Het nut van de winst- en verliesrekening!

Winst- en verliesrekeningDe winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd.Gebruik de winst- en verliesrekening om na te gaan hoe de onderneming ervoor staat en of deze in staat is voldoende winst te maken. Krijgt de onderneming het niet voor elkaar om de kosten te drukken, of zorgen de nieuwe divisies er juist voor dat er in de toekomst grote plannen te realiseren zijn?

Ga aan de hand van de winst- en verliesrekening na of de onderneming erin zal slagen om ook de komende jaren winst te maken. In dat geval is de kans groot dat de koers van het aandeel op zal lopen, waardoor dit wellicht een goed moment is om het aan te kopen en het langere tijd vast te houden.

 

Over de winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft inzicht in het resultaat van de onderneming, iets dat een belangrijk onderdeel uit zou moeten maken van de fundamentele analyse. Ook Warren Buffet, de zeer succesvolle investeerder, is van mening dat het van belang is om een onderneming goed te doorgronden. Waar is men er mee bezig en wat levert dit onder de streep uiteindelijk op? Waar komen de grote kosten vandaan en hoe zit het aan de andere kant met de bronnen van winst? Zorg er met behulp van de winst- en verliesrekening voor dat u hier een goed beeld van krijgt.


 

Omzet en kosten

Ga binnen de winst- en verliesrekening ook vooral op zoek naar de divisies die erin slagen om voldoende omzet en winst te maken. Zijn dit de onderdelen van het bedrijf die het ook in de toekomst goed zullen doen, of zijn het op dit moment de bekende cash cows waar men over enkele jaren geen gebruik meer van kan maken? Aan de hand van de winst- en verliesrekening kunt u nagaan waar een onderneming de omzet maakt en waar aan de andere kant juist de kosten zitten.

Ook de grote kostenposten binnen de winst- en verliesrekening zijn van groot belang, aangezien u aan de hand daarvan in kunt schatten hoe de kosten zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Gaat het vooral om de variabele kosten die een groot deel van het jaar hoog zijn geweest, of lopen de structurele kosten aan de andere kant hard op en valt er op termijn weinig winst te verwachten?

Neem deze verschillende elementen mee in de fundamentele analyse, om na te gaan of het verstandig is om in een onderneming te investeren. Bovendien krijgt u dankzij de winst- en verliesrekening en de begin- en eindbalans een beter beeld van de onderneming, waardoor u nieuwe kansen beter in kunt schatten.

 

Interessant om naar te kijken

Zodra een onderneming winst maakt is het bovendien interessant om na te gaan waar dit vervolgens naartoe stroomt. Keert de onderneming de winst bijvoorbeeld uit aan de aandeelhouders, of gebruikt het deze aan de andere kant om de eigen reserves aan te vullen? Dit zijn belangrijke elementen, waarbij het ook van belang is om de begin- en eindbalans erbij te pakken. U kunt zich op basis van deze gegevens uit het jaarverslag een goed beeld vormen van de onderneming, om na te gaan of het de moeite waard is om hierin te investeren.

Het is bij een investering op basis van de winst- en verliesrekening van belang om geen rekening te houden met de kleine schommelingen die er de komende tijd plaats zullen vinden. Indien een onderneming er goed voorstaat kunnen elementen als marktsituaties of algeheel vertrouwen zorgen voor een kleine dip in de koers van het aandeel.

Wees overtuigd van de eigen fundamentele analyse die u heeft gedaan en zorg er op die manier voor dat u een positie vast kunt houden. Indien uw analyse van de winst- en verliesrekening goed was is de kans groot dat de koers zich uiteindelijk toch in de juiste richting zal ontwikkelen.