Parabolische SAR

De technische indicator, Parabolische SAR!

De Parabolische SAR staat voor een Stop and Reverse patroon, wat aangeeft welke schommelingen er in de koers plaatsvinden. Dit is een interessante indicator voor onder andere de forex beleggers, aangezien u er hiermee voor kunt zorgen dat u op korte termijn beslissingen kunt nemen op basis van de schommelingen in de koers.

De Parabolische SAR geeft door middel van een puntenlijn aan op welke plaatsen u het best een stop of loss punt kunt gebruiken. De bandbreedte rondom de daadwerkelijke koers is gebaseerd op onder andere de volatiliteit van een bepaalde koers, waardoor u de bewegingen goed in de gaten kunt houden en op waarde kunt schatten.

 

Welles Wilder

De Parabolische SAR werd ontwikkeld door J. Welles Wilder. Hij zorgde hiermee voor een compensatie van de gebreken van andere trendvolgende systemen. Inmiddels is de Parabolische SAR een belangrijke indicator, die door veel handelaren wordt toegepast. Bovendien staat Welles Wilder bekend om meerdere indicatoren, waarmee hij ervoor zorgt dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in de trends die er plaatsvinden binnen de markten.

Markten bevinden zich over het algemeen maar ongeveer 30% van de tijd in een trend, waardoor het van belang is om tijdens die momenten toe te slaan. U zorgt er op die manier voor dat u een aankoop- of verkoopbeslissing kunt nemen, die ook daadwerkelijk een koerswinst op zal leveren. Uiteraard kunt u op basis van de Parabolische SAR zowel een long positie als short positie innemen.

 

Interpretatie

De Parabolische SAR zorgt voor een parabolische grafiek, die zich zowel onder als boven de koers van dat moment kan bewegen. Op het moment dat de parabool zich onder de koers bevindt geeft dit een koopsignaal. Het is op dat moment verstandig om een long positie in te nemen en daarmee te zorgen voor een koerswinst. Bevindt de parabool zich aan de andere kant juist boven de koers? Dan geeft dit een verkoopsignaal af en is het van belang om uw long positie weer van de hand te doen. U kunt bovendien besluiten om een short positie in te nemen, om ook van de neergaande beweging te kunnen profiteren.

 

Vroeg nieuwe trends zien

Dankzij de Parabolische SAR heeft u de mogelijkheid om nieuwe trends relatief snel te herkennen, zodat u daar op de juiste manier in kunt spreken. Het is van belang om de Parabolische SAR voor meerdere markten in de gaten te houden. Op het moment dat er sprake is van een beginnende trend heeft u de mogelijkheid om hier direct op in te zetten. Beweegt de parabool na het inzetten van een trend snel naar de andere kant van de koers? Dan is de kans groot dat de koers niet door zal zetten en is het verstandig om hiermee te stoppen.

 

Wiskundige indicator

De Parabolische SAR is een wiskundige indicator, zoals er daar een aantal van beschikbaar zijn. We noemen dit ook wel kwantitatieve indicatoren, aangezien ze op een wiskundige manier gebruik maken van de historische data. Dit kan overigens ook recentelijke historische data zijn, op basis waarvan het mogelijk is om patronen te herkennen en inschattingen te maken met het oog op de komende tijd.