Google
Google

Relative Strength

Leer hier alles over Relative Strength (RS)!

De RS-indicator mag u als belegger niet verwarren met de RSI-indicator. De RSI-indicator toont aan wanneer beleggers overdreven hebben gekocht of verkocht op de beurs, terwijl de RS-indicator een aandeel vergelijkt met een ander aandeel/marktindex. De Relative Strength wordt op de volgende manier berekend: koers aandeel/koers marktindex.

Het is als belegger interessant om te bekijken hoe de koers van een bepaald aandeel zich gedraagt tegenover die van de AEX-index. Indien de koers van een bepaald aandeel simultaan loopt aan de koers van de AEX-index is daar weinig winst uit te behalen. Als belegger zult u aandelen moeten selecteren die het beter of slechter doen dan de desbetreffende marktindex.

In het voorbeeld hieronder kunt de grafieken zien van Starbucks (aandeel), Nasdaq (marktindex) en de Relative Strength. Indien de RS-lijn een stijgend verloop weergeeft, presteert het aandeel beter dan de index. Indien deze lijn een daling vertoont, geschiedt het tegenovergestelde: het aandeel presteert zwakker dan de index.

Starbucks met EA-30

Grafiek Starbucks (aandeel) gecombineerd met een EA-30

 

Betrouwbaarheid Relative Strength

Om de betrouwbaarheid van de Relative Strenght Indicator te vergroten, hebben wij daar een EA-30 lijn aan toegevoegd. De EA-30 geeft het exponentieel voortschrijdende gemiddelde over 30 dagen weer. U zou tevens de MA-30 kunnen gebruiken welke het ongewogen voortschrijdende gemiddelde over 30 dagen aantoont. Indien het hier een stijgende lijn betreft, zal de verwachting zijn dat de koers verder gaat stijgen. Een EA-12 of een EA-90 zou u in principe tevens kunnen toepassen; hierdoor kunt u de trend weergeven over een periode van 12 of 90 dagen.

In ons geval loopt de RS-lijn niet horizontaal, hetgeen aangeeft dat de koers van het aandeel niet meeloopt met die van de marktindex. Wij hebben hier dus te maken met een Outperformer: een aandeel dat beter presteert dan de marktindex. Aangezien de RS-lijn gelang tijd een stijgend verloop laat zien, zou al rond 12 januari een koopsignaal afgegeven kunnen worden aangezien op dat punt de RS-lijn de EA-lijn opwaarts kruist. Doordat de EA-30 tevens aan het stijgen is, wordt de betrouwbaarheid van het koopsignaal vergroot.

Nasdaq met EA-30

Grafiek Nasdaq (marktindex) gecombineerd met een EA-30

 

Starbucks met Nasdaq met EA-30

Grafiek Starbucks/Nasdaq (Relative Strength) gecombineerd met een EA-30

 

Direct CFD’s kopen of verkopen?

Broker Plus500 logo

*Voorwaarden van toepassing

  • Rating: 9,2
  • Binnen 5 minuten geregeld!
Open gratis demo account en ontvang €40.000!  

CFD's zijn complexe producten met een hoog risico om geld te verliezen vanwege de hefboom. Tussen 74-89% van de particuliere beleggers verliest geld met het handelen in CFD's. Bedenk daarom of je het hoge risico om geld te verliezen kunt dragen.