Alles over de return on equity!Return on equity

Wilt u zich een zo goed mogelijk beeld vormen van de onderneming die u voor u heeft? Kijk dan onder andere goed naar de return on equity, aangezien dit aangeeft hoe goed men er binnen de onderneming in slaagt om uw investering om te zetten in de creatie van nieuwe waarde. Op het moment dat er sprake is van een lage return on equity heeft een onderneming weinig mogelijkheden om winst te maken en is de kans groot dat ook het dividend laag uit zal vallen. Bovendien zullen beleggers weinig vertrouwen hebben in een dergelijke onderneming, waardoor de kans groot is dat de waarde van het aandeel zal dalen.

In plaats daarvan dient een onderneming een aantrekkelijke return on equity te realiseren. Dit geeft aan dat men het beschikbare vermogen gebruikt, om tot een goede winstmarge te komen. Het is op basis daarvan mogelijk om reserves aan te leggen, of er aan de andere kant voor te zorgen dat u een aantrekkelijk dividend ontvangt. De return on equity staat voor het percentage aan winst dat een bepaald vermogen op weet te leveren. Op het moment dat u uw geld op een spaarrekening zou zetten krijgt u return on equity in de vorm van rente, waardoor het hier (ruim) boven uit dient te stijgen.

 

Opbrengst en vermogen

Om de return on equity te berekenen gaat een onderneming uit van de opbrengst die men weet te realiseren. Dit bedrag wordt vervolgens afgezet tegen het vermogen dat er beschikbaar is en waar men tijdens dat boekjaar gebruik van maakte. Des te groter het vermogen van een bepaalde onderneming is, des te groter uiteindelijk ook de opbrengst dient te zijn. Op die manier zorgt een onderneming ervoor dat er een aantrekkelijke return on equity bestaat, op basis waarvan aandeelhouders bereid zijn om te investeren.

 

Exclusief betaalde rente

De opbrengst berekent een onderneming door de inkomsten te nemen en daar vervolgens de gemaakte kosten vanaf te halen. Dit zijn gegevens die u ook binnen de winst- en verliesrekening terug kunt vinden, al dient u er rekening mee te houden dat u de rente niet mee dient te nemen. Deze blijft buiten schot op het moment dat een onderneming de return on equity berekent. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een percentage te berekenen en daarmee aan te geven wat de investering van u als aandeelhouder de onderneming heeft opgeleverd.

 

Voor of na belasting

Houd er rekening mee dat de return on equity op twee verschillende manieren kan worden berekend. De onderneming heeft de mogelijkheid om dit kengetal voor belasting te berekenen, maar het is ook mogelijk om dit na de belastingen te doen. Veel van de ondernemingen zullen de beide kengetallen berekenen en zorgen op die manier voor een goed overzicht van de situatie van de onderneming. De return on equity zorgt er hiermee voor dat u de mogelijkheid heeft om na te gaan of het interessant is om bepaalde aandelen aan te schaffen en daarmee te zorgen voor een investering in de onderneming.

Het berekenen van de return on equity maakt onderdeel uit van de fundamentele analyse. Dit is een analyse waarmee u goed kijkt naar de situatie van een bepaalde onderneming. Aan de hand van de verschillende financiële gegevens en bijvoorbeeld de beoordeling van het management zorgt u ervoor dat u precies kunt inschatten hoe de onderneming er op dit moment voor staat en hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit is belangrijke informatie, die onder andere aan kan geven hoe de waarde van een aandeel zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. De fundamentele analyse gaat in op de cijfers van een onderneming zoals de return on equity, terwijl de technische analyse ingaat op het verloop van de koers van het aandeel.