Hoe werkt de liquiditeit?

De liquiditeit vLiquiditeitan een onderneming geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is om aan de verplichtingen op de korte termijn te voldoen. De onderneming dient inkopen te doen, het personeel te betalen en bijvoorbeeld rente te vergoeden over de kortlopende schulden. Aan de andere kant heeft de onderneming inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van voorraden of het aanbieden van diensten. Daarnaast is er eventueel een post met cash geld beschikbaar, dat de onderneming kan gebruiken om voldoende liquide te blijven. Op het moment dat de liquiditeit van een onderneming te ver daalt kan het zijn dat deze in de financiële problemen komt en het niet langer verstandig is om hierin te investeren.

 

Liquiditeit berekenen

U kunt de liquiditeit berekenen aan de hand van enkele kengetallen, die u kunt gebruiken binnen de ratio’s. Maak bijvoorbeeld gebruik van de current ratio om na te gaan of de combinatie van voorraad en geld in kas voldoende is om aan de kortetermijnverplichtingen te voldoen. Wilt u de voorraden liever buiten schot houden? Maak dan gebruik van de quick ratio. Ten derde is het verstandig om het nettowerkkapitaal te berekenen. Aan de hand van deze berekeningen heeft u de mogelijkheid om een inschatting te maken van de liquiditeit van een bepaalde onderneming, zodat u op basis daarvan beslissingen kunt nemen. Bekijk ook de onderstaande video om meer inzichten te krijgen in het berekenen van de liquiditeit.


 

Lopende betalingsverplichtingen

De liquiditeit richt zich anders dan de solvabiliteit of bijvoorbeeld de rentabiliteit heel duidelijk op de lopende betalingsverplichtingen. Het gaat om de lopende zaken voor de onderneming, waar men op de korte termijn of doorlopend mee te maken heeft. Langlopende leningen spelen wat dat betreft geen rol en ook andere verplichtingen voor op de lange termijn blijven buiten schot. Het is bij een berekening van de liquiditeit van een onderneming in ieder geval van belang om de twee varianten goed uit elkaar te houden. Maar een onderscheid tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit van een bedrijf.

 

Dynamische liquiditeit

De dynamische liquiditeit richt zich vooral op de inkomende en uitgaande geldstromen van dat moment. Op het moment dat de uitgaande geldstroom groter is of zal worden, dan de inkomende geldstroom, dient de onderneming gebruik te maken van de reserves. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn, maar het is binnen de fundamentele analyse van belang om hier aandacht aan te besteden en er rekening mee te houden. De geldstromen worden vooraf ingeschat, door een liquiditeitsbegroting op te stellen. Het is op basis daarvan mogelijk om de dynamische liquiditeit van een bepaalde onderneming te berekenen.

 

Statische liquiditeit

Aan de andere kant kunt u een berekening maken van de statische liquiditeit, een berekening die een vast onderdeel uitmaakt van bijna iedere fundamentele analyse. U kunt gebruik maken van de verschillende kengetallen, zoals die in het financieel jaarverslag van de onderneming terug te vinden zijn. De statische liquiditeit heeft betrekking op het vermogen van een onderneming om met de vlottende activa op korte termijn te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen op de korte termijn. Onder de vlottende activa vallen onder andere de voorraden en het geld in kas, al worden de voorraden ook wel eens buiten schot gelaten binnen berekeningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *