LiquiditeitsbegrotingLiquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting noemen we ook wel de cashflowbegroting en heeft betrekking op de verwachte inkomsten en uitgaven voor een onderneming. Het zorgt er samen met de begin- en eindbalans en de winst- en verliesrekening voor dat u de mogelijkheid heeft om u een goed beeld te vormen van de situatie van een onderneming waarin u wenst te investeren.

Geeft de liquiditeitsbegroting bijvoorbeeld aan dat er de komende tijd voldoende kapitaal beschikbaar zal zijn voor nieuwe investeringen? Dan is de kans groot dat de aandeelhouders daar op een positieve manier op zullen reageren en de waarde van het aandeel op zal lopen.

 

Free cash flow

Het is binnen de liquiditeitsbegroting onder andere interessant om op zoek te gaan naar de free cash flow. Over het algemeen maakt men de begroting per kwartaal en komt men uiteindelijk uit op deze free cash flow. Dit is het bedrag dat de onderneming beschikbaar heeft om uitgaven te doen, bijvoorbeeld aan nieuwe investeringen. De verschillende verwachte uitgaven worden verzameld, net als de opbrengsten die men aan de andere kant verwacht. Dit leidt uiteindelijk tot een bepaalde mate van liquiditeit, die de onderneming kan gebruiken om zowel aan de verplichtingen op korte als lange termijn te kunnen voldoen.

 

Investeren

De liquiditeitsbegroting geeft onder andere aan welke mogelijkheden een onderneming heeft om investeringen te doen. Dit is van groot belang binnen de fundamentele analyse, aangezien u daarmee na kunt gaan in hoeverre de onderneming de mogelijkheid heeft om aandeelhouders in de toekomst aan te spreken. Het zijn de ondernemingen die grote investeringen kunnen doen die over het algemeen veel aandacht van aandeelhouders weten te trekken. Op het moment dat het gaat om investeringen met een positieve verwachte waarde zal de economische kracht van de onderneming toenemen en loopt ook de waarde van het aandeel op.

 

Kortlopende verplichtingen

Aan de andere kant geeft de liquiditeitsbegroting inzicht in de mate waarin men in staat zal zijn om op korte termijn aan de lopende verplichtingen te voldoen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het inkopen van de voorraden en het terugbetalen van de schulden op de korte termijn?

Ondernemingen hebben te maken met een groot aantal verplichtingen op de korte termijn, waardoor er daarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar dienen te zijn. U kunt dit zelf nagaan aan de hand van de liquiditeitsbegroting, al dient u er rekening mee te houden dat het in dat geval gaat om een verwachting vanuit de onderneming, niet om gerealiseerde resultaten.

 

Ontvangsten en uitgaven

Binnen de liquiditeitsbegroting gaat de onderneming uit van bepaalde verwachte ontvangsten en uitgaven, het gaat niet om de opbrengsten en kosten zoals die daadwerkelijk plaatsvinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verwachte inkomsten op de liquiditeitsbegroting te plaatsen, terwijl ze pas na het realiseren een plaats kunnen krijgen op de winst- en verliesrekening. Wat dat betreft dient u er rekening mee te houden dat de liquiditeitsbegroting uiteindelijk anders uit kan vallen dan de resultatenrekening. Ondernemingen dienen zich echter aan een aantal richtlijnen te houden, waardoor dit doorgaans een uitstekend beeld geeft van wat u kunt verwachten.

 

Fundamentele analyse

Dankzij de fundamentele analyse heeft u de mogelijkheid om na te gaan hoe de onderneming er op dit moment voor staat en wat u in de toekomst kunt verwachten. Gebruik de gegevens uit onder andere de liquiditeitsbegroting om na te gaan of een onderneming investeringen kan doen en of het er daarnaast voldoende sterk voor staat om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen.

Indien u een goede analyse maakt kunt u op basis daarvan een aankoop van aandelen doen. Houd er rekening mee dat bijvoorbeeld een goede liquiditeitsbegroting over het algemeen een invloed op de lange termijn heeft, dus dat er in de tussentijd schommelingen van de koers plaats kunnen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *