Wat zijn de basisprincipes van aandelen?

Basisprincipes van aandelen

Als u aandelen wilt gaan kopen is het van belang dat u op de hoogte bent van de basisprincipes van aandelen. Deze principes zorgen ervoor dat u weet wat een aandeel is, wat een aandeel voor functies heeft en weet hoe wordt de prijs van een aandeel bepaald.

Wat weet u al wel als belegger? Aandelenkopen.nl had een enquête gehouden en daaruit bleek dat 43% van de ondervraagden niet wist wat agio en disagio was. 36% had geen idee wat nou eigenlijk de functie was van aandelen. Het is bijzonder om te zien dat een publiek dat toch ook redelijk actief belegd, niet op de hoogte is van bepaalde termen. Door voldoende kennis te verschaffen wil aandelenkopen.nl hier een verandering in teweeg brengen.

Wat zijn aandelen en wat zijn de functies hiervan?

In het artikel: “wat zijn aandelen?” is er aandacht besteedt aan het beantwoorden van de vraag, wat aandelen nou precies zijn. Aandelen zijn als het ware stukjes eigendom van een bedrijf. Ze geven de houder ervan verschillende rechten en plichten. Bij het beleggen in aandelen kan er worden geprofiteerd van koersrendement en dividendrendement. Aandelen kunnen zorgen voor een stabiele vermogenstoename.

Aandelen worden uitgegeven door ondernemingen, die kapitaal nodig hebben op de kapitaalmarkt. Zowel de onderneming, als de aandeelhouder kunnen dus profiteren van een beursgang en een situatie waarin er aandelen worden verstrekt. Het bepalen van de waarde van een aandeel is een vak apart en hier zult u zich echt in moeten gaan verdiepen. Als u dit eenmaal gedaan heeft, is het mogelijk om jaarlijks goede rendementen te behalen!

De functies van aandelen zijn in ieder geval divers en het is dan ook goed dat de aandelenmarkt bestaat. Het biedt zowel de onderneming, als de belegger grote kansen.

Waar is de prijs van een aandeel op gebaseerd?

Zodra er een beursgang plaats gaat vinden, zal de onderneming een nominale prijs gaan uitgeven voor een bepaald aandelenpakket dat naar de beurs gaat. Deze prijs is gebaseerd op de geschatte waarde van de onderneming en dan voornamelijk de cashflows die zich in de toekomst nog zullen gaan ontwikkelen.

Zodra een aandeel op de beurs komt, gaat deze fluctueren. Beleggers kopen en verkopen de aandelen voor een bepaalde prijs. De koers van een aandeel het het verloop hiervan is gebaseerd op vraag en aanbod. Het totale aanbod dat bedrijven aan aandelen uitzetten staat in veel gevallen grotendeels vast. Particuliere, maar ook institutionele beleggers kunnen echter wel hun bestaande portfolio van aandelen van de hand doen, hierdoor kan er dus weer een groter aanbod ontstaan.

De vraag naar aandelen is gebaseerd op het vertrouwen dat beleggers in een bepaalde onderneming stellen. Wanneer er naar buitenkomt dat het slecht gaat met bijvoorbeeld ING, zal dit aandeel gaan dalen. Doordat de koers op die dag daalt is het echter ook zo dat andere beleggers wellicht hun winst gaan verzilveren of hun verlieslijdende positie sluiten, er ontstaat dan een sneeuwbaleffect en de koers kan dan flink dalen. Uiteindelijk is de balans tussen vraag en aanbod dus gebaseerd op vertrouwen en het vinden van deze balans is dan ook elke dag weer van fundamenteel belang voor de beurs.

Wet van vraag en aanbod heeft van invloed op de aandelen prijs

Wilt u graag beleggen in aandelen, fondsen of wellicht obligaties? Dan is de wet van vraag en aanbod voor u van groot belang. Dit bepaalt in een belangrijke mate de koers van een aandeel of een fonds, op basis van een aantal invloedrijke factoren. De wet van vraag en aanbod gaat in op het handelen van kopers.

In een competitieve markt komt de prijs van een bepaald goed of een bepaalde dienst tot stand op basis van de prijs die de vragers willen betalen en de prijs die de verkopers er aan de andere kant voor wensen te ontvangen. Zodra het aanbod toeneemt zullen de verkopers waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een lagere prijs. Aan de andere kant kan een grote groep vragers ervoor zorgen dat de prijs van een bepaald goed of een bepaalde dienst juist op zal lopen.

Aanbod van een goed of dienst

Het aanbod van een goed of een dienst bepaalt de prijs, op het moment dat het aanbod zeer groot of zeer klein is. Een klein aanbod zorgt ervoor dat er meer vraag dan aanbod is, wat de prijs opdrijft. Een te groot aanbod kan er aan de andere kant voor zorgen dat de prijs juist omlaag zal gaan. Dat heeft te maken met het feit dat de verschillende aanbieders zich van elkaar wensen te onderscheiden, door de kwaliteit te verhogen of de prijs aan de andere kant omlaag te brengen. Dit werkt soms heel direct, maar vaak ook indirect onder druk van de vragers binnen een markt.

Vraag naar een goed of dienst

Op diverse markten maken de vragers voor een groot deel de dienst uit, zo ook op de verschillende financiële markten. Op het moment dat er veel vraag ontstaat naar een bepaald aandeel of een bepaalde obligatie, zal de prijs oplopen. Het wordt in dat geval mogelijk om het aandeel tegen een hogere prijs aan bepaalde vragers te verkopen, die hierin verder wensen te gaan dan anderen. Met name wanneer er al agio bestaat binnen de koers van een aandeel is de kans groot dat de vraag toeneemt en de prijs verder op zal lopen.

Vraag en aanbod binnen aandelen

Binnen de wereld van aandelen bepalen de vraag en het aanbod de koers hiervan. Deze onderdelen zijn op hun beurt echter weer afhankelijk van een aantal verschillende situaties en elementen. Hoe staat de onderneming ervoor en hoe is het gesteld met de rest van de markt? Is er sprake van agio binnen de koers van het aandeel, of ligt deze juist onder de nominale waarde. Het zijn elementen die de vraag en het aanbod voorspellen, op basis waarvan de koers van een bepaald aandeel vervolgens tot stand zal komen.

Lees verder!

Lees andere artikelen in deze categorie, zodat u meer te weten komt over de basisprincipes van aandelen en de wijze waarop deze in elkaar zitten. De geschiedenis van aandelen, de voordelen van aandelen, de nadelen van aandelen, dit zijn allemaal voorbeelden van artikelen die u verder op weg gaan helpen in de aandelenmarkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *