Alligator

De alligator indicatorAlligator

De Alligator maakt onderdeel uit van de technische analyse en zorgt ervoor dat u de mogelijkheid heeft om een trend te herkennen. Dit is heel interessant, aangezien dat de momenten zijn waarop u een positie in kunt nemen. Dankzij de trends is het mogelijk om een koerswinst te maken, met behulp van een long of een short positie in een bepaald effect.

 

Trends herkennen

Ongeveer 70% van de tijd is er geen sprake van een trend binnen aandelen en obligaties. Het is daarom heel interessant om trends te herkennen en er daarmee voor te zorgen dat u op het juiste moment in kunt stappen. U kunt de Alligator gebruiken om een bepaalde markt te screenen op de aanwezigheid van trends. Geeft de Alligator aan dat er geen sprake is van een trendbeweging? Dan kunt u deze markt laten voor wat deze is en is het verstandig om nog even verder te kijken.

 

Blauwe lijn

De Alligator maakt gebruik van drie verschillende gemiddelden, in de vorm van een rode, een groene en een blauwe lijn. Samen zorgen ze voor een compleet beeld met betrekking tot de trend waar eventueel sprake van is. De blauwe lijn noemen we ook wel de kaak van de Alligator en staat voor een gemiddelde over 13 perioden. Deze zijn 8 perioden naar voren geschoven. Dit geeft een eerste indicatie van de ontwikkeling van het effect.

 

Rode lijn

Het is daarnaast van belang om rekening te houden met de rode lijn, aangezien dit de tanden van de Alligator zijn. Dit is een gemiddelde over 8 perioden, die 5 perioden naar voren werden geschoven. Het is van belang om de ontwikkelingen van de lijnen ten opzichte van elkaar in de gaten te houden.

 

Groene lijn

Ten derde is er een groene lijn aanwezig binnen de Alligator. Deze lijn staat voor de lippen van de krokodil en geeft het gemiddelde van de afgelopen 5 perioden. Deze zijn 3 perioden naar voren geschoven en zorgen ervoor dat er een compleet beeld ontstaat met betrekking tot de ontwikkeling. Zijn de kaken, de tanden en de lippen ‘gesloten’? Dan is er geen sprake van een trend. Des te langer dit duurt, des te groter de trendontwikkeling vervolgens over het algemeen zal zijn.

 

Positie innemen en sluiten

Zodra de drie lijnen uit elkaar gaan is er sprake van een geeuw van de Alligator. Dit is het moment om een positie in te nemen, aangezien er een trend op het punt van ontwikkeling staat. Vervolgens zal de trend even aanhouden en is het als belegger mogelijk om een koerswinst te maken. Komen de lijnen weer bij elkaar? Dan is dit het einde van de trend. Het is op dat moment verstandig om de positie weer te sluiten en er daarmee voor te zorgen dat u weer op tijd uit kunt stappen.

 

Geef een reactie