Google
Google

Rating

Wat is een rating?

DeBeleggen in trackers rating van een onderneming geeft aan in hoeverre deze kredietwaardig is. De Triple A rating is de hoogst mogelijke en geeft aan dat een onderneming financieel zeer gezond is. De grote ratingbureau’s zijn afkomstig uit Amerika en richten zich niet alleen op financiële bedrijven en instellingen, maar ook op de rest van de markt en bijvoorbeeld landen die obligaties uitgeven.

Als belegger kunt u de rating van een bepaalde onderneming of een bepaald land met obligaties gebruiken om na te gaan in hoeverre een bepaalde belegging aansluit bij het risicoprofiel dat u samen wenst te stellen. De rating bureaus controleren onder andere de financiële gegevens van ondernemingen en landen, maar kijken ook naar verschillende omgevingsfactoren.

 

Keurmerk voor ondernemingen

U kunt de rating van bedrijven zien als een keurmerk, op basis waarvan het mogelijk is om iets te zeggen over de stabiliteit hiervan. In het extreme geval van een C rating of lager spreken we van junk ratings of junk bonds (obligaties) en loopt u een relatief groot risico dat de onderneming of het land niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen. Het is wat dat betreft een risico om hierin te investeren. Het is verstandiger om op zoek te gaan naar een A-rating of hoger, wanneer u op zoek bent naar een meer betrouwbare belegging, die z’n waarde niet zomaar zal verliezen.

 

Triple A rating

De Triple A (AAA) rating is de hoogst haalbare en geeft aan dat u zich geen enkele zorgen hoeft te maken over uw investering. In dit geval is de kans zeer klein dat een onderneming of een land in de financiële problemen komt. In plaats daarvan kunt u rekenen op een beperkt positief rendement, maar staat daar aan de andere kant wel tegenover dat u zorgt voor een stabiele investering. Het is voor landen en bedrijven interessant om de AAA rating te ontvangen, aangezien dit ervoor zorgt dat ze de mogelijkheid hebben om op een voordelige manier geld te lenen. Ze hebben veel zekerheid te bieden, in ruil waarvoor ze een lagere rente kunnen eisen.

 

Kredietrisico

Op het moment dat er sprake is van een B-rating of lager loopt het kredietrisico flink op. Houd er rekening mee dat de verschillende rating agency’s in Amerika diverse ratings gebruiken om hun onderscheid te maken. Vergelijk de ratings van bijvoorbeeld Standard & Poors en Moody’s door naar de verschillen binnen een rating agency te kijken. Het is lastiger om de bedrijven tussen de verschillende agency’s te vergelijken, aangezien u dan gebruik zo moeten maken van een standaard, om de ratings naar om te rekenen.

 

Verlaging van de rating

Op het moment dat er een verlaging van de rating van een obligatie of een onderneming plaatsvindt dient u er rekening mee te houden dat dit van invloed kan zijn op de koers hiervan. Obligaties verliezen over het algemeen aan waarde, aangezien de zekerheid afneemt en het risico groter wordt. Ook ondernemingen zien de waarde van hun aandelen vaak verdampen wanneer de rating afneemt. Wat dat betreft is het interessant om de ontwikkeling van ratings in de gaten te houden en alert te zijn op eventuele veranderingen die er (binnenkort) kunnen plaatsvinden.