Plichten bij aandelen

Hoe zit het met de plichten bij aandelen?

Plichten bij aandelen

De plichten bij aandelen hebben vooral betrekking op situaties waarin u een relatief groot deel van de aandelen van een onderneming in uw bezit heeft.

Het is op dat moment van belang om aan deze verplichtingen te voldoen, om ervoor te zorgen dat ook anderen binnen de onderneming hiervan op de hoogte zijn.

 

Tot 5% anoniem

Heeft u niet meer dan 5% van de aandelen van een onderneming in handen? Dan heeft u de mogelijkheid om deze investering vrij anoniem aan te houden, aangezien er nauwelijks sprake is van verplichtingen. Het is niet nodig om uzelf bekend te maken, aangezien u bijvoorbeeld geen medezeggenschap heeft tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

In plaats daarvan kunt u de aandelen gebruiken om hier financieel beter van te worden. Profiteer van het dividend dat de onderneming uitkeert, of probeer aan de hand van de aandelen een koerswinst te maken op de beurs.

 

Medezeggenschap

Op het moment dat u 5% of meer van een onderneming bezit is het van belang om u kenbaar te maken. Vanaf dat moment heeft u medezeggenschap binnen de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het bestuur wenst op de hoogte te zijn van wie er een dergelijk aandeel in de onderneming heeft. Het bestuur dient te handelen in het belang van de aandeelhouders en kan daar alleen voor zorgen wanneer bekend is wie de aandelen in hun bezit hebben. Wat dat betreft ligt de grens waarop de plichten bij een aandeel beginnen op 5% van het eigendom van een organisatie.

 

Dividendbelasting

Onafhankelijk van het percentage van een onderneming dat u in uw bezit heeft dient u in ieder geval dividendbelasting te betalen. U zorgt er daarmee voor dat u aan de fiscale verplichtingen voldoet, zoals die voor iedereen in Nederland gelden. Op het moment dat de onderneming dividend uitkeert is dat voor u een bron van inkomsten en dient u dit aan te geven bij de Belastingdienst. U dient het voor u geldende belastingtarief te betalen. Het maakt voor het betalen van de dividendbelasting niet uit hoe groot het aandeel in een onderneming is dat u in uw bezit heeft.

 

Meer dan 30% van de aandelen

Heeft u meer dan 30% van de aandelen van een onderneming in handen? Dan komen er meer verplichtingen bij een aandeel kijken. U dient in dat geval bijvoorbeeld een openbaar bod op de rest van de aandelen van een onderneming uit te brengen. Dit zorgt ervoor dat ook andere aandeelhouders weten waar ze aan toe zijn.

Ook het bestuur dient op de hoogte te zijn van een dergelijke ontwikkeling en rekening te kunnen houden met de doelen van een aandeelhouder. Op deze manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een hedge fund een groot deel van de aandelen opkoopt en vervolgens aanstuurt op het opdelen van de onderneming, om het met winst te verkopen.

 

Geef een reactie