Z-score

Wat is de Z-score?Z-score

De Z-score kennen we onder andere vanuit de statistiek, maar ook binnen de wereld van het beleggen kan deze een belangrijke rol spelen. Het is als belegger natuurlijk interessant om na te gaan hoe sterk een bepaalde onderneming er financieel voor staat. U kunt hiervoor zelf een uitgebreide fundamentele analyse doen, maar u kunt daarnaast gebruik maken van de Z-score.

U zorgt er daarmee voor dat u een beeld kunt krijgen van de manier waarop het bedrijf ervoor staat en hoe groot de kans is dat er op korte termijn sprake zal zijn van problemen. Uiteraard kunt u in combinatie met de Z-score ook kijken naar de ratings van de verschillende aandelen of obligaties die u overweegt aan te kopen. Ook dit geeft namelijk aan hoe het staat met de financiële stabiliteit van een bepaalde onderneming die u op het oog heeft.

 

Z-score bij een onderneming

Op het moment dat u de Z-score van een onderneming wilt berekenen, of wilt interpreteren, is het van belang dat u goed weet waar deze voor staat. Het is een maatstaf, waarmee we kunnen voorspellen of een onderneming in de toekomst in de financiële problemen zal komen. Wanneer dit het geval is doet u er als belegger uiteraard verstandig om hier geen long positie in te nemen en is het waarschijnlijk het beste om dit aandeel links te laten liggen. Aan de andere kant kunt u de Z-score gebruiken om na te gaan of een onderneming inderdaad zo stabiel is als u denkt.

U kunt de Z-score berekenen op basis van een formule, zoals die werd ontwikkeld door Edward I. Altman. Hij houdt hierin rekening met een aantal verschillende factoren, die afkomstig zijn van de balans. Sinds de introductie van de formule voor de Z-score werd deze vooral gebruikt voor bedrijven binnen de industrie. De score blijkt na onderzoek echter ook een uitstekend beeld te geven van ondernemingen in de dienstensector, waardoor u veel Nederlandse bedrijven goed kunt beoordelen. Houd er rekening mee Z-score van 1,8 of minder wijst op een naderend faillissement, terwijl een 3 of meer aan de andere kant duidt op een gezonde onderneming.

 

Ratio’s met gewichten

U kunt de Z-score berekenen aan de hand van een aantal verschillende ratio’s, die allemaal zo hun eigenlijk gewicht mee zullen krijgen. U dient hierbij onder andere rekening te houden met de verhouding tussen de winst en de activa, de verhouding tussen de omzet en de activa en de verhouding tussen de marktwaarde van de aandelen en de boekwaarde van de schuld. Tenslotte dient u de verhoudingen tussen de ingehouden winsten en de activa te gebruiken, net als die tussen het werkkapitaal en de activa. Met de juiste gewichten komt u tot de Z-score en heeft u de mogelijkheid om de financiële stabiliteit van de onderneming te berekenen.