Wat is het belang van behoorlijk bestuur?Behoorlijk bestuur

Besturing van organisaties is het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen, mits bedrijfsprocessen op een effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd. Om gestelde doelen te behalen, moeten ondernemingen ook voldoen aan bepaalde richtlijnen. Behoorlijk bestuur is hierbij natuurlijk cruciaal. In 1997 heeft de toenmalige Commissie-Peters veertig aanbevelingen uitgebracht met betrekking tot goed bestuur, adequaat toezicht en het afleggen van verantwoording.

De Comissie-Peters was in het leven geroepen, omdat er bedrijven waren die teveel hun eigen belangen voorop stelden. Er waren verslaggevingsschandelen, er was een agressief overnamebeleid en een agressief financieringsbeleid. Er bestond ook een drang tot meer transparantie en verantwoording. Dit ook om aandeelhouders te beschermen en het beleggen iets inzichtelijker te maken.

 

Corporate governance in Nederland

Behoorlijk bestuur is erg belangrijk voor elk bedrijf. Behoorlijk bestuur heeft als doel dat het ondernemingsbestuur in politiek, sociaal, economisch en ethisch opzicht verantwoorde keuzen maakt.

In Nederland is de Code Commissie-Tabaksblat van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. De code roept op tot zelfregulatie en bezit de sleutelwoorden transparantie en verantwoording. De code is gebaseerd op het principe ”Pas toe of leg uit”. Wanneer een beursgenoteerde onderneming zich niet aan de richtlijnen van de code houdt, zal de onderneming uit moeten leggen waarom ze dit niet doet. De meeste ondernemingen passen de code echter gewoon volledig toe, maar het is in Nederland dus niet verplicht om de code volledig toe te passen!

Er zijn een aantal punten die in de Code Tabaksblat staan. Het gaat hierbij om onder andere:

Behoorlijk bestuur

 

Corporate governance in het buitenland

Het opstellen van codes voor corporate governance is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid. Ook in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland zijn gedragsregels voor ondernemingen opgesteld.

In de Verenigdse Staten bestaat er de ‘Sarbanes-Oxley Act’. Deze code is in tegenstelling tot Nederland een wet. Beursgenoteerde bedrijven in de VS moeten dus altijd voldoen aan de ‘Sarbanes-Oxley Act’. Het principe ‘Pas toe of leg uit’ is hierbij dus niet van toepassing. Een belangrijk gedeelte van de ‘Sarbanes-Oxley Act’ is dat bestuursvoorzitters en financiële bestuursleden schriftelijk moeten verklaren dat hun boekhouding klopt. Als dit achteraf niet zo blijkt te zijn, kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd!

 

Het belang van behoorlijk bestuur

Het belang van behoorlijk bestuur mag niet worden onderschat! Ondernemingen kunnen bij slecht bestuur ook slecht gaan presteren op de beurs. Wanneer u een aandeel heeft van een onderneming met slecht bestuur, is dit toch een gevaarlijk spelletje. Bij het kopen van aandelen op de lange termijn is het erg verstandig om eens goed te kijken naar het management en het verleden hierbij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *