Leer hier alles over voorkennis!Voorkennis

Het handelen met voorkennis is in Nederland en ook internationaal verboden. Dat heeft te maken met het feit dat u dan meer weet dan anderen en u op basis daarvan beslissingen kunt nemen die gunstig voor u zullen uitpakken, ten nadele van anderen. U kunt als het ware frauderen en de markt zo oplichten, in uw voordeel.

Met name wanneer u werkzaam bent binnen een beursgenoteerde onderneming heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van voorkennis. Ditzelfde geldt ook voor bepaalde financiële journalisten. Het is verstandig om dit niet te doen, om geen economisch delict te begaan en daar niet voor te worden vervolgd.

 

Koersgevoelige informatie

We spreken van voorkennis op het moment dat er sprake is van informatie, die van invloed kan zijn op de koers, of die aangeeft hoe de koers zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Weet u bijvoorbeeld al dat de onderneming volgende maand een flinke winstwaarschuwing af zal geven en besluit u op basis van die informatie aandelen te verkopen? Dan is er sprake van voorkennis. U heeft informatie gebruikt om te handelen, die voor anderen nog niet beschikbaar was en daarom nog geen invloed gehad heeft op de koers van een bepaald aandeel of een ander effect.

 

Informatie van binnenuit

Voorkennis heeft altijd betrekking op informatie van binnenuit, die u kunt gebruiken om bepaalde handelingen uit te voeren op de beurs, of juist stil te blijven zitten. In veel van de gevallen gaat het om werknemers en bestuurders van een onderneming, maar het is daarnaast mogelijk dat u de informatie als buitenstaander ontvangt. Kent u bijvoorbeeld iemand binnen de onderneming en vertelt hij of zij u over bepaalde plannen? Dan kan er sprake zijn van voorkennis en is het van belang om op basis daarvan niet ineens een pakket aandelen te kopen, of dit juist van de hand te doen.

 

Economisch delict

In Nederland is er bij het handelen op basis van voorkennis sprake van een economisch delict. Dat betekent dat u hiervoor vervolgd kunt worden. U dient een behoorlijke boete te betalen en de kans is groot dat het Openbaar Ministerie daarnaast een gevangenisstraf zal eisen. Het is wat dat betreft van belang om ver weg te blijven van het handelen met voorkennis en de schijn hiervan in ieder geval niet te laten ontstaan. Probeer informatie van binnenuit zoveel mogelijk te negeren en beleg niet in aandelen van onderneming waar u eventueel voorkennis over zou kunnen hebben.

 

Voorbeelden van voorkennis

Met name bestuurders worden regelmatig betrapt op het handelen met voorkennis. Zij kunnen bijvoorbeeld al op de hoogte zijn van een aanstaande overname, of hebben al door dat het steeds minder gaat met de onderneming. Met name Enron vormt vanuit het verleden een goed voorbeeld van het handelen met voorkennis. De bestuurders aldaar besloten hun aandelenpakketten op tijd te verkopen, om te voorkomen dat de waarde hiervan flink af zou nemen op het moment dat bekend werd dat het bedrijf er lang niet zo goed voor stond als men wilde doen laten geloven.

In de meeste gevallen heeft het handelen met voorkennis betrekking op een situatie die in de toekomst plaats zal vinden, die van grote invloed is op de koers van het aandeel. Op het moment dat een bestuurder of andere grote investeerder plotseling een grote transactie plaatst is de kans aanwezig dat het gaat om het handelen met voorkennis, vooral wanneer er geen duidelijke reden aan te wijzen valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *