Leer hier alles over de On Balance Volume Indicator (OBV)

De On Balance Volume Indicator van Joseph Granville is een krachtig middel dat u als belegger zou kunnen gebruiken voor het bepalen van de juiste timing van aan- en verkoop van aandelen.

Indicatorgrafieken geven de relatie weer tussen de hoogste (high), laagste (low), slotkoers (close) en volume op een bepaalde dag. Deze gegevens kunnen tevens gecombineerd worden met de high, low, close en volume uit voorgaande periodes. Iedere indicatorgrafiek bepaalt op een eigen manier de timing van aan- en verkoop van aandelen. De RSI-indicator bepaalt dat op basis van koersbewegingen en de OBV-indicator op basis van volumes die op de beurs verhandeld worden. Om de juiste timing van aan- en verkoop van aandelen te bepalen, is het van belang dat u dagelijks de verhandelde volumes in de gaten te houdt. Ingeval dit niet geschiedt, zal u met valse koop- en verkoopsignalen kampen. De OBV-indicator geeft een cumulatieve waarde aan en dient op de volgende manier berekend te worden:

In de meeste gevallen loopt de OBV-lijn simultaan met de koersgrafiek. In de accumulatiefase zal de OBV-lijn stijgen indien de koersgrafiek stijgt en in de distributiefase zal het tegenovergestelde plaatsvinden; de OBV-lijn daalt indien de koersgrafiek daalt. In het voorbeeld hieronder is duidelijk zichtbaar dat beide lijnen simultaan lopen.

OBV grafiek

 

Op het moment dat de OBV-lijn begint af te wijken van de koersgrafiek, kunnen er twee signalen worden gegeven: een koop- en een verkoopsignaal. Indien de toppen en bodems van de koersgrafiek dalen, terwijl de toppen en bodems van de OBV-lijn stijgen, wordt er een koopsignaal gegeven. Indien de toppen en bodems van de koersgrafiek stijgen, terwijl de toppen en bodems van de OBV-lijn dalen, wordt er een verkoopsignaal gegeven.

In het voorbeeld hieronder kunt u zien dat de toppen van de OBV-lijn dalen terwijl de koersgrafiek aan het stijgen is. In dit geval wordt er dus een verkoopsignaal gegeven. Aan de oranje lijn kunt u zien dat de koers stijgt, terwijl de belangstelling van beleggers aan het dalen is. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat een verdere koersstijging onwaarschijnlijk is. Indien u naar de rode lijn kijkt, is de koers anders dan verwacht verder aan het stijgen maar de OBV-lijn waarschuwt ons dat aan deze koersstijgingen weinig vertrouwen van kopers ten grondslag ligt. Mits u op het juiste moment actie onderneemt, kunt uw vermogen beschermen tegen de daling. Ingeval u een optie had genomen, had u tevens winst uit deze koersdaling kunnen behalen.

OBV indicator