Wat is de Return on Investment?Return on investment

Return on Investment duiden we ook wel aan als ROI, een afkorting die veel ondernemingen gebruiken. U kunt de ROI berekenen om na te gaan wat een bepaalde investering heeft opgeleverd, bijvoorbeeld om te beoordelen of het een goede keuze was om hierin te investeren. Op het moment dat een onderneming een investering doet is het immers van belang dat daar uiteindelijk ook een inkomen uit ontstaat, in de vorm van winst. Ondernemingen die erin slagen een hoog Return on Investment te realiseren zullen relatief veel beleggers aantrekken, waardoor ook hun beurswaarde verder op kan lopen.

 

ROI berekenen

U kunt zelf de Return on Investment berekenen, door uit te gaan van de inkomsten en de investeringen die er plaats hebben gevonden. Het is hierbij van belang om de inkomsten te delen door de investering die er gedaan is. Uiteraard is het hierbij verstandig om goed te kijken naar de extra inkomsten die er zijn ontstaat, als het gevolg van een bepaalde investering. De Return on Investment richt zich wat dat betreft vaak op de marginale kosten, bijvoorbeeld om meer producten te kunnen produceren of dit met een nieuwe machine te kunnen doen. Hieruit volgen waarschijnlijk extra inkomsten, waardoor het mogelijk is om de Return on Investment te berekenen.

 

Algemene investeringen

Het is echter niet altijd zo gemakkelijk om een ROI te berekenen. Op het moment dat een onderneming besluit om extra personeel in te schakelen is de investering duidelijk, dat zijn de personeelkosten. Aan de andere kant valt het echter niet zomaar te berekenen wat de extra inkomsten zijn, aangezien er sprake is van indirecte kosten. Ook investeringen in IT kunnen doorgaans leiden tot hogere opbrengsten, al valt het lastig vast te stellen wat de Return on Investment precies is en in hoeverre de investering verantwoordelijk is geweest voor de hogere opbrengsten.

 

Du Pont Chart

Er zijn verschillende analysemodellen beschikbaar om de Return on Investment te berekenen. Een goed voorbeeld is de Du Pont Chart, die veel ondernemingen gebruiken. Dit zorgt voor een zichtbaar verband tussen de gegevens van de balans en de resultatenrekening die er aan de andere kant beschikbaar is. Dit maakt het ook voor u als belegger mogelijk om een Return on Investment te berekenen en na te gaan of het management de juiste keuzes maakt. Dit zal uiteindelijk leiden tot positieve scores binnen de fundamentele analyse, waardoor het wellicht verstandig is om aandelen van een bepaalde onderneming aan te kopen.

 

Weinig precies

Er is aan de andere kant ook kritiek op Return on Investment. Dit heeft vooral te maken met het feit dat deze weinig precies is en daardoor eventueel een verkeerd beeld kan geven. Critici geven onder andere aan dat het van belang is om rekening te houden met variabelen als de duur van een project, afschrijving en bijvoorbeeld de terugverdientijd. Ook de bedrijfsgroei kan zorgen voor invloed op een Return on Investment, waardoor het van belang is om hier niet zomaar blindelings vanuit te gaan, op het moment dat u  in een bepaalde onderneming wenst te investeren.