Emoties bij het beleggen

Wat u ook doet, let op uw emoties bij het beleggen!Emoties bij het beleggen

Emoties bij het beleggen, we zouden ze liever niet zien verschijnen, maar we hebben als mens niet de mogelijkheid om deze uit te zetten. Sterker nog, de emoties bij het beleggen zijn vaak zo sterk dat het niet zomaar mogelijk is om hier rationeel over na te denken en op basis daarvan een goede beslissing te nemen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de emoties die er kunnen komen kijken bij het beleggen, zodat u verkeerde keuzes zoveel mogelijk kunt voorkomen. Het is bovendien verstandig om bij het beleggen contact te houden met iemand die geen relatie heeft met uw geld, zodat u er samen zo rationeel mogelijk naar kunt kijken.

 

Emoties bij winst

De emoties bij het beleggen kunnen onder andere tot uiting komen wanneer er sprake is van een mooie winst. Slaagt u erin een aantrekkelijk rendement te maken? Dat maakt ons blij en opgewonden, maar zorgt er daardoor ook voor dat we minder kritisch kijken. Zal de stijging aanhouden, of is het van belang de winst nu te nemen en het risico op een terugval te vermijden?

Op het moment dat we een winst maken zorgen onze emoties ervoor dat we meer willen, we gaan vaak voor het onderste uit de pot. Juist het niet nemen van de winst die we maken zorgt er vaak voor dat we uiteindelijk te maken krijgen met een neutrale of negatieve situatie. Probeer de emoties bij het beleggen te overwinnen na een winst, door deze te nemen en als het ware weer opnieuw te beginnen.

 

Emoties bij verlies

Aan de andere kant vertonen we ook emoties bij verlies. Het zijn dan bijvoorbeeld teleurstelling en boosheid, maar ook strijdvaardigheid die een belangrijke rol spelen. Met name dit laatste is erg gevaarlijk, aangezien het er gemakkelijk voor kan zorgen dat we het verlies terug willen verdienen. Op het moment dat er sprake is van een aanzienlijk verlies, is het verstandig om dit te nemen. Dit leidt vaak tot betere resultaten, dan het terug willen winnen van de verliezen.

Op het moment dat onze emoties de overhand krijgen houden we een slechte positie aan, waardoor deze de kans krijgt om verder te verslechteren. We gaan er vanuit dat de koers zich zal herstellen, zelfs wanneer daar op dit moment geen duidelijke aanwijzigingen voor zijn. Houd rekening met deze emoties tijdens het beleggen en probeer verliezen te nemen om verdere teleurstellingen te voorkomen en te ontsnappen uit een negatieve vicieuze cirkel.

 

Automatisch handelen

Wilt u de emoties bij het beleggen graag vermijden, maar merkt u dat u daar zelf niet goed toe in staat bent? Dan is het verstandig om gebruik te maken van het automatisch beleggen. U zorgt er op die manier voor dat u de keuze om een winst of verlies te nemen niet zelf hoeft te maken. Stel een bepaald doel in en markeer een ondergrens, om een bepaalde belegging te verkopen. Zorg er vervolgens voor dat u zelf geen zicht heeft op de ontwikkeling van de koers, zodat u de gemaakte keuzes onder invloed van uw emoties bij het beleggen niet alsnog kunt veranderen.

 

Verdieping op emoties bij het beleggen

Veel mensen spreiden hun beleggingen liever over een bepaalde periode, dan dat ze hun gehele inleg in één keer beleggen. Kijkend naar het rekenkundig aspect zou het slimmer zijn om het gehele bedrag in een enkele keer te beleggen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het feit dat er bij het beleggen over het algemeen een hoger rendement wordt behaald dan bij het sparen bij een bank. Over het algemeen beleggen mensen maar een klein deel van hun vermogen en laten de rest op een spaarrekening staan. Wanneer er ook werkelijk een hoger rendement wordt behaald dan bij de spaarbank, dan wint de belegger het altijd van de (gedeeltelijke) spaarder.

Het verleden heeft al vaak genoeg uitgewezen dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat de belegger een mooi rendement behaald op zijn belegging. In tijden van slechte economische tijden stappen beleggers massaal over naar de “veilige” spaarbank. Beleggen kent immers ook een psychologisch aspect. Wanneer de economie dan vervolgens weer aantrekt besluiten mensen allemaal weer te beginnen met beleggen. Nu blijft de vraag over: Waarom is (periodiek) beleggen zo populair tijdens goede economische tijden?

 

Psychologische aspecten

Mensen zijn altijd op zoek naar het behalen van het hoogst mogelijke rendement op hun (spaar)geld. Hierbij wordt altijd gezocht naar de ideale beleggingen, waarmee dus in een zo kort mogelijke periode een zo mogelijk rendement kan worden behaald. In de klassieke theorieën werd ervan uitgegaan dat de mens zich op financieel vlak calculerend en rationeel opstelt. Dit blijkt in de praktijk helaas anders te zijn.

Vele studies hebben in de loop van de tijd uitgewezen dat mensen in hun handelen niet volledig rationeel zijn. Hierdoor is er een geheel nieuwe studierichting ontstaat: behavioural financing. Deze studie richt zich voornamelijk op het doen en laten van mensen als het gaat om financiële beslissingen. Onderzoekers proberen met deze studie te kijken naar de verschillen tussen de klassieke economische theorieën (mens = rationeel) en de hedendaagse opvattingen (mens = irrationeel). Ook wordt onderzocht waarom mensen een voorkeur hebben voor het periodiek beleggen.

 

De prospecttheorie

De onderzoekers Kahneman en Tversky (beide Nobelprijswinnaars) hebben de prospecttheorie ontwikkeld. Deze theorie beschrijft de manier waarop mensen volgens een consistente manier afwijken van de rendementsmaximalisatie volgens de klassieke theorie. In verschillende testen met proefpersonen werd er vaker gekozen voor de veilige, minder rendementsvolle optie dan de risicovolle, maar ook meer rendementsvolle optie. Echter kozen mensen in situaties waarbij er verlies in het vooruitzicht lag, vaker voor risicovolle opties. De onderzoekers concludeerde dat het verdriet van verlies groter was dan het geluk van winst. Er werd aangetoond dat het verlies een factor twee zwaarder meeweegt dan het geluk. Het opzoeken van het risico in verliessituaties toonde aan dat men handelt om het verlies te beperken. In winstsituaties draait dit zich om in risicomijdend gedrag, gezien het feit dat het risico op verlies zwaarder meetelt dan de kans op winst.

Als men deze theorie in zijn achterhoofd houdt, is het ook te verklaren waarom men de voorkeur geeft aan periodiek beleggen. Periodiek beleggen is nou eenmaal minder risicovol dan het volledige bedrag in een keer te beleggen. Het is echter wel zo dat periodiek beleggen vaker wordt gedaan in combinatie met beleggen op langere termijn, waarbij het rendement dus lang op zich kan laten wachten.

 

De spijttheorie

Naast de prospecttheorie is er nog een theorie in omloop: de spijttheorie. Deze theorie richt zich ook op de voorkeur van periodiek beleggen. Spijt is een emotie die zich voordoet wanneer er een verkeerde beslissing is gemaakt in het verleden. Wanneer het gehele bedrag in één keer wordt belegd, en de koersen dalen direct met 40%, dan zal er zich spijt voor doen. Spijt weegt net als verlies erg zwaar. Wanneer mensen keuzes maken houden ze (on)bewust ook rekening met de spijtkans. Dit verklaart de voorliefde voor periodiek beleggen en het stoppen met beleggen tijdens een slechte economische tijd.

 

Geef een reactie