Beleggen in obligatiesObligaties

Wilt u zelf beleggen in obligaties, of bent u benieuwd naar de achtergrond hiervan? Het beleggen in obligaties brengt relatief weinig risico met zich mee, in vergelijking tot het beleggen in aandelen. Het is wat dat betreft een goed idee om een portefeuille samen te stellen, waarin u zowel gebruik maakt van obligaties als van aandelen. U zorgt er op die manier voor dat u het risico in de hand kunt houden, terwijl u aan de andere kant een aantrekkelijk rendement kunt maken. Houd er in ieder geval rekening mee dat een obligatie eigenlijk niets anders is dan een lening voor een onderneming.

 

Geld uitlenen

Op het moment dat een onderneming geld nodig heeft kan men besluiten om aandelen uit te geven (eigen vermogen) of obligaties uit te geven (vreemd vermogen). Een obligatie is als het ware een lening, die de onderneming of een land bij het publiek af kan sluiten. U heeft de mogelijkheid om het geld ter waarde van de obligatie uit te lenen en in ruil daarvoor een aantrekkelijk rente te ontvangen. De rente op obligaties hangt af van de zekerheid dat een onderneming de lening uiteindelijk terug zal betalen. Dit is afhankelijk van de rating, zoals die door bureaus als Standard & Poors en Moody’s naar buiten wordt gebracht.

 

Couponrente en koerswinst

Het beleggen in obligaties kan op twee verschillende manieren een rendement opleveren. Op het moment dat u gebruik maakt van obligaties die niet aan de beurs verhandelbaar zijn is er in de meeste gevallen sprake van een couponrente. Dit is het bedrag dat u jaarlijks ontvangt, in ruil voor het uitlenen van het geld dat de onderneming nodig heeft. Worden de obligaties aan de beurs verhandeld? Dan kunt u daarnaast een koerswinst maken, door de obligaties op het juiste moment aan te kopen en deze later weer van de hand te doen.

 

Risico van obligaties

Het risico van de obligaties zit verscholen in het feit dat een onderneming of een land in bepaalde gevallen in situaties komt waarin het de schuld niet meer terug kan betalen. Gaat een onderneming of een land failliet waar u obligaties van heeft? Dan is het geld verloren en verdwijnt de waarde hiervan. Het risico hierop is in de meeste gevallen vrij klein. Dit zorgt ervoor dat de obligaties een meer veilige en defensieve investering vormen dan de aandelen die er aan de andere kant beschikbaar zijn.

 

Rating van obligaties

U kunt het risico van de obligaties inschatten door goed te kijken naar de rating die de bureaus hieraan geven. Op het moment dat er sprake is van een superieure kwaliteit en een maximale veiligheid kunt u rekenen op een AAA rating. Deze loopt terug van AA+ naar AA en AA-, om via A+, A en uiteindelijk A- uit te komen bij BBB+. Alles vanaf BB+ en lager brengt beduidend meer risico met zich mee en zorgt er daarom voor dat u gaat speculeren. De rendementen op deze obligaties zijn vaak wat groter, maar u loopt aan de andere kant het risico dat de onderneming of het land niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

Perpetuele obligaties

Perpetuele obligaties vormen een bijzondere variant van obligaties, met het oog op de looptijd hiervan. Reguliere obligaties kennen een bepaalde looptijd. Het zijn geldleningen die een bedrijf of een land aan kan gaan bij het publiek, door ze uit te schrijven. De looptijd bepaalt wanneer het bedrag weer aan de verstrekker van de lening uitgekeerd dient te worden, om de obligatie te laten eindigen. Een bedrijf kan er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van perpetuele obligaties. In dat geval is er geen sprake van een bepaalde looptijd. In plaats daarvan zullen de obligaties altijd door blijven lopen, tot het bedrijf of het land ervoor kiest om de obligaties terug te nemen, door het bedrag uit te keren.

De perpetuele obligaties brengen enkele risico’s met zich mee, maar kunnen aan de andere kant ook meer opleveren. In principe neemt u hiermee iets meer risico, wat betekent dat het rendement hoger uit kan vallen. Houd er aan de andere kant rekening mee dat het risico ook kan betekenen dat de koers meer schommelt, dan bij reguliere obligaties. De perpetuele obligaties vormen een bijzondere variant, waardoor het verstandig is hier eerst wat ervaring mee op te doen door er meer over te lezen, of gebruik te maken van een beleggingsfonds.

 

Risico van perpetuele obligaties

Het grootste risico van perpetuele obligaties vinden we terug in de schommelingen van de koers. Op het moment dat er ontwikkelingen binnen de markt plaatsvinden zal dit er in de meeste gevallen voor zorgen dat de koers van perpetuele obligaties meer volatiel is dan die van reguliere obligaties. Dat is van belang, omdat obligaties normaal gesproken juist relatief waardevast zijn en minder risico met zich meebrengen dan bijvoorbeeld een effect als een aandeel. Daarnaast kunnen of moeten onder bepaalde voorwaarden de couponbetalingen worden opgeschort, wat betekent dat de perpetuele obligaties een verminderde vorm van zekerheid met zich meebrengen.

 

Achtergestelde obligaties

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de perpetuele obligaties veelal achtergestelde obligaties zijn. Dat betekent dat u als houder hiervan pas na anderen recht heeft op uw geld, op het moment dat er een faillissement plaats zal vinden. Eerst krijgen andere schuldeisers hun geld uitgekeerd, voordat de houders van de perpetuele obligaties aan de beurt zijn.

Uiteraard staat er tegenover deze nadelen over het algemeen een hoger rendement dan bij reguliere obligaties. De hogere couponrente kan het grotere risico goed maken, waardoor het in bepaalde gevallen toch verstandig is om gebruik te maken van perpetuele obligaties. Ga hiervoor uit van de hoeveelheid risico die u bereid bent te nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.