Wat is agio en disagio?Agio en disagio

Agio en disagio zijn het tegenovergestelde van elkaar en hebben betrekking op de waarde van een aandeel, ten opzichte van de nominale waarde. Op het moment dat beleggers vertrouwen hebben in een onderneming en de financiële kracht hiervan, is de kans groot dat de prijs die zij wensen te betalen op zal lopen. Aan de andere kant kan een gebrek aan vertrouwen ervoor zorgen dat zij juist bereid zijn minder te betalen.

Breng hier uw kennis in de praktijk!

 

Nominale waarde

De nominale waarde van een aandeel blijft altijd bestaan, ook wanneer de koers wijzigt. De nominale waarde zorgt ervoor dat de onderneming de mogelijkheid heeft om een bepaald kapitaal aan aandelen uit te zetten, om dit aan te trekken en daarmee te zorgen voor de financiering van de onderneming. Op het moment dat beleggers al direct veel vertrouwen hebben in de onderneming, zal er agio ontstaan. Aan de andere kant kan er disagio ontstaan wanneer het minder goed gaat met de onderneming.

 

Wat betekent agio?

Op het moment dat een belegger vertrouwen heeft in de toekomst van een onderneming, of onder de indruk is van de huidige prestaties is de kans groot dat hij of zij meer voor een aandeel wenst te betalen, dan de nominale waarde. De belegger neemt in de waarde namelijk ook de winst mee die er in de toekomst zal ontstaan. Het agio is dat op dat moment de waarde bovenop de nominale waarde, die beleggers wensen te betalen. Wat dat betreft is de prijs of de koers van een aandeel opgebouwd uit de nominale waarde, plus het agio.

Wat is Disagio

Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van disagio. Op het moment dat een onderneming slechte resultaten laat zien, of het bestuur onvoldoende bekwaam is, is de kans groot dat de waarde van een aandeel af zal nemen. De koers zakt dan onder de nominale waarde, waardoor er sprake is van disagio. Het is mogelijk dat de koers zakt tot een nominaal niveau (pari) of deze daaronder duikt en er een waarde beneden pari ontstaat.

Agio en disagio komen voor bij aandelen, maar ook bij obligaties die ondernemingen en overheden uitgeven. Houd hier rekening mee bij het bepalen van uw investering, aangezien het wat zegt over het vertrouwen van beleggers in ondernemingen.

Uitgifte beneden pari

Ondernemingen die te maken hebben met disagio op hun aandelen kunnen overigens niet zomaar besluiten om nieuwe aandelen uit te geven. Ze mogen dit wettelijk gezien niet beneden pari doen, waardoor ze de aandelen minimaal tegen de nominale waarde dienen te doen. Deze waarde ligt echter hoger dan de waarde die beleggers bereid zijn te betalen. De onderneming kan er op die manier vrij zeker van zijn dat het zeer lastig wordt om de aandelen uit te geven en daarmee te zorgen voor nieuw kapitaal binnen de organisatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.