Wilt u beleggen in opkomende landen?

Beleggen in opkomende landenWilt u graag beleggen in opkomende landen, of meer weten van de voor- en nadelen die daaraan kleven? Het beleggen in opkomende landen kan een aantrekkelijk rendement opleveren, maar brengt aan de andere kant ook een relatief groot risico met zich mee. De groei in dergelijke landen kenmerkt zich als snel en instabiel en met name de politieke en economische situatie in deze landen is vaak verre van voorspelbaar. U kunt beleggen in opkomende landen door gebruik te maken van beleggingsfondsen en ETF’s, aangezien het vaak nog lastig is om toegang te krijgen tot beurzen of zelfs specifieke aandelen van bedrijven. Het beleggen in opkomende landen kan een aantrekkelijk rendementspotentieel aan uw portefeuille toevoegen.

 

Wat zijn opkomende landen?

Wilt u graag beleggen in opkomende landen? Dan is het allereerst van belang om vast te stellen om welke landen het gaat en waar u vervolgens in kunt beleggen. We kennen over het algemeen allemaal Brazilië, Rusland, India en China. Deze landen staan al een aantal jaren bekend als opkomende landen, waarbij China het verst lijkt te zijn in haar ontwikkeling en er in Brazilië en India nog veel dient te gebeuren. De middenklasse in deze landen krijgt steeds meer te besteden, waardoor de economie er hard groeit en de bedrijven aantrekkelijke rendementen laten zien.

De vier landen maken onderdeel uit van een lijst van 21 landen, die we kennen als de MSCI Emerging Markets-index. In deze landen is er nog veel groei mogelijk, ten opzichte van de landen als Nederland, West-Europa en bijvoorbeeld Amerika. Deze landen groeien minder hard, omdat er meer sprake is van verzadiging. Door te beleggen in opkomende landen kunt u rekenen op een meer spectaculaire groei, wat bij kan dragen aan het positieve rendement dat u met uw belegging weet te maken.

 

Snelle en instabiele groei

Houd er aan de andere kant mee dat het beleggen in opkomende landen relatief veel risico met zich meebrengt. De groei is er vaak snel en instabiel, als het gevolg van de fragiele politieke en economische situatie. Op het moment dat er op politiek of economisch vlak wat voorvalt is de kans groot dat bedrijven in deze landen daar snel last van hebben. Dit kan de resultaten enorm drukken, waardoor ook de beleggingen snel in waarde af zullen nemen. Aan de andere kant zullen de koersen zich ook weer gemakkelijker herstellen. Er is sprake van veel volatiliteit, waardoor met name het speculeren in deze landen aantrekkelijke rendementen op kan leveren.

 

Hoe beleggen in opkomende landen?

Wilt u graag zelf beleggen in opkomende landen? Het valt niet mee om toegang te krijgen tot de beurzen in deze landen, in zoverre ze bestaan. Het is echter nog moeilijker om direct te investeren in een van de bedrijven. In plaats daarvan kunt u zich beter wenden tot de verschillende beleggingsfondsen, of gebruik maken van ETF’s. Deze Exchange Traded Funds vormen een soort beleggingsfonds met de grote bedrijven uit een van de opkomende landen. Het voordeel hiervan is dat u minder beheerskosten betaalt, het nadeel is dat u anders dan bij een beleggingsfonds geen mogelijkheid heeft om de ‘slechte componenten’ van de markt eruit te halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *