Leer hier alles over Relative Strength (RS)!

RSI is de afkorting voor Relatieve Sterkte Index. Het is een indicator die aangeeft of een aandeel enerzijds overbought of oversold is. De RSI-indicator is een ondersteunende vorm van technische analyse. We vertellen u graag het belangrijkste wat u moet weten over de RSI-indicator.

Beleggers willen maar al te graag de juiste beslissingen maken. Logisch, want dat zou een mooi rendement opleveren. Er zijn verschillende methodes om de juiste aankoop- en verkoopmomenten zo goed mogelijk te voorspellen. De RSI is daar een mooi voorbeeld van. De RSI-indicator probeert de belegger een beeld te geven van de mate waarin er sprake is van een ondergewaardeerd of overgewaardeerd aandeel. Belangrijke informatie dus. Alleen waar staat de afkorting RSI precies voor? Hoe ziet de berekening van de RSI eruit? We vertellen u er graag wat meer over.

 

Relatieve Sterkte Index

RSI is de afkorting voor Relatieve Sterkte Index. Helaas zegt dat nog niet zo veel. Simpel gezegd is de RSI een indicator die aangeeft of een aandeel overbought of juist oversold is. Een markt die overbought is, kent koersen die door te veel koopdruk te ver zijn gestegen. Een neerwaartse correctie is dan waarschijnlijk op handen. Bij een oversold markt zijn de koersen door te veel koopdruk juist te ver gedaald. In dat geval is een opwaartse correctie waarschijnlijk op handen. Deze informatie is belangrijk voor het vervolg van dit artikel.

 

Vorm van technische analyse

De RSI-indicator is een ondersteunende vorm van technische analyse. Net als de MACD en het voortschrijdend gemiddelde. Mogelijk heeft u die indicatoren al eens gebruikt. De technische analyse helpt beleggers met hun positiebepaling. De RSI geeft op kort termijn een goede impressie van de markt en wordt om die reden regelmatig gebruikt. Kijkend naar de vertaling van RSI, gaat het om het aangeven van de relatieve sterkte van een product in de markt.

 

Snelheid en richting

Met andere woorden, de RSI meet de snelheid en richting van de verandering van een aandeel. Dat wordt gedaan met het gebruik van verschillende componenten. Allereerst met de RS, ofwel de gemiddelde stijging en daling in een periode. Standaard wordt de RSI berekend over een 14-daagse periode. Maar dat kunnen ook andere periodes zijn. Hieronder vertellen we u wat meer over de bepaling van de RSI. Houd er rekening mee dat het wat ingewikkeld kan worden.

 

Gemiddelde prijsstijging- en daling

Alle stijgingen binnen de 14-daagse periode gedeeld door 14 (aantal dagen) is de eerste gemiddelde prijsstijging. Zo wordt de berekening van de gemiddelde stijging: de totale stijging van aparte dagen/14. Let wel, dit is slechts een deel van de volledige berekening. Er wordt een aparte dag gebruik bij de beschreven formule. Wanneer de koers op een dag is gedaald, dan is de stijging van die dag 0. De berekening voor de gemiddelde daling is eigenlijk hetzelfde als de bovenstaande formule. Echter worden bij de gemiddelde daling alleen de dagen gebruikt waarin de koers is gedaald.

 

Volgende berekeningen

Met het bovenstaande zijn we er jammer genoeg nog niet. Voor de volgende berekeningen van gemiddelde daling en stijging worden de resultaten van de eerste (of voorgaande) gemiddelde dalingen en stijgingen gebruikt. De berekening ziet er dan als volgt uit: (eerste of vorige gemiddelde daling/stijging x 13) + huidige stijging/daling) gedeeld door 14.

 

Berekenen RS

De relatieve sterkte kan berekend worden wanneer de gemiddelde daling en stijging bekend zijn. Zo wordt de RS berekend door de gemiddelde stijging binnen een periode te delen door de gemiddelde daling. Na het berekenen van de RS kan de RSI worden bepaald. De berekening daarvoor is: 100-(100/(1+RS) = RSI.

 

Aflezen RSI

De RSI is een percentage. Is de gemiddelde stijging ten opzichte van de gemiddelde daling hoger? De RSI is dan ook hoger. Wanneer de uitkomsten in een grafiek worden gezet, kan er een lijn worden getrokken. Dat is dan de RSI-lijn. De lijn wordt gebruikt als indicator en geeft (ver)koopsignalen af. Komt de RSI onder de 30? Er geldt dan een oversold signaal. Een RSI boven de 70 wordt gezien als overbought. Een RSI boven de 50? Dan is er sprake van een positief signaal. Onder de 50 is daarentegen een negatief signaal. Al met al een boel handige informatie voor de belegger.

 

Opwaartse of neerwaartse trend?

Naast het bovengenoemde kunnen er ook andere signalen worden afgelezen. Zo geeft een RSI die naar boven beweegt duidelijk aan dat er sprake is van een opwaartse trend van het aandeel. Wanneer de RSI daalt dan is er juist sprake van een neerwaartse trend. Wat betekent dat? Wanneer de RSI stijgt, betekent dat een goed moment om het aandeel te kopen. Let wel: wanneer de RSI nog niet de waarde van 70 bereikt heeft. Het is goed mogelijk dat de trend keert wanneer de RSI de 70 bereikt of zelfs overschrijdt. Speel daar dus tijdig op in.

 

Overbought: kopen of juist niet?

Een voor de hand liggende gedachte van beleggers zou zijn dat het aandeel gekocht wordt wanneer een aandeel overbought is. Hier willen we juist aangeven dat u dat juist niet doet, aangezien het aandeel te duur is. Anderzijds, wanneer het aandeel oversold is, is het momentum voor het aandeel niet best. Een momentum is weliswaar tijdelijk. Geeft de RSI aan dat een aandeel oversold is? In dat geval doet zich een mooie kans om een aandeel te kopen. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van deze handige indicator echt zijn vruchten af kan werpen.

 

Waarom technische analyse?

Bent u zelf meer een gevoelsbelegger? Er zijn verschillende methodes om de juiste aankoop- en verkoopmomenten zo goed mogelijk te voorspellen. RSI is daar een goed voorbeeld van. Uiteraard zijn er ook allerlei andere indicatoren die u kunnen helpen bij uw beleggingskeuzes. Een broker die hier volledig op aansluit is Plus500. Niet alleen is er keuze uit enorm veel beleggingsproducten, de broker is ook voor iedereen toegankelijk. Beleggen met echt geld kan al vanaf 100 euro. Er is ook een handige demo account. U krijgt dan de beschikking over een flink fictief vermogen om te oefenen.

 

Waarom is de Relative Strength Index interessant?

Het is als belegger interessant om te bekijken hoe de koers van een bepaald aandeel zich gedraagt tegenover die van de AEX-index. Indien de koers van een bepaald aandeel simultaan loopt aan de koers van de AEX-index is daar weinig winst uit te behalen. Als belegger zult u aandelen moeten selecteren die het beter of slechter doen dan de desbetreffende marktindex.

In het voorbeeld hieronder kunt de grafieken zien van Starbucks (aandeel), Nasdaq (marktindex) en de Relative Strength. Indien de RS-lijn een stijgend verloop weergeeft, presteert het aandeel beter dan de index. Indien deze lijn een daling vertoont, geschiedt het tegenovergestelde: het aandeel presteert zwakker dan de index.

Starbucks met EA-30

Grafiek Starbucks (aandeel) gecombineerd met een EA-30

 

Betrouwbaarheid Relative Strength

Om de betrouwbaarheid van de Relative Strenght Indicator te vergroten, hebben wij daar een EA-30 lijn aan toegevoegd. De EA-30 geeft het exponentieel voortschrijdende gemiddelde over 30 dagen weer. U zou tevens de MA-30 kunnen gebruiken welke het ongewogen voortschrijdende gemiddelde over 30 dagen aantoont. Indien het hier een stijgende lijn betreft, zal de verwachting zijn dat de koers verder gaat stijgen. Een EA-12 of een EA-90 zou u in principe tevens kunnen toepassen; hierdoor kunt u de trend weergeven over een periode van 12 of 90 dagen.

In ons geval loopt de RS-lijn niet horizontaal, hetgeen aangeeft dat de koers van het aandeel niet meeloopt met die van de marktindex. Wij hebben hier dus te maken met een Outperformer: een aandeel dat beter presteert dan de marktindex. Aangezien de RS-lijn gelang tijd een stijgend verloop laat zien, zou al rond 12 januari een koopsignaal afgegeven kunnen worden aangezien op dat punt de RS-lijn de EA-lijn opwaarts kruist. Doordat de EA-30 tevens aan het stijgen is, wordt de betrouwbaarheid van het koopsignaal vergroot.

Nasdaq met EA-30

Grafiek Nasdaq (marktindex) gecombineerd met een EA-30

Starbucks met Nasdaq met EA-30

Grafiek Starbucks/Nasdaq (Relative Strength) gecombineerd met een EA-30