Wat bepaald een entry punt?

Een entry Entry puntpoint of entry punt is het moment waarop u instapt met een bepaalde belegging. Het is uiteraard de kunst om in te stappen wanneer de koers zich op een laag punt bevindt, om vervolgens weer uit te stappen zodra de koersstijging plaats heeft gevonden. Indien u dat regelmatig goed doet heeft u de mogelijkheid om aantrekkelijke rendementen te maken op uw investeringen. Met name binnen het daytraden is het van groot belang om uw entry punt nauwkeurig te kiezen. Indien u investeert voor op de lange termijn is dit minder van belang, aangezien een eerste kleine koersdaling dan niet direct tot verliezen op de langere termijn hoeft te zorgen.

 

Trend reversal

U kunt het ideale entry point op een aantal verschillende manieren bepalen. U kunt onder andere gebruik maken van de technische analyse, waarbij het van belang is om goed te kijken naar de indicatoren die er beschikbaar zijn. U kunt onder andere gebruik maken van de bollinger bands, maar daarnaast kijken naar het moving average, de relative strength index of bijvoorbeeld de price volume trend. De verschillende indicatoren kunnen u op basis van een lijngrafiek of de bekende candlechart sticks aangeven of er sprake is van een bepaalde trend.

Het is bij het bepalen van een entry punt op basis van de technische analyse van belang om een trend reversal te voorspellen. U kunt inhaken op een bepaalde trend, maar u maakt in dat geval slechts beperkt gebruik van de stijging van de koers. Het is interessanter om het punt te voorspellen, waarop een dalende trend zich omkeert en er een stijging plaats zal vinden. Des te beter u erin slaagt om dit punt te kiezen, des te groter het rendement zal zijn dat u kunt maken. Wat dat betreft is het binnen de technische analyse van belang om op zoek te gaan naar een trend reversal, om het ideale entry punt te bepalen.

 

Fundamentele analyse

Daarnaast kunt u gebruik maken van de fundamentele analyse, om na te gaan wat het ideale entry punt is. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u een goed beeld krijgt van de financiële gezondheid van een onderneming. Uiteindelijk is het van belang om na te gaan of er sprake is van een onderwaardering van de aandelen. U kunt onder andere kijken naar het eigen vermogen per aandeel, maar ook ratio’s als de current ratio en de quick ratio kunnen u meer vertellen over de conditie van de onderneming.

Indien u op basis van de fundamentele analyse ontdekt dat u een onderneming gevonden heeft waarbij sprake is van een onderwaardering, is het verstandig om na te gaan hoe de koers zich de komende tijd waarschijnlijk zal ontwikkelen. U kunt dit natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het is wel mogelijk om ook een technische analyse uit te voeren en daarnaast bijvoorbeeld te kijken naar meerdere indicatoren. Het is de combinatie van deze gegevens die u met meer zekerheid aan kan geven of het verstandig is om een bepaalde investering te doen. Vervolgens kunt u onder andere nagaan of de investering past binnen het risicoprofiel zoals u dat samen wenst te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *