FED een belangrijke rol als overheidsbankier. Jerome Powell is op dit moment de voorzitter van de FED.

 

Oprichting FED

Het systeem zit in de VS wat ingewikkelder in elkaar dan andere landen. Amerikanen wantrouwen van oudsher bankiers en de centrale instellingen nogal snel. Gedurende de jaren zijn er verschillende presidenten geweest die niet allen te spreken waren over bankiers. In 1913 werd de FED ingesteld. Het was een compromis die afgedwongen werd door de toenmalige president Woodrow Wilson.

 

Federal Reserve System

Uiteindelijk kwam er een stelsel van twaalf regionale Federal Reserve Banks, welke de banken in die regio zelf zouden runnen. Het systeem is sinds het instellen eigenlijk niet echt veranderd. Wel zijn de taken verder uitgebreid. In eerste instantie was de FED bedoelt om de periodiek terugkerende bankencrisis te stoppen. Vanaf de jaren 30 kwam er de autoriteit bij om de reservevereisten van banken en de margevereisten van aandelenrekeningen te kunnen vaststellen.

 

Federal Open Market Committee

Er is een apart orgaan wat in New York gevestigd is. Het gaat om de FOMC (Federal Open Market Committee. Dit comité bestaat uit de zeven gouverneurs met daarbij vijf van de twaalf regionale presidenten. Deze rouleren elk jaar. Elke maand komt dit groepje mensen bij elkaar om in een niet openbare vergadering de grenzen van de groei van de geldvoorraad te bepalen. Er wordt een Beige Book gemaakt ter voorbereiding. Hierin worden alle kerngegevens bewaard die helpen bij de besluitvorming.

 

Operaties FED

Terugkomend op de manieren waarop de FED actief kan zijn. Enerzijds is de FED actief via de reserve vereisten. Met andere woorden: de hoeveelheid aan geld die banken en financiële instellingen moeten hebben in de kluis voor het dekken van de activiteiten. Anderzijds gaat het om de hoogte van het disconto. Met andere woorden: de rente waartegen de FED geld uitleent aan banken en financiële instellingen. Als laatste zijn er de openmarkt operaties waar ze zogeheten Treasury Papers gekocht en verkocht worden. De FED is in staat de geldvoorraad te verkleinen of te vergroten door het aankopen of uitschrijven van cheques op de Amerikaanse overheid.

 

Amerikaanse beurs

Toen de Federal Reserve de rente verlaagden met een half procent, zakte de Amerikaanse beurs. Tot dat moment kreeg Alan Greenspan alle lof voor de economische groei de afgelopen tien jaar. Hij trad in 1987 aan bij de FED en was de verpersoonlijking geworden van de zogeheten boom economie. De koersexplosie van de aandelen heeft geleid tot een overdreven aandacht voor de beurzen.

 

Laatste nieuws

Het laatste nieuws omtrent de FED is dat het de rente onveranderd heeft gehouden. Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft op 1,25 tot 1,50%. Sinds 2015 heeft de FED de rente meerdere malen verhoogd. Eerder heeft de FED aangegeven dat er wordt gemikt op drie rentestappen in 2018. De bestuurders van de FED denken dat de economische omstandigheden zich dusdanig ontwikkelen dat geleidelijke rentestappen wenselijk zijn.

 

Economische vooruitzichten

Er wordt daarbij uitgegaan van een verdere inflatie die oploopt tot het uiteindelijke doel van 2%. De prijsontwikkeling zal daarna weer stabiliseren. Wanneer dat lukt, zijn versnelde rentestappen mogelijk volgens de kenners. De economische vooruitzichten zijn op kort termijn in balans, aldus de FED. De Amerikaanse centrale bank wees op een vaste ontwikkeling op het gebied van bedrijfsinvesteringen, consumentenuitgaven en werkgelegenheid.