Beleggen in garantieproducten

Wilt u beleggen in garantieproducten?Beleggen in garantieproducten

U kunt beleggen in garantieproducten op het moment dat u het risico wenst te beperken, in ruil voor een beperkt rendement. U kunt er met deze producten voor zorgen dat u een beperkt aantrekkelijk rendement kunt maken, zonder dat het risico loopt aan waarde te verliezen. Het beleggen in garantieproducten vormt een goede aanvulling op meer risicovolle ondernemen, bijvoorbeeld om het totale risico van uw portefeuille te beperken.

U kunt met het beleggen in garantieproducten profiteren van de zekerheid dat u minimaal een bepaalde waarde voor uw asset zal ontvangen. Daalt de koers onder deze waarde? Dan krijgt u deze toch uitgekeerd en neemt de uitgevende partij het verlies voor haar rekening.

 

Begin hier direct met het beleggen in garantieproducten

 

Gegarandeerde waarde

Het grote voordeel van het beleggen in garantieproducten is natuurlijk de gegarandeerde waarde. Op het moment dat er een koersstijging plaatsvindt kunt u daar (beperkt) van profiteren. Blijft de waarde gelijk? Dan krijgt u deze uitgekeerd en verliest u in ieder geval niets. Zakt de waarde van een bepaalde asset onder de gegarandeerde waarde? Dan krijgt u deze toch uitgekeerd en heeft u niet te maken met een negatief rendement. Het beleggen in garantieproducten brengt daardoor een bepaalde veiligheid met zich mee, die veel andere beleggingsproducten niet kunnen bieden.

 

Beperkte koerswinst

Houd er echter rekening mee dat u wel een prijs betaalt voor deze gegarandeerde waarde. Op het moment dat er een koerswinst plaatsvindt ten opzichte van de aankoopwaarde dient u er rekening mee te houden dat u hier niet volledig van kunt profiteren. In plaats daarvan is een deel van de koerswinst voor u en is er een deel voor de aanbieder van het garantieproduct. Wat dat betreft kunt u slechts beperkt profiteren van de koerswinst, door het risico hiermee als het ware af te kopen. U loopt minder risico met uw belegging, waardoor deze u in goede tijden wat minder op zal leveren dan een regulier product.

 

Tussentijds verkopen

Houd er tenslotte rekening mee dat de garantieproducten een vaste looptijd hebben. Dit betekent onder andere dat u de producten pas na deze looptijd tegen de garantiewaarde kunt verkopen. Wilt u de producten eerder verkopen? Dan is er geen sprake van een garantiewaarde en kan het dus zijn dat u toch een negatief rendement realiseert ten opzichte van de waarde waarvoor u het product heeft aangekocht. Houd er rekening mee dat de garantieproducten een relatief inflexibele vorm van beleggen vormen, maar dat u hiermee aan de andere kant kunt zorgen voor een gegarandeerde opbrengst van uw inleg.

 

Geef een reactie