Leer hier alles over de rentabiliteit!Rentabiliteit berekenen

De rentabiliteit van een onderneming geeft aan wat het beschikbare vermogen oplevert en in hoeverre het vermogen ervoor zorgt dat de onderneming erin slaagt om een inkomen te vergaren.

Een winst van 1 miljoen euro zegt op zichzelf niet zoveel. Indien een onderneming een miljard euro aan vermogen beschikbaar, behaalt de onderneming een lage rentabiliteit. Een onderneming die slechts een paar miljoen aan vermogen heeft doet juist uitstekende zaken.

Het is wat dat betreft interessant om goed te kijken naar de rentabiliteit, zeker wanneer u van plan bent aandelen aan te schaffen. De berekening hiervan maakt onderdeel uit van de fundamentele analyse, op basis waarvan u de mogelijkheid heeft om na te gaan in hoeverre een bepaalde onderneming financieel gezond is.

 

Rentabiliteit…wat moeten we ermee?

De rentabiliteit van een onderneming geeft aan hoe het zit met de verhouding tussen het inkomen (de winst) dat er is vergaard en het vermogen dat er aan de andere kant beschikbaar was. Met name met het oog op de lange termijn is het van belang dat een onderneming erin slaagt om het vermogen op een effectieve en efficiënte manier in te zetten. De rentabiliteit geeft wat dat betreft een goed beeld van hoeverre een onderneming erin slaagt om een winstgevende bedrijfsvoering uit te oefenen.

 

3 soorten Rentabiliteit

Het is niet moeilijk om de rentabiliteit van een onderneming te berekenen. U heeft hier een aantal gegevens voor nodig die u kunt vinden in een financieel jaarverslag. Ga na wat het bedrijfsresultaat van de onderneming is geweest. Bekijk ook de rentelasten en het bedrag dat de onderneming betaalt aan belastingen. Ga tevens na wat het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen van een onderneming was. Dit kunt u berekenen door het begin- en eindsaldo bij elkaar op te tellen en dat vervolgens door twee te delen. De rentabiliteit kan op drie verschillende manieren worden berekend, namelijk:

 


 

Kostenvermindering en rentabiliteit

Indien een onderneming van plan is om de kosten te drukken is het mogelijk om na te gaan wat de invloed zal zijn op de rentabiliteit. Bent u van plan om in de toekomst te investeren, nu de onderneming heeft aangegeven op de kosten te willen besparen? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld het Du Pont Schema. U kunt op die manier nagaan wat de invloed zal zijn en of het de moeite waard is om te beleggen in de onderneming die u op het oog heeft.