Wat is het eigen vermogen per aandeel?Eigen vermogen per aandeel

Het eigen vermogen per aandeel geeft een goed beeld van de huidige koers van een bepaald aandeel. Indien u hierin wilt beleggen is het immers goed om te weten of er sprake is van een overwaardering, of wellicht een onderwaardering. U kunt op basis van die informatie besluiten om nog even te wachten met een investering, of direct in te stappen en te wachten tot op het moment dat de onderwaardering uit de markt verdwijnt. U kunt zelf het eigen vermogen per aandeel berekenen, om na te gaan of dit een goed moment is om in te stappen met uw belegging.

 

Bereken het eigen vermogen per aandeel

U kunt het eigen vermogen per aandeel berekenen door uit te gaan van allereerst het aandelenkapitaal zoals dat op dit moment uitstaat. U kunt de gegevens hierover vinden in het financiële jaarverslag van de onderneming. Tel hier vervolgens de reserves bij om, om tot het totale eigen vermogen te komen. Vervolgens kunt u dit aantal delen door het aantal uitstaande aandelen. Houd er rekening mee dat het van belang is om alleen de gewone aandelen mee te nemen. U kunt op basis hiervan het eigen vermogen per aandeel berekenen, iets dat binnen vaktermen ook wel wordt aangeduid met de intrinsieke waarde.

 

Hogere beurskoers

Op het moment dat de beurskoers een stuk hoger ligt dan de intrinsieke waarde of het eigen vermogen per aandeel is het van belang om er rekening mee te houden dat er sprake kan zijn van een overwaardering. Beleggers kunnen de prijs van een aantal opdrijven door dit massaal aan te willen kopen. Daarnaast kunnen positieve berichten over de onderneming of de toekomst van de markt ervoor zorgen dat de prijs van een aandeel hoger op zal lopen dan het eigen vermogen per aandeel.

 

Lagere beurskoers

Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van een relatief lage beurskoers. Indien de onderneming slechts jaarcijfers presenteert of de analisten verwachten dat dit het geval zal zijn is de kans groot dat de beurskoers niet boven het eigen vermogen per aandeel uit zal komen. In dat geval is er sprake van een onderwaardering van het aandeel. Het is dan aan u om in te schatten of de waarde van het aandeel zich zal herstellen, of dat de waarde van de onderneming daadwerkelijk gedaald is. Indien er sprake is van een onderwaardering van het aandeel is de kans groot dat de koers op termijn flink zal oplopen.

 

Signaal naar de markt

Uiteraard geeft de verhouding tussen de huidige beurskoers en het eigen vermogen per aandeel een belangrijk signaal af, met het oog op de koopargumenten. Zodra het eigen vermogen per aandeel groter is dan de beurskoers van dat moment zullen beleggers op basis van een fundamentele analyse besluiten om het aandeel aan te kopen en vice versa zullen zij het aandeel juist van de hand willen doen. Dit kan de prijs uiteindelijk verder opdrijven of juist omlaag brengen. Houd hier rekening mee op het moment dat u een berekening maakt van het eigen vermogen per aandeel, om op basis daarvan een mogelijke koop- of verkoopbeslissing te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *