Welke rechten bij aandelen zijn er allemaal?

Rechten bij aandelen

Een aandeel kan verschillende rechten met zich meebrengen, waardoor het meer is dan een financiële investering die een aantrekkelijk rendement op kan leveren. Belegt u aan de hand van daadwerkelijke aandelen in ondernemingen? Dan heeft u via de Algemene vergadering van Aandeelhouders bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw stemrecht toe te passen.

In dit artikel worden de rechten bij aandelen besproken. Waar kunt u als belegger op rekenen en wat zijn de specifieke rechten die u als aandeelhouder in uw bezit kunt krijgen?

 

Recht op dividend

Daarnaast heeft u op basis van een aandeel het recht op dividend. Dit staat voor een deel van de winst van een onderneming, waar u als gedeeltelijke eigenaar recht op heeft. Een onderneming is echter niet verplicht om winst uit te keren aan de aandeelhouders. Het is mogelijk om de winst in de reserves op te nemen, maar het is andersom ook mogelijk om dividend uit te keren uit de reserves die er beschikbaar zijn.

De uitkering van dividend wordt vastgesteld door de aandeelhouders, het bestuur of een combinatie van de beide organen binnen een onderneming. In veel van de gevallen proberen ondernemingen een stabiel rendement uit te keren, om een signaal van vertrouwen af te geven.

 

Stemrecht in de AvA

Een tweede belangrijk onderdeel van de rechten bij een aandeel is het stemrecht tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Op het moment dat een bestuur belangrijke keuzes dient te maken, bijvoorbeeld met betrekking tot een fusie of een overname, kunnen de aandeelhouders hierover stemmen. Zij hebben de onderneming uiteindelijk in eigendom, waardoor zij hierover kunnen beslissen. Bovendien is het tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders mogelijk om nieuwe bestuurders te benoemen of bestaande bestuurders aan de andere kant juist te ontslaan.

 

Certificaten van aandelen

Houd er rekening mee dat u de rechten bij een aandeel alleen kunt genieten wanneer u erin slaagt om het aandeel ook daadwerkelijk in handen te krijgen. Dit mag ook digitaal zijn, maar u dient er rekening mee te houden dat er daarnaast ook certificaten van aandelen beschikbaar zijn. In dat geval kunt u financieel profiteren van het aandeel dat er wordt uitgegeven, maar blijft het stemrecht achter bij een administratiekantoor. Men gebruikt deze constructie onder andere om vijandelijke overnames tegen te gaan, aangezien alleen de financiële voordelen hier geen mogelijkheid toe bieden.

 

Inschrijvingsrecht

Tenslotte behoort het inschrijvingsrecht tot de rechten bij aandelen. Dit is een voorrang waar u gebruik van kunt maken, op het moment dat er nieuwe aandelen wordt uitgegeven. Houd er echter rekening mee dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders de mogelijkheid heeft om dit recht op te heven, waardoor het niet langer van kracht is.

In de prospectus van het aandeel is over het algemeen een onderdeel opgenomen, waarin staat hoe u het inschrijvingsrecht kunt verkopen. U kunt wat dat betreft zelf bepalen of u op basis van de rechten bij een aandeel deel wenst te nemen aan een kapitaalverhoging wanneer de onderneming die uit wenst te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *