Lees hier alles over de Yield en de Yield-curveYield

Yield staat voor het rendement van obligaties, het bedrag dat ze op kunnen leveren wanneer u besluit hierin te investeren. De yield curve heeft echter betrekking op de verhouding van het rendement van verschillende obligaties, bijvoorbeeld met een kortere of langere looptijd, of met een hoger of lager kredietrisico. We spreken van een normale yield curve op het moment dat een langere looptijd een hogere yield oplevert en ditzelfde geldt voor een hoger kredietrisico. Theoretisch kunnen we echter te maken krijgen met een inverse yield curve of een flat curve, al komt dit slechts beperkt voor.

 

Wat is yield?

Yield staat voor het rendement dat we kunnen maken op een bepaalde investering. Het is een term vanuit het Amerikaanse Engels, dat we met name gebruiken om na te gaan in hoeverre de obligaties een goede basis vormen om te investeren. Op het moment dat de yield relatief laag uitvalt wordt het minder aantrekkelijk om een bepaalde obligatie aan te kopen en is de kans groot dat de waarde hiervan zal dalen. Aan de andere kant kan een hogere yield er daarmee ook voor zorgen dat de waarde van obligaties op begint te lopen en het aantrekkelijk wordt om hierin te investeren.

 

Normale yield curve

Normaal gesproken zal de yield van een kort lopende obligatie lager liggen dan die van een obligatie met een langere looptijd. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we op die manier minder inflatierisico lopen, waardoor hier een lagere beloning tegenover mag staat. Op het moment dat we de verschillende yields van de obligaties bij elkaar plotten ontstaat er een yield curve. Dit helpt ons onder andere om een keuze te maken uit de verschillende looptijden die er beschikbaar zijn. Veel van de beleggers wensen een bepaald rendement in vergelijking tot het risico dat ze lopen en maken daarvoor dankbaar gebruik van de curves die er beschikbaar zijn.

 

Inverse yield curve

We hebben echter niet altijd te maken met een normale yield curve, aangezien zich ook minder reguliere situaties voor kunnen doen. Is er bijvoorbeeld sprake van een onstuimige conjunctuur of begint de inflatie op te lopen? Dan heeft de Centrale Bank mogelijkheden om in te grijpen en kan het er bijvoorbeeld voor zorgen dat de yield op kortlopende obligaties hoger op zal lopen dan die van langlopende obligaties. In deze omgekeerde situatie spreken we van een inverse yield curve. Houd er rekening mee dat dit een behoorlijk uitzonderlijke situatie is, die we over het algemeen maar weinig tegenkomen.

 

Flat yield curve

Ook de flat yield curve komen we over het algemeen niet zomaar tegen. In de praktijk komt dit eigenlijk nooit voor, aangezien we hiervoor een evenwicht nodig hebben tussen de rendementen op korte en langlopende obligaties. Een evenwicht tussen de beiden zien we bijna nooit verschijnen, aangezien de curve vaak omslaat naar een normale of een inverse yield curve. Dat neemt niet weg dat het in theorie mogelijk is dat de vergoeding voor een kortlopende obligatie gelijk is aan die voor een lang lopende obligatie.

Eén reactie

  1. Yield en yield curve moet je eigenlijk niet los behandelen van duration. Tenzij 1 losse obligatie speelt.
    (Maar ja, hoe zit het dan met de spreiding?)

    Obligatie beleggen is voor vaklui.

    Beter is dat duidelijk uit te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *