Leer hier alles over de DOW theory!

De Dow theory is één van de meest gebruikte theorieën van de technische analyse. Deze theorie werd door Charles Dow, die wordt beschouwd als de grondlegger van de methode van de technische analyse, beschreven in zijn artikelen in de Wall Street Journal. De Dow theory berust op zes basisbeginselen die wij nu zullen gaan behandelen.

 

Breng hier uw kennis over de Dow Theory in de praktijk!

 

1. De markt verdisconteert alles

Charles Dow gaf aan dat alle informatie die de vraag of aanbod kunnen beïnvloeden, verdisconteert worden in de markten en weerspiegeld worden in de aandelen en indices. Hierin kunnen wij een gelijkenis zien met de Efficiënte Markt Hypothese.

 

2. De markt bestaat uit drie trendbewegingen

Volgens Charles Dow kan er van een opgaande beweging (up-trend) worden gesproken indien er hogere toppen en bodems worden gevormd. Een neergaande beweging (down-trend) geeft lagere toppen en bodems aan. Charles Dow identificeert drie trendbewegingen:

De primaire trend geeft de hoofdbeweging aan die over het algemeen meer dan 1 jaar voortduurt. De meeste beleggers houden voornamelijk deze trend in de gaten om bewegingen in het koersverloop te signaleren. Voor beleggers is het lastig om te bepalen wanneer een trendommekeer zal geschieden maar aan de hand van de indicatoren is het mogelijk deze te signaleren.

trends dow theoryDe secundaire trend geeft de correctiebeweging aan die een periode van drie weken tot drie maanden voortduurt op de aandelenmarkten. Deze heeft een herstellende of een corrigerende reactie binnen de primaire trend. Binnen een opgaande (neergaande) primaire trend zal er een neergaande (opgaande) secundaire trend zichtbaar zijn.

De tertiaire trend geeft de kortetermijnbeweging aan die een periode van minder dan drie weken voortduurt. Deze trend geeft de dagelijkse koersfluctuaties van aandelen weer. De tertiaire trend is voornamelijk voor beleggers in de termijn- en optiehandel van grote belang aangezien deze dagelijkse koersfluctuaties de juiste timing voor short of long posities kunnen bepalen. Een belegger dient het groter plaatje te zien en hierom is het van belang dat u zich niet enkel de tertiaire trend in uw analyse betrekt aangezien de kans op foutieve voorspellingen dan zal gaan toenemen.

 

 3. De primaire trend vindt plaats in drie fasen

3 fasen dow theoryDe eerste fase is de accumulatiefase waarin de meeste geïnformeerde beleggers besluiten bepaalde aandelen te kopen (opgaande trend) of te verkopen (neergaande trend). Deze fase is zichtbaar aan het eind van een trend wanneer het negatieve of positieve nieuws verdisconteerd is in de aandelenmarkt.

In de tweede fase zijn de meeste trendvolgers actief. Nadat de meeste geïnformeerde beleggers de markt hebben betreden, zal de accumulatiefase overgaan in de deelnemingsfase. Deze vindt plaats als de koersen sneller gaan stijgen en het fundamentele en economische nieuws verbetert.

In de derde fase zullen de meeste beleggers in de aandelenmarkt stappen doordat het positieve nieuws publiekelijk wordt verspreid en steeds meer aangedikt. In dit geval zullen de meeste geïnformeerde beleggers hun aandelen spreiden of verkopen aan de nieuwe marktintreders.

 

 4. Marktgemiddelden moeten elkaar bevestigen

Charles Dow ging ervan uit dat divergentie enkel gesignaleerd kan worden indien indices, in zijn geval de Industrial en Rail indices, qua richting overeenkomen. Indien de ene index een opgaande primaire trend signaleert en de andere houdt een neergaande primaire trend aan, dan blijft de aanwezige trendbeweging in de aandelenmarkt intact.

 

 5. Volume dient de trendbeweging van aandelen te bevestigen

Charles Dow gaf aan dat de hoeveelheid verhandelde aandelen signalen van de trendbeweging kunnen bevestigen. Het volume dient te bewegen in de richting van de trend. Dit houdt in dat de volume dient toe te nemen bij koersstijgingen indien de primaire trend opwaarts. Indien de koers aan het dalen is, dient de volume af te nemen. Bij een neerwaartse primaire trend dient de volume toe te nemen indien de koers aan het dalen. Bij een stijgende koers dient de volume in dit geval toe te nemen.

 

 6. Trend blijft van kracht totdat een omkeer wordt gesignaleerd

De laatste veronderstelling duidt aan dat een trendbeweging op de aandelenmarkt van kracht blijft totdat signalen een omkeer aangeven. Hierbij is het van belang om een duidelijke onderscheid te zien tussen een omkeer in de primaire en secundaire trend.

 

 

Kritiek op de Dow theory

De eerste kritiek op de Dow theory is dat het signalen afgeeft die vaak te laat komen. Indien een neergaande trend overgaat tot een opgaande trend wordt volgens de Dow theory een koopsignaal meestal in de tweede fase afgegeven. Indien u een betrouwbaar signaal tot een omkeer afwacht, kan het zo zijn dat de koers in de tussentijd al een omkeer gemaakt heeft. Verder wordt er als kritiek opgevoerd dat de economie en indices in de tussentijd zijn veranderd. De link tussen de indices die Charles Dow hanteerde is verzwakt waardoor u meer indices dient te analysen. Hierbij zit de risico aan vast dat de nauwkeurigheid van de Dow theory afneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *