De ondernemingsdoelstelling is cruciaal voor een goede onderneming!

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen. Om ervoor te zorgen dat alle hoofden dezelfde kant op kijken, zal het bestuur van een organisatie een doelstelling moeten formuleren. Deze doelstelling moet bij iedereen duidelijk zijn. Of u nou belegger of ondernemer bent, zorg er voor uzelf voor dat u ook een goede doelstelling heeft!

 

Ondernemingsdoelstellingen

Als belegger is het erg belangrijk om goed te kijken naar de ondernemingsdoelstellingen die een bedrijf of onderneming heeft. Een onderneming is een (profit)organisatie die streeft naar financieel-economische zelfstandigheid. Dit betekent dat de liquide middelen + de ingaande geldstromen van een onderneming groter moeten zijn dan de uitgaande geldstromen (vooral op de lange termijn). Het kan natuurlijk zo zijn dat er op een bepaald moment meer uitgaande geldstromen dan ingaande gelstromen zijn. Dit is ook niet erg, zolang er op de lange termijn maar wel meer ingaande als uitgaande geldstromen zijn.

 

Aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen globaal in twee groepen worden ingedeeld. Het gaat hierbij om korte termijn aandeelhouders en lange termijn aandeelhouders. Het doel van de korte termijn aandeelhouders is het behalen van een zo hoog mogelijke rentabiliteit op korte termijn. Het gaat hierbij om het behalen van zoveel mogelijk winst in een zo kort mogelijke periode. Lange termijn aandeelhouders streven echter naar een hoge gemiddelde rentabiliteit over een reeks van jaren. Zij zijn niet uit op korte termijn winsten, die later kunnen leiden tot behaalde verliezen of slechte resultaten.

 

Value-based management

Value-based management gaat ervan uit dat het bestuur van een onderneming de belangen van de lange termijn aandeelhouders als uitgangspunt voor zijn beslissingen neemt. Het is een vorm van leidinggeven die gericht is op het creëren van een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde. Een onderneming streeft dan ook naar het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. De raad van bestuur zorgt ervoor dat er evenwicht bestaat tussen de verschillende belangen van stakeholders. De formulering van een ondernemingsdoelstelling is hierbij van groot belang.

 

Balance scorecard

De Balance scorecard is een belangrijke besturingstechniek die waard creatie en de belangen van alle deelnemers binnen een organisatie met elkaar in overeenstemming probeert te brengen. In eerste instantie moet de visie van de onderneming omgezet worden in een strategie, waarbij vier genoemde perspectieven centraal staan. Het gaat hierbij om:

De doelstelling en prestatiemetingen in de Balance scorecard zijn afgeleid van de doelstelling en strategie van de onderneming. Behoorlijk bestuur staat ook centraal bij de Balance scorecard en bij de raad van bestuur.

 

De waarde van een onderneming

De waarde van een onderneming kan zowel op basis van boekhoudkundige maatstaven (boekwaardebalans) als op basis van een economische benadering (marktwaardebalans) worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de aandeelhouderswaarde gaan we uit van de beurswaarde van de aandelen. De beurswaarde is de waarde die de vermogensmarkt aan de aandelen toekent. Ook de partijen die op de vermogensmarkt actief zijn, gaan uit van een economische benadering.

De toekomstige verwachte geldstromen die naar de aandeelhouders en naar de verschaffers van het vreemd vermogen gaan, vormen het uitgangspunt voor het vaststellen van de waarde van het eigen en het vreemd vermogen van de onderneming. Tegenwoordig is het ook zo dat bestuurders van ondernemingen in toenemende mate de economische benadering toepassen.