Tips voor gevorderden

tips voor gevorderdenBekijk ook de beleggingstips voor gevorderden

Heeft u als belegger al wat meer ervaring en wilt u graag gebruik maken van enkele aanvullende opties en mogelijkheden? Denk dan onder andere na over de automatische stop orders die u kunt gebruiken, maar ook over de opties en warrants, de derivaten die het mogelijk maken om buiten de actuele koers zelf om toch een aantrekkelijk rendement te maken. Dit zijn de mogelijkheden voor gevorderden, aangezien u kiest voor meer abstracte investeringen. In vergelijking tot de meer concrete beleggingen voor beginners dient u de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en goed te begrijpen hoe u belegt en wat dit u op kan leveren.

 

Stop-limiet order

De stop limiet order is de meest bekende order, die de automatische variant vormt van een limietorder. Deze wordt actief op het moment dat de triggerprijs gehaald wordt. Stel dat u het aandeel KLM bijvoorbeeld een verkooporder meegeeft met €8,25 al limiet en €9 als stop (trigger). Indien de koers op dit moment €7,75 is komt deze niet in het orderboek terecht, omdat de waarde te laag is. Haalt de koers echter de waarde van €9, dan gaat er een verkooporder naar de beurs met een limiet van €8,25. De order komt uiteindelijk alleen tot uitvoering wanneer de koers ook daadwerkelijk weer zakt tot €8,25 of lager.

 

Stop-loss orders

De stop loss orders lijken in een aantal elementen op de stop limiet orders, maar zitten toch net iets anders in elkaar. Op het moment dat de koers de trigger bereikt wordt er namelijk geen limietorder actief, maar is er sprake van een bestensorder. Dat betekent dat de order hoe dan ook uitgevoerd zal worden, iets dat met de stop limiet order niet het geval is. Professionele beleggers gebruiken deze order om effecten te kopen of verkopen wanneer de koers door een bepaalde grens heen weet te breken.

 Tips voor gevorderden  

Beleggen in derivaten

Daarnaast kunt u beleggen in derivaten, waarmee u de mogelijkheid heeft om ook buiten de koers op de beurs zelf te beleggen. U kunt een rendement maken op het moment dat u een long position inneemt en de koers oploopt, maar u kunt daarnaast gebruik maken van opties en warrants. Warrants lijken op opties, al zijn het de bedrijven die deze zelf uitgeven, in tegenstelling tot de opties die afkomstig zijn van de beurzen. Met een optie heeft u het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen, maar heeft u daar niet de plicht toe. Houd er rekening mee dat u alleen met opties short kunt gaan, dit kan niet met warrants.

 

Opties

Met een optie heeft u het recht (en dus niet de plicht) om een aandeel, of de onderliggende waarde hiervan, te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Opties kennen hierbij een bepaalde looptijd. Opties komen ook voor in de huizenmarkt. Wanneer een potentiële koper bij de verkoper een optie aanvraagt, mag de verkoper het huis een aantal dag niet verkopen.

Call optie

Bij een call optie heeft u het recht om een om een effect tegen een bepaalde prijs aan te schaffen. Het bedrag waarvoor de optie wordt verkocht wordt ook wel de optiepremie genoemd. De persoon die de call optie schrijft, verplicht zich ertoe om het effect ook werkelijk tegen de vooraf afgesproken prijs te verkopen.

Put optie

Bij een putoptie gaat het juist om het recht om een effect voor een bepaalde prijs te verkopen. Zo kan de koper van deze optie zijn effecten dus “verzekeren” van een bepaalde prijs. Voor deze zekerheid worden echter wel extra kosten betaald. Over het algemeen worden opties gekocht voor de volgende situaties:

  • Het kopen van een call optie om zo het rendement van de belegging te vergroten
  • Het kopen van een put optie wanneer de verwachting is dat het effect in waarde gaat dalen
  • Het kopen van een put optie om de portefeuille te beschermen tegen koersdalingen

De opties worden uitgegeven door een schrijver. Deze schrijver schrijft als het ware een verplichting uit die door een koper kan worden aangeschaft. Dit is vaak een risicovolle tak van het handelen op de beurs, en daarom ook niet aan te raden voor beginners.

Het is goed mogelijk om uw portefeuille te beschermen tegen waardedaling door het gebruik van put opties. U kunt dan namelijk uw effecten blijven verkopen tegen de vooraf afgesproken prijs. Het rendement zal wel lager uitvallen. Het verkrijgen van deze zekerheid is immers niet gratis. Het is niet nodig om uw rechten uit te oefenen. Wanneer de effecten in waarden stijgen kunt u ze gewoon tegen de marktwaarde verkopen. U hebt dan wel betaald voor de rechten en u rendement zult dus lager uitvallen.

 

Turbo’s

Tenslotte kunt u als meer gevorderde belegger gebruik maken van turbo’s, die u zowel bij de grote banken als de kleine online brokers als Plus500 kunt vinden. U maakt gebruik van leverage, een vorm van geld lenen die u in de meeste gevallen maar kort aan zal houden. U gebruikt dit geld om met een relatief kleine storting toch een groot bedrag in te kunnen zetten. Dit vergroot het netto rendement indien u winst weet te maken, maar zorgt er aan de andere kant ook voor dat het risico toeneemt.

 

Geef een reactie