Een koerspatroon dat zich voor kan doen is een zogehete V-formatie. Als u een V-formatie kunt herkennen bent u goed op weg om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken. Binnen de V-formaties kunnen we twee typen patronen onderscheiden, namelijk: de key reversal en de island reversal.

 

Key Reversal

De key reversal wordt ook wel de sleutelomkeerformatie genoemd, omdat er in de grafieken een gelijkenis zichtbaar is met een sleutel. Bij de key reversal is het van belang dat er gewerkt wordt met een barchart in plaats van een lijnchart aangezien deze relatief gedetailleerder is. Bij een topformatie kunt u een opwaartse trend zien waarbij de laatste slotkoers lager eindigt dan de slotkoers van de voorgaande dagen. Bij een bodemformatie ziet u dat de laatste slotkoers hoger eindigt dan slotkoers van de voorgaande dagen. Het is van belang dat u de volumes in de gaten houdt; bij hoge volumes wordt het signaal namelijk sterk vergroot.

 

Island Reversal

De island reversal kunt u het beste toepassen nadat er een periode van extreem stijgende of dalende koersen heeft plaatsgevonden. Hierbij zou u twee gaten in de barchart kunnen waarnemen die zo ver uit elkaar liggen dat u het zou kunnen vergelijken met een ‘eiland’. In het onderstaande voorbeeld van het aandeel ING is er aan het begin van de grafiek te zien dat er tegenover de vraag zeer weinig aanbod bestaat, waardoor de koers direct met grote stappen stijgt. Het tweede gat zal ontstaan indien er aan de vraag volledig voldaan wordt. Er zal dan een ommekeer geschieden mits de volumes dit signaal bevestigen.

Bijlage 1 koerspatronen