Beleggen in obligaties

Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door bedrijven of overheden. Als obligatiehouder leen je geld uit aan een onderneming of overheid en in ruil daarvoor krijg je een schuldbewijs of waardepapier. Als obligatiehouder ben je geen mede-eigenaar, zoals je als aandeelhouder wel bent. Je hebt echter als obligatiehouder wel recht op een vergoeding voor het uitlenen van geld. Deze vergoeding wordt couponrente genoemd en wordt periodiek uitgekeerd gedurende de gehele looptijd.  

De twee meest voorkomende obligaties zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties. 

Staatsobligaties 

Overheden gebruiken obligaties vaak om geld te werven dat ze vervolgens kunnen investeren in verschillende projecten zoals infrastructuur.  

Over het algemeen worden staatsobligaties als weinig risicovol gekenmerkt omdat overheden zelden verplichtingen niet na kunnen komen.  

Bedrijfsobligaties 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bedrijf obligaties uit geeft. Denk hierbij aan het financieren van projecten of voor de aankoop van onroerend goed. Maar de lening kan ook gebruikt worden voor het betalen van dividend aan aandeelhouders of het aannemen van nieuwe medewerkers.   

Vaak kiezen bedrijven voor het uitgeven van obligaties als het bedrag dat ze nodig hebben groter is dan een bank kan bieden.  

Bedrijfsobligaties komen vaker voor dan staatsobligaties. Het risico bij bedrijfsobligaties kan extreem variëren.  

Beleggen in verschillende soorten obligaties 

Er zijn diverse typen obligaties beschikbaar. Het risico hangt onder meer af van het type obligatie.  

Plain vanilla obligate 

Dit type obligatie staat ook wel bekend als straight- of bullet– obligatie. Het wordt gezien als de standaard obligatie waarbij er een vaste couponrente is en de einddatum bepaald is. Vaak is bij dit type obligatie het bedrag dat aan het einde van de vervaldatum terugbetaald moet worden gelijk aan het bedrag dat is betaald bij uitgifte.  

Perpetual obligatie  

Perpetual betekent eeuwigdurend en perpetual obligaties hebben onbepaalde looptijd. Het kan zelfs voorkomen dat deze lening nooit wordt terugbetaald. Het is wel mogelijk om de obligatie stop te zetten. In dat geval moet de uitgever van de obligatie de hoofdsom terugbetalen.  

Perpetual obligaties hebben een lange looptijd. Dit maakt dat deze belegging erg gevoelig is voor rentewijzigingen.  

Floating rate obligatie 

Dit type obligatie kenmerkt zich door de variabele couponrente. De couponrente is afhankelijk van bijvoorbeeld de LIBOR. Stijgt deze, dan stijgt de couponrente ook.  

Convertible obligatie 

Een convertible obligatie kan binnen een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden worden omgezet in aandelen van een bedrijf. Deze obligaties worden vaak uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven en hierbij is de couponrente meestal lager. 

Ondergeschikte obligaties 

In het geval faillissement heeft de houder van een ondergeschikte obligatie een lagere prioriteit dan andere obligatiehouders. De obligatielening wordt pas terugbetaald als alle andere leningen zijn terugbetaald. Omdat het risico van deze obligaties hoger is ligt de couponrente ook hoger.  

Obligaties kopen en het rendement op obligaties  

Obligaties kan je kopen via een broker. Brokers brengen commissiekosten in rekening. De hoogte van deze kosten verschillen per broker.  

De prijs die betaalt voor de obligatie is afhankelijk van 4 factoren. 

 • Obligaties zijn contra-cyclisch; op het moment dat de aandelenmarkt aantrekkelijk is voor beleggers zal de waarde van obligaties meestal dalen.  
 • Rentebeleid; als de centrale bank een lage rente hanteert zijn obligaties een interessant beleggingsobject en zal de prijs hiervan stijgen. 
 • Risico; hoe hoger het risico hoe meer compensatie beleggers willen.  
 • De looptijd; langlopende obligatieleningen hebben veelal een hogere couponrente dan kortlopende leningen. Daarnaast is de duur tot de vervaldatum ook van belang voor de koers. De dichter de vervaldatum nadert hoe dichter de koerswaarde de nominale waarde zal naderen.  

Een obligatie kan op twee manieren rendement opleveren, via couponrendement en via koersrendement.  

Couponrendement 

Als vergoeding voor het uitlenen krijgt de obligatienemer een vergoeding in de vorm van couponrente. Deze couponrente wordt meestal periodiek uitgekeerd.  

In het geval van een vaste couponrente wordt deze vooraf bepaald en is bekend bij de uitgifte van de obligatie. De hoogte van de rente is in dat geval afhankelijk van de volgende factoren: 

 • De looptijd van de obligatie 
 • De kredietwaardigheid van de uitgever; hoe hoger de kredietwaardigheid hoe lager de couponrente  
 • De uitgifteprijs; a pari (nominale waarde is gelijk aan de huidige koers), onder pari (koers is lager dan de nominale waarde) of boven pari (koers is hoger dan de nominale waarde)  

Een obligatie kan ook een variabele couponrente hebben. De hoogte van de rente wordt dan periodiek vastgesteld en is bijvoorbeeld afhankelijk van de Euribor.  

Koersrendement 

Indien de beurswaarde van de obligatie hoger is dan de prijs waarvoor je de obligatie hebt gekocht dan kan je ervoor kiezen om deze te verkopen.  

De koers van een obligatie is afhankelijk van: 

 • De marktrente  
 • Kredietwaardigheid van de uitgever  
 • Vraag en aanbod op de beurs 

Daalt de marktrente, en blijven alle andere factoren gelijk, dan zal de koers van de obligatie stijgen. Stijgt de marktwaarde dan zal de koers dalen.  

De koers van obligaties met een langere looptijd dalen of stijgen harder dan obligaties met een korte looptijd.  

Risico’s van beleggen in obligaties 

Voordat je belegt in obligaties is het belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s. Er zijn verschillende soorten risico’s. 

 • Koersrisico; de obligatiekoers kan tijdens de looptijd dalen tot onder de nominale waarde.  
 • Debiteurenrisico; bij een slechte financiële positie van de uitgever loopt de belegger het risico dat de rente en aflossing uitblijven 
 • Liquiditeitsrisico; wil de belegger de obligatie verkopen maar kan deze geen koper vinden dan noemen we dit liquiditeitsrisico.  
 • Valutarisico; indien de obligatie in een andere valuta is moet er rekening gehouden worden met een wijziging in de wisselkoers.  
 • Inflatierisico; het risico dat het rendement op een obligatie de koopkracht niet bij kan houden.  

Waarom beleggen in obligaties 

Ondanks dat er altijd een risico is bij beleggen is het risico bij obligaties relatief laag. Daarnaast is, afhankelijk van het type obligatie, het rendement stabiel. Veelal wordt er een vaste rente en looptijd vastgesteld.  

Conclusie 

Bij beleggen in obligaties leen je geld uit in ruil voor couponrente. Het risico is relatief laag maar beleggen nooit geheel zonder risico.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang nu tot wel 12% aan rente door het staken van cryptomunten. 

Dit kan bij onze favoriete aanbieders:

Nieuw in de wereld van Bitcoin en Ethereum? Leer er meer over en zet je eerste stappen op de Nederlandse exchange Bitvavo.